środa, 30 listopada 2016

JPK - jak scalić kilka plików JPK_VAT w jeden

Zgodnie z informacją zawartą w dokumencie na stronach Broszura informacyjna dot. struktur JPK_VAT_2 począwszy od stycznia 2017 roku, w związku z automatyzacją weryfikacji przekazywanych danych, informacja o prowadzonej ewidencji JPK_VAT powinna być przygotowana
i przesłana w jednym pliku.

W niektórych przypadkach - przy rozproszonych systemach - będzie więc konieczność scalenia kilku plików JPK-VAT w jeden.

W programie Deklaracje JPK  / Madar 7 - możliwe to jest w opcji Integrator.
Po wskazaniu pliku JPK_VAT dane wczytywane są na listę, w następnym kroku można podać kolejny plik JPK_VAT aż do wczytania wszystkich potrzebnych danych.W opcji Integrator:
 1. U góry okienka wyświetla się zsumowana kwota netto dla pozycji zakupów i sprzedaży oraz liczba pozycji.
 2. Zapisy, które zostały niekompletnie wczytane - zostaną wyświetlone na czerwono.
 3. Możliwa jest korekta wczytanych pozycji: modyfikacja (edycja), kasowanie czy dopisanie nowej.
 4. Po uzyskaniu danych, które mają być zawarte - można wygenerować plik i zapisać go w opcji JPK - skąd możliwe jest podpisanie, wysyłka do Urzędu oraz pobranie UPO.poniedziałek, 21 listopada 2016

Ewidencja czasu pracy dla umów - zleceń - obowiązek od 17 sierpnia 2016

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2016 poz. 1265 w przypadku umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego, strony określają w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.
 

W przypadku gdy strony w umowie nie określą sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia  lub świadczenia usług, przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.
 

Art. 8c.  Przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna, na rzecz której jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi, przechowuje dokumenty określające sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług oraz dokumenty potwierdzające liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne.

Mówiąc prosto  - od 17 sierpnia 2016 wprowadzono obowiązek ewidencji czasu pracy dla osób wykonujących umowy - zlecenie. Taką ewidencję w prosty sposób można tworzyć w programach MADAR w opcji karty pracy.

Zobacz:
Karty pracy - opis okienkaWystarczy wprowadzić:
- pracownika
- datę
- ilość godzin
- opcjonalnie czas od .. do ...
Dodatkowo czas wprowadzania przyspiesza wykorzystanie możliwości dodawania nowej pozycji na bazie starej (CTR-F2).
 

piątek, 11 listopada 2016

25 lat za nami ...

Prelekcje:
 • Historia firmy Madar przez pryzmat przemian prawno – gospodarczych i postępu w informatyce – Dariusz Mazur
 • Jednolity Plik Kontrolny – fakty i mity” – Alicja Mazur
 • Prezentacja MADAR w oczach klientów - Wiesław Bełz
 • Dzień pracy w Madar – Ewa Borowka, Rafał Hytel
 • Jubileuszowy tort
 • Quiz z nagrodami


to tylko niektóre z wydarzeń jubileuszowego bankietu, który odbył się 10 listopada 2016 r.

środa, 12 października 2016

Deklaracje - problemy z wysyłką na bramkę testową

Użytkownicy programów Madar i Deklaracje JPK mogą ostatnio napotkać problemy z wysyłką deklaracji na bramkę testową.
Po podpisaniu deklaracji pojawia się komunikat:

HTTP Request to https://test-bramka.edeklaracje.gov.pl/uslugi/dokumenty/?format=soap failed.
Result code: 599, message: "no internal connection".


Oznacza on w skrócie problemy z bibliotekami ssleay32.dll i libeay32.dll - do prawidłowego działania wymagane są nowe wersje.

