piątek, 2 sierpnia 2019

Możliwość zwolnienia z podatku dochodowego dla pracowników do 26 roku życia obowiązuje od 1 sierpnia 2019!

W związku ze zmianą przepisach odnoszących się do podatku od dochodu dla osób zatrudnionych, które nie osiągnęły jeszcze 26 roku życia od 1 sierpnia 2019r. w systemie Madar została wprowadzona funkcjonalność umożliwiająca uwzględnienie zwolnienia takich pracowników z dotychczasowego podatku od osiągniętego dochodu.W chwili otrzymania przez pracodawcę oświadczenia od zatrudnionej osoby, w której informuje o chęci otrzymywania dodatkowo kwoty, wcześniej potrącanej na rzecz wspomnianego podatku, należy wprowadzić ustawienie w programie opisane w instrukcji znajdującej się na stronie pod poniższym linkiem:

Zwolnienie z PIT dla osób do 26 roku życia

poniedziałek, 17 czerwca 2019

Wyskakujące okienka w Madarze w chmurze

W programach Madar oferowanych jako usługa w chmurze, gdzie do ich obsługi wykorzystywana jest przeglądarka internetowa może mieć miejsce sytuacja, gdy po wygenerowanym zestawienia użytkownik potrzebuje pobrać i zapisać na dysku swojego urządzenia, ale wykonanie tej czynności jest niemożliwe przez zablokowane wyskakujące okienka. Zdarza się to przy pobieraniu plików wygenerowanych w formatach:

 • .pdf
 • .txt
 • .xls
 • .xml
 • .zip
W takim przypadku należy odblokować wyskakujące okienka przeglądarki:

 • w przeglądarce Google Chrome, obok adresu URL chmury należy kliknąc ikonę oznaczoną na zrzucie jako 1., a następnie wybrać opcję Ustawienia witryn.

Następnie w ustawieniach należy odnaleźć pozycję Pop-upy i powiadomienia i wybrać opcję Zezwalaj.

 • w przeglądarce Mozilla Firefox, obok adresu URL chmury należy kliknąc ikonę oznaczoną na zrzucie jako 1., a następnie w pozycji Open Pop-up Windows (ang. Otwieranie wyskakujących okienek) wybrać opcję Allow (Zezwalaj).
czwartek, 14 marca 2019

e-Sprawozdania finansowe - WAŻNE INFORMACJE!

W roku 2019 większość podmiotów prowadzących księgi rachunkowe musi sporządzić sprawozdanie finansowe w określonej formie elektronicznej. Dodatkowo należy podpisać elektronicznie to sprawozdania i przesłać do KRS lub Szefowi KAS.

Pragniemy poinformować, iż programy oferowane przez Madar NIE będą dawały możliwości sporządzenia e-Sprawozdania i jego wysyłki.
System Madar daje oczywiście możliwość wykonania raportów i zestawień, w oparciu o które możliwe jest sporządzenie sprawozdania finansowego, jednak samo e-Sprawozdanie należy sporządzić w narzędziach zewnętrznych.

Jak sporządzić i wysłać sprawozdanie do Szefa KAS

Jednostki, które zobowiązane są sporządzić i przesłać sprawozdanie finansowe Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej mogą do tego celu wykorzystać oprogramowanie:
 1. oferowane przez firmy komercyjne - pomocy w tym zakresie należy poszukiwać na stronach dostawców
 2. e-Sprawozdania Finansowe - które można pobrać i używać bezpłatnie ze strony rządowej www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/. Na stronie tej należy również szukać pomocy związanej z obsługą programu.

Jak sporządzić i wysłać sprawozdanie do KRS

Jednostki, które zobowiązane są sporządzić i przesłać sprawozdanie finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego mogą do tego celu wykorzystać oprogramowanie:
 1. oferowane przez firmy komercyjne - pomocy w tym zakresie należy poszukiwać na stronach dostawców
 2. wykorzystując rozwiązania rządowe:
  1. e-Sprawozdania Finansowe - przy użyciu tego oprogramowania rządowego jest możliwość sporządzenia e-Sprawozdania. W drugim kroku w sekcji Dane identyfikujące jednostkę należy wybrać KRS. Opcja ta jest dostępna od wersji 1.0.2.0. Po wypełnieniu całego sprawozdania finansowego należy zapisać plik XML. Przez e-Sprawozdania Finansowe nie jest możliwe wysłanie e-Sprawozdania do KRS (wysyłka jest możliwa tylko do KAS) (na dzień 14.03.2019 dla wersji 1.0.2.0). W ostatnim kroku jest też możliwość podpisania pliku zarówno Profilem Zaufanym jak i Podpisem Kwalifikowanym. Jeśli pobrany plik nie będzie podpisany wówczas trzeba będzie go podpisać w kolejnym kroku. Program e-Sprawozdania Finansowe można bezpłatnie pobrać ze strony rządowej www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/. Na stronie tej należy również szukać pomocy związanej z obsługą programu.
  2. Oprogramowanie do podpisu kwalifikowanego - jeśli pobrany, w poprzednim kroku plik XML nie został podpisany w aplikacji e-Sprawozdania Finansowe należy go podpisać przy użyciu oprogramowania do podpisu kwalifikowanego - pomocy związanej z podpisaniem pliku należy szukać u dostawcy podpisu kwalifikowanego
  3. Portal ekrs.ms.gov.pl - przygotowany i podpisany elektronicznie uprzednio plik należy przesłać do KRS poprzez portal ekrs.ms.gov.pl. W opcji Bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych utworzyć konto w systemie gdzie po zalogowaniu będzie można przygotować i złożyć zgłoszenie wraz z wczytaniem uprzednio sporządzonego pliku. Pomocy na temat obsługi tego narzędzia należy szukać na stronach rządowych KRSu.

