czwartek, 14 grudnia 2017

Jak wygenerować JPK w programie Invoicer

W aktualnych wersjach programu Invoicer istnieje możliwość wygenerowania JPK. Proces tworzenia tego pliku jest bardzo prosty - należy wykonać następujące, przedstawione poniżej, kroki.

Aby przejść do generowania JPK w programie Invoicer należy wybrać opcję Faktura.


Wyświetlone zostanie okno tworzenia/edycji dokumentu sprzedaży. Należy wybrać opcję zestawienia - generuj JPK.


Wyświetlone zostanie okno, które umożliwi wygenerowanie JPK.Ważnym elementem podczas generowania JPK jest określenie okresu za jaki ma obowiązywać plik oraz jego struktury tj. VAT. Wariant powinien być ustawiony domyślnie jako aktualny.

Po ustawieniu niezbędnych parametrów można już generować i zapisać JPK poprzez użycie przycisku Zapisz. Wygenerowany plik zostanie zapisany na dysku komputera, o czym program poinformuje użytkownika.

Aktualna wersja programu jest dostepna na naszej stronie: madar.com.pl/pobierz.

piątek, 8 grudnia 2017

KPR pytania i odpowiedzi.

Wielu użytkowników zadaje sobie pytania związane z programem KPR Madar oraz powiązaniem tego programu z JPK.1. Czym się różni program KPR Madar 4.0 od KPR Madar w chmurze?

Główną zaletą KPR Madar w chmurze w jest dostęp do danych przez przeglądarkę internetową. Umożliwia to użytkowanie systemu niezależnie od miejsca oraz urządzenia, z którego korzysta użytkownik. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie ma obaw o utratę danych lub dostępu do nich w wyniku awarii sprzętu, na którym się znajdują. Pobierana jest opłata roczna za dostęp.
KPR Madar 4.0 to program instalowany na komputerze. Zakup licencji z prawem aktualizacji przez rok.

2. Czy będzie możliwość generowania JPK_VAT od stycznia 2018?

W programie KPR Madar znajduje się opcja JPK pozwalająca na generowanie pliku JPK_VAT na podstawie faktur wprowadzonych do rejestrów VAT. Więcej informacji na temat znajduje się na Poznaj Madar - JPK

3. Czy jest możliwość tworzenia i wysyłania deklaracji VAT_7, VAT_27 i VAT_UE?

Dzięki opcji Deklaracje istnieje możliwość tworzenia i wysyłania elektronicznego deklaracji. Dane wczytywane są na podstawie faktur z rejestrów VAT.
Aby w poprawny sposób skorzystać z tej funkcji programu warto zapoznać się z instrukcją znajdującą się w poście na Poznaj Madar - Deklaracje

4. Czy jest możliwość zapisania 50% odliczenia VAT przy zakupie paliwa oraz części samochodowych?

Program KPR Madar daje możliwość odliczania 50% VAT od kosztów ponoszonych na samochody - poprzez zastosowanie odpowiedniej stawki SM.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w poście Poznaj Madar - Odlicznienie 50% VAT od samochodów 


5. Co to jest Integrator?

Opcja integrator pozwala na wczytanie dokumentów z różnych formatów, korektę oraz zapisanie ich w postaci pliku JPK_VAT.xml. W Intregratorze możliwe jest wczytanie dokumentów z plików o popularnych formatach: EPP, FPP, csv, Comarch, Rachmistrz, Symfonia. Więcej informacji o Intergratorze znajduje się na Poznaj Madar - Integrator.

6. Czy program oprócz JPK_VAT generuje JPK_FA, JPK_KPR I JPK_EWP?

Program oprócz JPK_VAT pozwala wygenerować JPK w innych wariantach, więc  istnieje możliwość utworzenia wspomnianych dokumentów.

Więcej informacji na temat rodzajów JPK znajduje się na Poznaj Madar - JPK generowanie plików

7. Czy jest możliwość zapisu wygenerowanego pliku JPK_VAT i ustawienie wysyłki w inny sposób niż przez aplikację Ministerstwa?

