czwartek, 12 października 2017

Transakcje zagraniczne - jak wpisać do programu

Coraz więcej pojawia się pytań dotyczących sposobu rejestracji dokumentów związanych z zakupem i sprzedażą zza granicy. Obowiązek wysyłania plików JPK zmusza do wybrania właściwego rejestru tak, by dokuemnt trafił do odpowiednich rubryk w deklaracji VAT-7 oraz prawidłowych pól w pliku JPK.
W programie na sposób interpretacji dokumentu dla celów VAT w opcji rejestry VAT ma wpływ
  1. wybrana opcja w polu rejestr
  2. wpisana stawka VAT
  3. pole wariant VAT


Elementy mające wpływ na kwalifikowanie do VAT-7 i JPK


Usługi - sprzedaż

Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju, w tym
świadczenie usług, o których mowa w art.100 ust.1 pkt 4 ustawy  1. Faktury sprzedaży są wystawiane w opcji fakturowanie jako faktura NP - invoice.
  2. Rejestrowane są w opcji rejestry VAT jako [eksport usług - invoice NP].

Wprowadzono pole wariant VAT rozróżniające charakter świadczonych usług, w zależności od którego dana transakcja inaczej jest rejestrowana w deklaracji VAT-7.

eksport usług - invoice NP
pole w rejestrach: wariant VAT
pola w deklaracji VAT-7
opodatkowanie UE 28b / art.100 11, 12
podatek rozlicza nabywca 11
nie podlega VAT ---Usługi - zakup

Import usług
w tym nabycie od podatników podatku od wartości dodanej usług, do których stosuje się art.28b ustawyFaktury rejestrowane są w opcji rejestry VAT jako [import usług].


import usług VAT należny VAT-7VAT naliczony VAT-7
wariant [  opodatkowanie UE 28b / art.100   ]

podatek VAT: 23% (lub inne)
podatek VAT: NOV 
29,30
 
41, 42
------
wariant [   -------   ]

podatek VAT: 23% (lub inne)
podatek VAT: NOV 
27,28
 
41, 42
------


Zobacz też:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.