Bezpośrednia przyczyna

Ostatnio na stronach Ministerstwa Finansów pojawił się komunikat:

Informacja dla użytkowników i producentów oprogramowania przesyłającego dokumenty elektroniczne do systemu e-Deklaracje – środowisko testowe

Ministerstwo Finansów informuje, że w dniu dzisiejszym tj.10.10.2016 r. od godz. 18 w komunikacji z usługą WebServices bramki testowej e-Deklaracje zmieniona zostanie wersja protokołu komunikacyjnego TLS – zamiast stosowanego do tej pory TLS 1.0 będzie włączony protokół TLS w wersji 1.2.
Zmiana dla użytkowników korzystających z przeglądarek w najnowszych wersjach, wspierających protokół TLS, będzie niezauważalna. Pozostałych użytkowników prosimy o przeprowadzanie aktualizacji przeglądarek do wersji wspierających protokół TLS.


I jak to rozwiązać ...

Wystarczy wgrać do katalogu z danymi nowe wersje  bibliotek ssleay32.dll i libeay32.dll.
Z poziomu użytkownika - należy wyjść w programu i po ponownym wejściu uruchomić opcję:
deklaracje - wysyłka elektroniczna - pomocnicze - generuj Dll

Pojawi się informacja o aktualizacji:

Po tej operacji wysyłka testowa powinna działać bez problemu.


Posty powiązane:
⇒  JPK - błędy zgłaszane przy podpisywaniu

wtorek, 11 października 2016

Jak uzyskać listę faktur zakupowych zatwierdzonych do zapłacenia

Większość przedsiębiorstw każdego dnia otrzymuje duże ilości faktur zakupowych. Dokonywanie płatności za te dokumenty uzależniona jest nie tylko od ustalonego terminu płatności ale niejednokrotnie także od innych czynników (jak ich akceptacja, dekretacja czy też uzależnienie od otrzymanych fizycznie materiałów czy towarów). Najczęściej różni pracownicy kwalifikują poszczególne dokumenty do zapłaty natomiast zupełnie kto inny dokonuje płatności za zaakceptowane dokumenty.

Madar7 oferuje rozwiązanie, które usprawnia zarządzanie zaakceptowanymi do płatności dokumentami i dokonywaniem za nie zapłaty.

W modelowym przykładzie każdy z kierowników odpowiedzialnych za dany dział akceptuje "swoje" faktury zakupowe do dokonania płatności. Pracownik działu księgowości natomiastz sporządza paczkę przelewów z zaakceptowanymi płatnościami, która następnie eksportowana jest do systemu bankowego.

Zarządzanie płatnościami za faktury zakupowe w Madarze


Oznaczanie dokumentów zakupowych jako zatwierdzonych do dokonania płatności
Dokument zakupowy wprowadzony do Rejestru VAT po wyedytowaniu można oznaczyć na zakładce uwagi jako [V] zatwierdzony

Generowanie listy zatwierdzonych do zapłaty faktur zakupowych
Listę oznaczonych dokumentów zakupowych znacznikiem zatwierdzone (wg instrukcji z poprzedniego punktu) można uzyskać na jeden z dwóch sposobów:
 • w opcji Księgowość - kasjer - preliminarz płatności na liście płatności w ostatniej kolumnie status pojawia się informacja zatwierdzone
 • w opcji Handel - analizy zakładka niezapłacone w kolumnie windykacja pojawia się informacja zatwierdzone
 • (UWAGA! Jeśli na liście brak jest kolumny "windykacja" należy ją dodać w opcji 'szablon - konfiguracja' w sekcji 'rodzaj danych').

wtorek, 20 września 2016

WNT - inna data VAT należnego, inna naliczonego

Czy w Madarze istnieje możliwość zmiany dat w rejestrach faktur WNT tak by VAT należny był w miesiącu wystawienia faktury a VAT naliczony w miesiącu następnym?