Program KPR Madar umożliwia zapis i wysyłkę wygenerowanego pliku JPK_VAT za pomocą opcji JPK oraz Integrator. Więcej szczegółowych informacji, które ułatwią przeprowadzenie generowania i wysyłki pliku znajduje się w poście na Poznaj Madar - JPK

8. Używam programu Invoicer, czy mogę przejść na KPR Madar?

Korzystając z programu Invoicer istnieje możliwość przejścia na KPR Madar. W tym celu wystarczy wykupić licencję na program KPR Madar, a po otrzymaniu licencji zainstalować program w tym samym katalogu, w którym zainstalowany został program Invoicer.
Można również  zarejestrować konto w usłudze KPR Madar w chmurze - wówczas po przesłaniu archiwum - dane te zostaną wgrane do chmury.

Więcej informacji na temat zamówienia programu KPR Madar znajduje się na stronie madar.com.pl

9. Czy dokumenty wprowadzane do rejestru VAT mogą być automatycznie przenoszone go książki przychodów i rozchodów?

Tak. Po wprowadzeniu znacznika w konfiguracji ([v] ksiegowanie zakupu / [v] księgowanie sprzedaży) dokumenty wprowadzane do rejestrów VAT będą również zapisywane w Księdze Przychodów i Rozchodów.

10. Czy jest możliwość importu dokumentów do programu KPR Madar?

W KPR Madar można importować dokumenty.

11. Czy w ramach jednej licencji mogę prowadzić księgowość większej liczbie podmiotów?

Licencja na program KPR Madar jest udzielana zgodnie z ilością użytkowników, dlatego też uprawnia do prowadzenia księgowości większej ilości podmiotów.


12. Czy program KPR ma możliwość prowadzenia ewidencji ryczałtowej?

W KPR Madar istnieje możliwość prowadzenia ewidencji ryczałtowej. Założenie takiej ewidencji odbywa się za pośrednictwem opcji "Ewidencja ryczałtowa" dostępnej w programie.

Instrukcja prowadzenia ewidencji ryczałtowej w programie KPR znajduje się w poście na Poznaj Madar - Ewidencja ryczałtowa

13. Czy w programie KPR Madar można sporządzać deklaracje podatkowe?

Poprzez opcję Deklaracje program KPR Madar umożliwia utworzenie deklaracji podatkowych m.in. PIT, CIT VAT itp.

14. Czy w programie KPR Madar można wystawiać faktury sprzedaży?

Opcja Faktura pozwala utworzyć dokument sprzedaży. W oknie Faktura VAT należy wypełnić wszystkie niezbędne pola.

Więcej informacji na temat wystawiania Faktury VAT  znajduje się w poście Poznaj Madar -Wystawianie Faktury VAT

15. Czy w programie KPR Madar można prowadzić stany magazynowe?

W KPR Madar nie ma możliwości prowadzenia stanów magazynowych.

16. Czy w programie KPR Madar można prowadzić ewidencję środków trwałych?

KPR Madar pozwala na prowadzenie ewidencji środków trwałych  poprzez opcję Środki trwałe.
Informacje dotyczące utworzenia ewidencji środków trwałych znajdują się na Poznaj Madar - Środki trwałe

17. Czy program KPR Madar daje możliwość prowadzenia Kadr i Płac?

W programie KPR Madar nie daje możliwości prowadzenia kadr i płac. Aby prowadzić dokumenty związane z kadrami i płacami należy wykupić licencję na program Personel i posłużyć się opcją Kadry Płace znajdującą się w we wspomnianym programie.

czwartek, 30 listopada 2017

JPK i VAT-7 - przykłady rejestrowania dokumentów

Jak zarejestrować wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług wykazywane na VAT-UE sekcja E oraz VAT-7 w polu 12?

