wtorek, 20 września 2016

WNT - inna data VAT należnego, inna naliczonego

Czy w Madarze istnieje możliwość zmiany dat w rejestrach faktur WNT tak by VAT należny był w miesiącu wystawienia faktury a VAT naliczony w miesiącu następnym?

Dotyczy to przypadków, kiedy faktura WNT jest wystawiona np. we wrześniu a towar zostanie przyjęty przez nabywcę po 15 października. Wówczas podatek należny należy wykazać zgodnie z datą wystawienia faktury, a podatek naliczony w miesiącu październiku.

Podstawa prawna:

* art. 20 ust. 5: w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w który dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 oraz art. 20b. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio.

* art. 86 ust. 10: prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

* art. 86 ust. 10b ust. 2 lit. b: prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwot podatku naliczonego w przypadkach o których mowa w ust. 2 pkt. 4 lit. c - powstaje zgodnie z ust. 10, pod warunkiem, że podatnik:
a) otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy,

b) uwzględnił kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek.

UWAGA!
Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach IBPP4/443-506/14/BP
wskazuje, że "... Wnioskodawca ma prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w miesiącu wystawienia faktury tj. w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy (ostatni dzień miesiąca)."W rejestrach VAT dla wybranego WNT programie należy zaznaczyć:
wariant VAT: [WNT inny okres]Wtedy z datą księgowania będzie odliczany VAT należny, natomiast wg daty VAT - odliczany VAT naliczony.


Zobacz:
  Rejestry vat - powiązanie z polami VAT-7 i JPK

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.