czwartek, 14 marca 2019

e-Sprawozdania finansowe - WAŻNE INFORMACJE!

W roku 2019 większość podmiotów prowadzących księgi rachunkowe musi sporządzić sprawozdanie finansowe w określonej formie elektronicznej. Dodatkowo należy podpisać elektronicznie to sprawozdania i przesłać do KRS lub Szefowi KAS.

Pragniemy poinformować, iż programy oferowane przez Madar NIE będą dawały możliwości sporządzenia e-Sprawozdania i jego wysyłki.
System Madar daje oczywiście możliwość wykonania raportów i zestawień, w oparciu o które możliwe jest sporządzenie sprawozdania finansowego, jednak samo e-Sprawozdanie należy sporządzić w narzędziach zewnętrznych.

Jak sporządzić i wysłać sprawozdanie do Szefa KAS

Jednostki, które zobowiązane są sporządzić i przesłać sprawozdanie finansowe Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej mogą do tego celu wykorzystać oprogramowanie:
 1. oferowane przez firmy komercyjne - pomocy w tym zakresie należy poszukiwać na stronach dostawców
 2. e-Sprawozdania Finansowe - które można pobrać i używać bezpłatnie ze strony rządowej www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/. Na stronie tej należy również szukać pomocy związanej z obsługą programu.

Jak sporządzić i wysłać sprawozdanie do KRS

Jednostki, które zobowiązane są sporządzić i przesłać sprawozdanie finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego mogą do tego celu wykorzystać oprogramowanie:
 1. oferowane przez firmy komercyjne - pomocy w tym zakresie należy poszukiwać na stronach dostawców
 2. wykorzystując rozwiązania rządowe:
  1. e-Sprawozdania Finansowe - przy użyciu tego oprogramowania rządowego jest możliwość sporządzenia e-Sprawozdania. W drugim kroku w sekcji Dane identyfikujące jednostkę należy wybrać KRS. Opcja ta jest dostępna od wersji 1.0.2.0. Po wypełnieniu całego sprawozdania finansowego należy zapisać plik XML. Przez e-Sprawozdania Finansowe nie jest możliwe wysłanie e-Sprawozdania do KRS (wysyłka jest możliwa tylko do KAS) (na dzień 14.03.2019 dla wersji 1.0.2.0). W ostatnim kroku jest też możliwość podpisania pliku zarówno Profilem Zaufanym jak i Podpisem Kwalifikowanym. Jeśli pobrany plik nie będzie podpisany wówczas trzeba będzie go podpisać w kolejnym kroku. Program e-Sprawozdania Finansowe można bezpłatnie pobrać ze strony rządowej www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/. Na stronie tej należy również szukać pomocy związanej z obsługą programu.
  2. Oprogramowanie do podpisu kwalifikowanego - jeśli pobrany, w poprzednim kroku plik XML nie został podpisany w aplikacji e-Sprawozdania Finansowe należy go podpisać przy użyciu oprogramowania do podpisu kwalifikowanego - pomocy związanej z podpisaniem pliku należy szukać u dostawcy podpisu kwalifikowanego
  3. Portal ekrs.ms.gov.pl - przygotowany i podpisany elektronicznie uprzednio plik należy przesłać do KRS poprzez portal ekrs.ms.gov.pl. W opcji Bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych utworzyć konto w systemie gdzie po zalogowaniu będzie można przygotować i złożyć zgłoszenie wraz z wczytaniem uprzednio sporządzonego pliku. Pomocy na temat obsługi tego narzędzia należy szukać na stronach rządowych KRSu.

środa, 20 lutego 2019

Ulga na złe długi - skrócenie ze 150 dni do 90 dni

Od 1 stycznia 2019 roku termin rozliczenia ulgi na złe długi skrócił się z 150 do 90 dni. Wierzyciele zyskują prawo do wcześniejszego skorzystania z ulgi na złe długi i wcześniej będą mogli obniżyć VAT należny, natomiast dłużnicy będą zmuszeni do wcześniejszej niż obecnie korekty odliczonego VAT.