Jeżeli w danym okresie wystąpiło wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług,
dla których stosuje się art. 28b ustawy o VAT konieczne jest właściwe ujęcie tego w deklaracji VAT-7 oraz złożenie informacji VAT-UE.
W programie operację taką należy wprowadzić jako eksport usług - invoice NP zaznaczając w polu:
 wariant VAT [opodatkowanie EU 28b / art100 [12,29] ].


VAT-7 - pola 11 i 12

JPK_VATVAT-UE  - sekcja E

Jak wprowadzić korektę podatku naliczonego od nabycia środków trwałych - pole 47. w deklaracji VAT-7.


Przedsiębiorca w niektórych sytuacjach zobowiązany jest dokonać korekty podatku naliczonego. Dotyczy to m.in. zmiany sposobu wykorzystywania pojazdów będących firmowymi środkami trwałymi.
Można tego dokonać  wprowadzając do rejestru VAT jako korekta opodatkowania REK zaznaczając w polu:  rodzaj [korekta deklar p.47 Śr.Trw ].VAT-7 - pole 47Jak wprowadzić import usług, gdzie VAT należny musi być wykazany w miesiącu marcu 2017 a naliczony w listopadzie 2017.

Dla Importu usług z zastosowaniem stawek np. oo oraz inną datą VAT należnego i naliczonego należy wprowadzić 2 dokumenty:
1. Import usług - pozostawiając pole data VAT puste - dla VAT należnego
2. Nabycie wewnętrzne - dla VAT naliczonego

W podanym więc przypadku z datą 11.2017 wprowadzić Import usług.


Natomiast z datą 03.2017  - wewnętrzne nabycie NW.


W niektórych przypadkach VAT NALICZONY  jest nieodliczany i jest  doliczany do wartości netto i przyjmowany jest na konto kosztów np.411.
W deklaracji VAT powinien być widoczny tylko VAT NALEŻNY.

W takim przypadku należy wprowadzić  dokument do rejestru WNT i jako stawkę VAT podać NOV (nieodliczany VAT).


Zobacz:

poniedziałek, 16 października 2017

Nowe funkcje w KADRACH! Oznaczanie pracowników zagranicznych, ewidencja wiz oraz kontrola badań i szkoleń

Do modułu Kadry - Płace zostały wprowadzone nowe funkcje, które ułatwią zatrudnianie i obsługę kadrową pracowników zagranicznych. Kolejną nowością jest także możliwość oznaczania pracownikom wymaganych badań, szkoleń, uprawnień itp, dzięki czemu ułatwiony zostanie proces kontroli ważności tych dokumentów.

Oznaczanie pracowników zagranicznych lub wysyłanych za granicę

W opcji Umowy o pracę, dodając nową umowę o pracę możliwe jest oznaczenie na III zakładce, iż zatrudniany pracownik jest pracownikiem zagranicznym lub że wysyłany jest do pracy za granicę(pole zagranica).


Takie oznaczenie pracowników daje możliwość generowania wielu różnych wydruków kadrowych, tylko dla pracowników zagranicznych (lub wysyłanych do pracy za granicę) - przykładowo: wydruk stanu wg pracowników, wydruk kartoteki absencji.
Na parametrach wydruku należy zaznaczyć pole ☑ zagranica

Temat powiązany: wprowadznie umów o pracę

Rejestracja wizy posiadanej przez pracownika

W opcji Badania gdzie aktualnie ewidencjonuje się m.in. badania, szkolenia, uprawnienia dodany został nowy rodzaj dokumentu, który można ewidencjonować - wiza. Pracodawca może mieć potrzebę prowadzenia ewidencji wiz pracowników, których wysyła do pracy do krajów, dla których Polacy potrzebują wizy. Opcja będzie przydatna również dla pracodawców, którzy zatrudniają obcokrajowców, którzy aby pracować w Polsce muszą posiadać wizę.