Dotyczy to przypadków, kiedy faktura WNT jest wystawiona np. we wrześniu a towar zostanie przyjęty przez nabywcę po 15 października. Wówczas podatek należny należy wykazać zgodnie z datą wystawienia faktury, a podatek naliczony w miesiącu październiku.

Podstawa prawna:

* art. 20 ust. 5: w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w który dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 oraz art. 20b. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio.

* art. 86 ust. 10: prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

* art. 86 ust. 10b ust. 2 lit. b: prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwot podatku naliczonego w przypadkach o których mowa w ust. 2 pkt. 4 lit. c - powstaje zgodnie z ust. 10, pod warunkiem, że podatnik:
a) otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy,

b) uwzględnił kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek.

UWAGA!
Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach IBPP4/443-506/14/BP
wskazuje, że "... Wnioskodawca ma prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w miesiącu wystawienia faktury tj. w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy (ostatni dzień miesiąca)."W rejestrach VAT dla wybranego WNT programie należy zaznaczyć:
wariant VAT: [WNT inny okres]Wtedy z datą księgowania będzie odliczany VAT należny, natomiast wg daty VAT - odliczany VAT naliczony.


Zobacz:
  Rejestry vat - powiązanie z polami VAT-7 i JPK

czwartek, 15 września 2016

Zarchiwizuj swoje pliki JPK - z chmury też ;)

JPK - temat bardzo gorący do 25 sierpnia, kiedy to mijał pierwszy termin obligatoryjnej wysyłki plików JPK-VAT przez duże przedsiębiorstwa. Obecnie ... zamilkło w internecie ...  ogłaszają się za to szkolenia z tego zakresu ...

Przez kilka dni nie działały serwery Ministerstwa, zmieniono deklarację VAT-7 - co oznacza, że czekają nas też zmiany schemy do JPK_VAT.

Termin jednak, gdy większość przedsiębiorstw będzie zobligowana do wysyłki - co najmniej JPK_VAT - zbliża się nieuchronnie. Warto zastanowić się, w jaki sposób można temu obowiązkowi sprostać.Program Deklaracje JPK
To nie tylko program do złożenia podpisu i wysyłki plików JPK. Pozwala na utworzenie w jednym miejscu wygodnej bazy plików, niezależnie od źródła i czasu ich powstania.
W programie:
 1. Wszystkie pliki zgromadzone są w jednym miejscu, łatwo dostępne w uporządkowanej i opisanej bazie.
 2. Pliki poddawane są walidacji, szyfrowaniu - następnie są wysyłane oraz pobierane statusy i UPO. Wszystko bezpośrednio z poziomu programu.
 3. Możliwe jest wczytanie pliku do edycji (w postaci łatwej do czytania dla użytkownika) - następnie dodanie pozycji, usunięcie pozycji i wygenerowanie nowego pliku JPK_VAT.
Klienci Madar 7 w chmurze
Mają możliwość generowania plików JPK bezpośrednio z programu w opcji Księgowość - JPK. Sposób obsługi jest analogiczny ja w programie Madar 7 (desktop) oraz Deklaracje JPK
Generowanie plików JPK 

Wygenerowane pliki w opcji JPK - narzędzia - generowanie są pobierane i zapisywane na komputerze, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Przy zaznaczeniu [v] save report - pliki dopisywane są do listy JPK.
Tak wygenerowane pliki można wysłać za pomocą np. Deklaracji JPK lub aplikacji klienckiej.


Aplikacja kliencka do wysłania plików JPK
Opublikowania w sierpniu, faktycznie pozwala na wysłanie zaszyfrowanego poza nią pliku do systemu Ministerstwa Finansów.
Jest to aplikacja tylko umożliwiająca przesył:
 1. Po podaniu pliku i wygenerowaniu "opakowanego" użytkownik zobligowany jest do jego podpisania nowego pliku poza aplikacją. 
 2. Same pliki / UPO przechowuje się poza aplikacją ... a przy wysyłce tworzonych jest jeszcze kilka dodatkowych.