Generowane w Madarze zestawienie przeterminowanych faktur (do tzw. restrykcji) zostało uaktualnione i na zestawieniu tym wykazywane są faktury niezapałcone, dla których od terminu płatności minęło 90 dni.

Więcej szczegółów w poście Korekta VAT należnego i naliczonego po 90 dniach w programie MADAR

wtorek, 19 lutego 2019

Nowa wersja programu Płatnik i zmiany w generowaniu pliku do Płatnika

Zgodnie z zapowiedziami publikowanymi od jakiegoś czasu przez ZUS aktualnie obowiązującą wersją programu Płatnik jest wersja 10.02.002, tym samym 30 stycznia 2019 została wyłączona możliwość składania dokumentów ubezpieczeniowych przez program Płatnik w wersji 10.01.001. (zobacz komunikat na stronie zus.pl).
Jedną ze zmian, którą niesie ze sobą program Płatnik jest obowiązek składania deklaracji ZUS RPA.
W programach Madar została już zaimplementowana możliwość generowania plików XML dla nowego programu Płatnik. Na ten moment generuje się je z Listy Płac lub Listy zleceń wybierając w górnym menu opcję przelewy - płatnik XML.
Pozostały proces generowania pliku w Madarze i importowania go w Płatniku pozostaje bez zmian.wtorek, 15 stycznia 2019

ZMIANA! Ewidencjonowanie faktur z 75-proc kosztami uzyskania przychodu od samochodów firmowych

Od 1 stycznia 2019 roku możliwe jest zakwalifikowanie jedynie 75% wydatków do kosztów uzyskania przychodów - wydatków ponoszonych na samochody firmowe używane do celów mieszanych.

W programach Madar aktualizowanych od połowy stycznia zaimplementowany został mechanizm, który pozwoli na prawidłowe rozliczenie faktur dotyczących kosztów związanych z eksploatacją samochodów firmowych - zarówno w kontekście podatku dochodowego jak i podatku VAT.

Koszty związane z eksploatacją samochodów firmowych

Koszty związane eksploatacją samochodów firmowych (używanych do celów mieszanych) wprowadza się ze stawką PB - 75% KUP - sposób konfiguracji oraz wprowadzania kosztów związanych z samochodami został opisany w poście:

Zakup samochodów firmowych

Koszty związane z zakupem samochodu wprowadza się ze stawką SM - 100% KUP - sposób konfiguracji oraz wprowadzania kosztów związanych z samochodami został opisany w poście:
Jak wprowadzić fakturę zakupu z zaliczeniem 100% wydatku do kosztu uzyskania przychodu oraz odliczeniem 50% VAT

Designed by Macrovector

piątek, 7 grudnia 2018

Odliczanie 50% VAT w przypadku zakupu paliw ze stawką 23% i 8%

W programie Madar jest możliwość odliczenia 50% VAT od zakupu paliw, gdzie występują dwie stawki  23% i 8% np. w przypadku faktur otrzymanych za olej napędowy (23%) oraz AdBlue (8%).

Poniżej zostanie rozpatrzony przypadek zakupu paliw, gdzie dokument wygląda następująco:


 1. w pierwszym polu stawki VAT zamienić 23 na SM i podać netto z faktury dla stawki 23% (118,63zł) - wartość ta rozbije się w dwóch kolejnych polach na stawki SM i 23%
 2. w czwartej linii zmienić stawkę na SM i podać połowę netto dla stawki 8% (14,30/2=7,15zł)   Ważne!: Wartość VAT należy obliczyć i wpisać ręcznie. Można przepisać/zastąpić wartość  VAT z poniższego pola VAT
 3. w piątej linii zmienić stawkę na 8 i podać połowę netto dla stawki 8% (14,30/2=7,15zł) 

Temat powiązany:

Odliczenie 50% VAT od samochodów

Wprowadzanie dokumentu zakupu paliwa/materiałów eksploatacyjnych ze stawką VAT 8%

piątek, 13 lipca 2018

Generowanie JPK w programach Madar


Programy Madar dają możliwość obsługi Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK). Ze względu na różnice wynikające z funkcjonalności programów, przedstawiono tabelę, która wskazuje, jakie struktury JPK obsługiwane są w poszczególnych aplikacjach.