Temat powiązany: dopisywanie i edycja badań i szkoleń

Ułatwienie procesu kontroli ważności wymaganych badań, szkoleń, uprawnień (itp) dla pracowników

W opcji Umowy o pracę, dodając nową umowę o pracę możliwe jest oznaczenie na III zakładce, które dodatkowe dokumenty są wymagane w procesie zatrudnienia danego pracownika. W sekcji wymagania możliwe jest wskazanie takich dokumentów jak:
 • badania okresowe,
 • szkolenie BHP
 • szkolenie PPOŻ
 • niepełnosprawność
 • szk. specjalistyczne
 • wiza

Oznaczenie pracownikom, w ich umowach o pracę, które badania, szkolenia, orzeczenia itp są wymagane z punktu widzenia kadrowego, pozwala na precyzyjne uzyskanie informacji o dokumentach brakujących, nieważnych i z kończącą się ważnością.

Temat powiązany: badania i szkolenia

czwartek, 12 października 2017

Transakcje zagraniczne - jak wpisać do programu

Coraz więcej pojawia się pytań dotyczących sposobu rejestracji dokumentów związanych z zakupem i sprzedażą zza granicy. Obowiązek wysyłania plików JPK zmusza do wybrania właściwego rejestru tak, by dokuemnt trafił do odpowiednich rubryk w deklaracji VAT-7 oraz prawidłowych pól w pliku JPK.
W programie na sposób interpretacji dokumentu dla celów VAT w opcji rejestry VAT ma wpływ
 1. wybrana opcja w polu rejestr
 2. wpisana stawka VAT
 3. pole wariant VAT


Elementy mające wpływ na kwalifikowanie do VAT-7 i JPK


Usługi - sprzedaż

Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju, w tym
świadczenie usług, o których mowa w art.100 ust.1 pkt 4 ustawy 1. Faktury sprzedaży są wystawiane w opcji fakturowanie jako faktura NP - invoice.
 2. Rejestrowane są w opcji rejestry VAT jako [eksport usług - invoice NP].

Wprowadzono pole wariant VAT rozróżniające charakter świadczonych usług, w zależności od którego dana transakcja inaczej jest rejestrowana w deklaracji VAT-7.

eksport usług - invoice NP
pole w rejestrach: wariant VAT
pola w deklaracji VAT-7
opodatkowanie UE 28b / art.100 11, 12
podatek rozlicza nabywca 11
nie podlega VAT ---Usługi - zakup

Import usług
w tym nabycie od podatników podatku od wartości dodanej usług, do których stosuje się art.28b ustawyFaktury rejestrowane są w opcji rejestry VAT jako [import usług].


import usług VAT należny VAT-7VAT naliczony VAT-7
wariant [  opodatkowanie UE 28b / art.100   ]

podatek VAT: 23% (lub inne)
podatek VAT: NOV 
29,30
 
41, 42
------
wariant [   -------   ]

podatek VAT: 23% (lub inne)
podatek VAT: NOV 
27,28
 
41, 42
------


Zobacz też:

piątek, 1 września 2017

Jak "oswoić" JPK w małej firmie - obowiązek od 1 stycznia 2018

Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie.
Tyle można przeczytać na stronach Ministerstwa Finansów o tym, czym jest plik JPK.  Choć definicja ta dla laików może brzmieć niezrozumiale - należy pamiętać, że w praktyce - pliki te tworzone są i przekazywane przez systemy informatyczne. Stąd od strony użytkownika konieczne jest jedynie zapewnienie właściwej ewidencji dokumentów, a wysyłanie plików JPK nie jest bardziej skomplikowane od tworzenia i wysyłania elektronicznie deklaracji.

W związku z tym, że od 1 stycznia 2018 r. – również małe i średnie podmioty będą zobowiązane do comiesięcznego przekazywania pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT) - warto zapoznać się z kilkoma podstawowymi zasadami.

Jakie dane są przesyłane

Na razie obowiązek przesyłania dotyczy plików JPK-VAT - czyli takich, które są tworzone na podstawie danych wprowadzanych na potrzeby ewidencji zakupu i sprzedaży VAT.