środa, 20 lutego 2019

Ulga na złe długi - skrócenie ze 150 dni do 90 dni

Od 1 stycznia 2019 roku termin rozliczenia ulgi na złe długi skrócił się z 150 do 90 dni. Wierzyciele zyskują prawo do wcześniejszego skorzystania z ulgi na złe długi i wcześniej będą mogli obniżyć VAT należny, natomiast dłużnicy będą zmuszeni do wcześniejszej niż obecnie korekty odliczonego VAT.

Generowane w Madarze zestawienie przeterminowanych faktur (do tzw. restrykcji) zostało uaktualnione i na zestawieniu tym wykazywane są faktury niezapałcone, dla których od terminu płatności minęło 90 dni.

Więcej szczegółów w poście Korekta VAT należnego i naliczonego po 90 dniach w programie MADAR

wtorek, 19 lutego 2019

Nowa wersja programu Płatnik i zmiany w generowaniu pliku do Płatnika

Zgodnie z zapowiedziami publikowanymi od jakiegoś czasu przez ZUS aktualnie obowiązującą wersją programu Płatnik jest wersja 10.02.002, tym samym 30 stycznia 2019 została wyłączona możliwość składania dokumentów ubezpieczeniowych przez program Płatnik w wersji 10.01.001. (zobacz komunikat na stronie zus.pl).
Jedną ze zmian, którą niesie ze sobą program Płatnik jest obowiązek składania deklaracji ZUS RPA.
W programach Madar została już zaimplementowana możliwość generowania plików XML dla nowego programu Płatnik. Na ten moment generuje się je z Listy Płac lub Listy zleceń wybierając w górnym menu opcję przelewy - płatnik XML.
Pozostały proces generowania pliku w Madarze i importowania go w Płatniku pozostaje bez zmian.wtorek, 15 stycznia 2019

ZMIANA! Ewidencjonowanie faktur z 75-proc kosztami uzyskania przychodu od samochodów firmowych

Od 1 stycznia 2019 roku możliwe jest zakwalifikowanie jedynie 75% wydatków do kosztów uzyskania przychodów - wydatków ponoszonych na samochody firmowe używane do celów mieszanych.

W programach Madar aktualizowanych od połowy stycznia zaimplementowany został mechanizm, który pozwoli na prawidłowe rozliczenie faktur dotyczących kosztów związanych z eksploatacją samochodów firmowych - zarówno w kontekście podatku dochodowego jak i podatku VAT.

Koszty związane z eksploatacją samochodów firmowych

Koszty związane eksploatacją samochodów firmowych (używanych do celów mieszanych) wprowadza się ze stawką PB - 75% KUP - sposób konfiguracji oraz wprowadzania kosztów związanych z samochodami został opisany w poście:

Zakup samochodów firmowych

Koszty związane z zakupem samochodu wprowadza się ze stawką SM - 100% KUP - sposób konfiguracji oraz wprowadzania kosztów związanych z samochodami został opisany w poście:
Jak wprowadzić fakturę zakupu z zaliczeniem 100% wydatku do kosztu uzyskania przychodu oraz odliczeniem 50% VAT

Designed by Macrovector

piątek, 7 grudnia 2018

Odliczanie 50% VAT w przypadku zakupu paliw ze stawką 23% i 8%

W programie Madar jest możliwość odliczenia 50% VAT od zakupu paliw, gdzie występują dwie stawki  23% i 8% np. w przypadku faktur otrzymanych za olej napędowy (23%) oraz AdBlue (8%).

Poniżej zostanie rozpatrzony przypadek zakupu paliw, gdzie dokument wygląda następująco:


 1. w pierwszym polu stawki VAT zamienić 23 na SM i podać netto z faktury dla stawki 23% (118,63zł) - wartość ta rozbije się w dwóch kolejnych polach na stawki SM i 23%
 2. w czwartej linii zmienić stawkę na SM i podać połowę netto dla stawki 8% (14,30/2=7,15zł)   Ważne!: Wartość VAT należy obliczyć i wpisać ręcznie. Można przepisać/zastąpić wartość  VAT z poniższego pola VAT
 3. w piątej linii zmienić stawkę na 8 i podać połowę netto dla stawki 8% (14,30/2=7,15zł) 

Temat powiązany:

Odliczenie 50% VAT od samochodów

Wprowadzanie dokumentu zakupu paliwa/materiałów eksploatacyjnych ze stawką VAT 8%