Program 

JPK_
VAT 

JPK_
FA 

JPK_
Magazyn 

JPK_
PKPIR 


JPK_KR 


Madar7 TAK 


TAK 
TAK 
TAK 

TAK 

Madar7 "w chmurze" TAK 


TAK 
TAK 
TAK 

TAK 

Deklaracje JPK 


TAK 


TAK 
TAK*
TAK*

TAK*


KPR Madar TAK 


TAK 
NIE 
TAK 

NIE 

KPR Madar "w chmurze" 


TAK 


TAK 
NIE 
NIE NIE Invoicer TAK 


TAK 
NIE 
NIE NIE 
*możliwe jest tylko wczytywanie

Tematy powiązane:

piątek, 29 czerwca 2018

Zmiany w płacach - konwersja bazy danych!

W pierwszych dniach lipca zostanie wykonana konwersja bazy danych - dotyczy to klientów usługi Madar7 w chmurze, a także aktualizacji do nowszej wersji naszych programów stacjonarnych.
Konwersja bazy danych jest ściśle związana z modułem płacowym.

Co się zmieni po konwersji?

Konwersja spowoduje zmianę numerów kilkudziesięciu pól w płacach.
121 -> 271 planowe godziny pracy
122 -> 272 godzin pracy
123 -> 273 godzin urlopu
124 -> 274 godzin CH
125 -> 275 godziny dodatkowe
130 -> 193 ul.
131 -> 191 nazwisko
132 -> 192 imię
133 -> 187 PESEL
134 -> 196 numer konta
135 -> 206 podpis
136 -> zlikwidowano stawka
137 -> 267 dział
138 -> 268 stanowisko
139 -> 199 nr karty
141 -> 281 naliczono
142 -> 282 wypłacono
144 -> 284 data wypłaty
145 -> 285 za miesiąc
146 -> 286 okres od
147 -> 287 okres do
148 -> 288 płatnik
150 -> 290 suma potrąceń
151 -> 291 płaca netto
152 -> 292 za czas choroby
153 -> 293 skł ubezpieczonego
154 -> 294 koszt zakładu
155 -> 295 razem netto
156 -> 296 razem brutto
157 -> 297 rozlicz. ZUS
158 -> 298 razem zasiłki
159 -> 299 rodzinne,macierz

Co należy zrobić po konwersji?

W większości miejsc w programie, gdzie użyte zostały opisane pola, ich numeracja zmieni się automatycznie. W kilku miejscach programu jest jednak konieczność ingerencji użytkownika i wyboru na nowo odpowiednich pól. Najbardziej newralgicznym, zmienianym pole jest dotychczasowe 156 razem brutto. Konieczność ręcznego wskazania zmienionych pól występuje w:
 • Analizach kadrowych w opcji Kadry-płace - Analizy - szablon - konfiguracja jeśli stosowano pola ze starą numeracją należy na nowo wybrać nowe numery pól
 • program odnoszący się do pól indywidualnie programowanych w opcji Kadry-płace - Lista płac - konfiguracja - definicje pól jeśli w polu program znajduje się jakiś stary numer należy go zamienić na nowy tzn. jeśli jest tam przykładowo podane pole $156 należy je ręcznie zmienić na $296.
 • definicja księgowania płac w opcji Kadry-płace - Lista płac - konfiguracja - definicje księgowania płac. Problem nie dotyczy pierwszej zakładki księgowanie - na każdej kolejnej trzeba wybrać na nowo pola z opisanego wyżej zakresu.