Konieczna ewidencja wszystkich dokumentów

Co do zasady - kwoty podatku wykazane w deklaracji VAT-7 oraz przesłane za pomocą pliku JPK-VAT mają być zgodne. Należy też pamiętać, że w pliku JPK są wykazywane numery, daty i kwoty poszczególnych dokumentów - tak jak w dotychczasowych rejestrach VAT. Wszystkie więc dokumenty, mające wpływ na podatek VAT, muszą być wprowadzone prawidłowo w systemie.

Nie jest możliwa ręczna korekta kwot - używana często chociażby przy takich transakcjach, jak Faktury RR rozliczane z datą zapłaty, czy potwierdzenia korekt VAT.


W programach MADAR istnieje opcja Integrator, która umożliwia wczytanie dokumentów z pliku JPK-VAT - dopisanie / modyfikację dokumentów i wygenerowanie nowego pliku JPK-VAT.Czy trzeba ewidencjonować dokumenty w specjalny sposób

Nie ... wystarczają dane potrzebne do dotychczasowej ewidencji dla potrzeb VAT - kontrahent z numerem NIP, data dokumentu, kwota netto i VAT.
Czymś, co do tej pory nie było tak skrupulatnie kontrolowane - to numery NIP. Istnieją transakcje / dokumenty, które są wykazywane jako opodatkowane a dotyczą podmiotów bez numeru NIP.  Ministerstwo dopuszcza w takich przypadkach podanie w miejsce numeru słowa: "brak".


Co trzeba zrobić by móc wysłać plik JPK?

Należy wygenerować plik JPK-VAT i zapisać go w opcji JPK - a następnie wysłać - podobnie jak deklaracje elektroniczne.
Zasada tworzenia i wysyłki opisane zostały w poście Jednolity Plik Kontrolny JPK
 1. Podpisywanie i wysyłka do urzędu może być wykonywana przez osobę uprawnioną, posiadającą podpis kwalifikowany.
 2. Szyfrowanie i przygotowanie wysyłki - o czym sporo jest napisane na stronach Ministerstwa Finansów - odbywa się wewnątrz aplikacji, bez ingerencji użytkownika.
 3. Potwierdzenie złożenia deklaracji jest przesyłane natychmiast po wysłaniu deklaracji, w programie sprawdza się też aktualny status przesyłki.
 4. Możliwy jest wydruk UPO (Urzędowego Potwierdzenia Odbioru).

Do wysyłania plików JPK z programów MADAR nie są potrzebne żadne specjalne pogramy, jak również  zmiana systemu operacyjnego. Nawet Windows XP wystarczy do tej operacji.
Czy prowadząc Książkę Przychodów i Rozchodów można z programu wysyłać JPK-VAT?


Tak - sposób rozliczania podatku dochodowego nie ma znaczenia dla możliwości generowania plików JPK.
Jeśli jest się podatnikiem VAT dokumenty  pierwszej kolejności wprowadza się w rejestrach VAT, a stamtąd są automatycznie przenoszone (po ustawieniu przełącznika) do Książki.
JPK-VAT będzie więc generowane na podstawie rejestrów VAT, jak w innych przypadkach. Oczywiście do poprawnego działania tej funkcji potrzebna jest aktualna wersja programu (KPR  4.1470 i wyższe).

Zobacz:  KPR - Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

czwartek, 31 sierpnia 2017

Czy w Twoim biurze jest za duszno? Za ciepło?

Często ignorowanymi czynnikami mającymi znaczny wpływ na sposób i jakość pracy jest ogólnie panująca duchota i złe warunki termiczne. Praca, nie tylko w biurze, ale także w innych pomieszczeniach zakładu pracy, jest o wiele bardziej efektywna gdy w pomieszczeniu znajduje się odpowiednio wysoka ilość tlenu oraz komfortowe warunki termiczne (nie za ciepło, nie za zimno). Przyjmuje się, iż optymalna temperatura środowiska pracy to 20°C - 25°C. Często pracownicy, którzy pracują poza zakresem optymalnej temperatury, i w niedotlenionym pomieszczeniu, orientują się, iż warunki do pracy są złe kiedy ich efektywność jest na najniższym poziomie i zaczynają się robić senni, bądź robi im się słabo. Przywrócenie optymalnych warunków do pracy jest bardzo proste - często jest to otworzenie okna lub włączenie klimatyzatora, podniesienie lub obniżenie temperatury na grzejniku.

Madar bada warunki fizykochemiczne miejsca pracy!

Bieżące wskazania poziomu dwutlenku węgla CO2 i temperatury w Twoim biurze? To możliwe. Madar stworzył system monitorowania Metium, który potrafi pobierać, zapisywać i prezentować odczyty z różnych czujników jak np. temperatura, dwutlenek węgla, pył zawieszony, wilgotność i wiele innych. Zainstalowanie dowolnego czujnika (czujników) w miejscu pracy lub wielu różnych miejscach pozwala na bieżąco średzić wartości odczytów w Twoim Madarze!


W myśl zasady "Chcesz coś zmienić - zacznij od siebie..."

Madar tworząc dla swoich klientów system monitorowania Metium postanowił sam się oczujnikować ;) zanim zaoferuje instalację czujników u klientów. Pisząc ten tekst mam właśnie za plecami czujnik dwutlenku węgla i czujnik temperatury, który na bieżąco mierzy te parametry. W tej chwili mój Madar "mówi mi", że temperatura na moim stanowisku pracy to 24,8°C natomiast poziom dwutlenku węgla CO2 wynosi 401ppm - czyli jest ok ;) Z resztą jakby wartości były niewłaściwe (poza ustalonym zakresem minimum i maksimum) to prawdopodobnie już otrzymałbym z systemu maila i SMSa na swój telefon ;)

Aby nie być gołosłownym przedstawiam poniżej, wygenerowany bezpośrednio z systemu Metium, wykres odczytów temperatury i poziomu dwutlenku węgla z mojego biura od północy do momentu powstawania tego tekstu.
Poziom CO2 aktualnie wynosi 388ppm - a teraz mały eksperyment - jak czujnik szybko zaktualizuje tą wartość, kiedy na niego dmuchnę (w wydychanym powietrzu jest 10 razy więcej CO2).


To był solidny wydech ;) - czujnik pomierzył CO2, w danej chwili wskazując poziom ponad 12 000ppm!

Metium to nie zabawka - to system monitoringu, nie tylko w biurach, ale przede wszystkim w działalności przemysłowej

Podstawową ideą przyświecającą nam przy tworzeniu systemu monitorowania Metium jest kontrola różnych wskaźników fizykochemicznych w działalności przemysłowej, gdzie konieczne jest monitorowanie różnych charakterystyk w pracy ludzi, pracy maszyn, procesach produkcyjnych bądź składowaniu. Przykładem monitorowanych charakterystyk może być potrzeba monitorowania temperatury (np. w wydziałach lakierniczych), poziomu CO2 emitowanego przez maszyny (np. emisja silników spalinowych) bądź procesy produkcyjne (np. produkcja rolna - emisja przez pogłowie bydła), poziomu pyłu zawieszonego w powietrzu, a także wiele innych. Inne, monitorowane czynniki są zależne od specyficznych potrzeb danego podmiotu i są to przykładowo odczyty z tensometrów, akcelerometrów, geophone'ów i wielu innych. Zaletą systemu jest to, iż czujniki są bezprzewodowe a wszystkie odczyty trafiają do chmury (są dostępne online przez przeglądarkę z dowolnego miejsca, o dowolnym czasie). Stąd istnieje możliwość kontroli wielu różnych czynników fizykochemicznych, z wielu rozproszonych terytorialnie lokalizacji (magazyny, biura, zakłady produkcyjne, place składowe i inne).

W skrócie - jak to działa?Dowiedz się więcej

Metium.pl - strona domowa projektu Metium
Blog Metium - blog opisujący postępy w pracach nad systemem Metium