poniedziałek, 12 lutego 2018

Wysyłka pliku JPK bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Programy Madar dają możliwość generowania plików JPK i ich bezpośredniej wysyłki z systemu z potwierdzeniem za pomocą kwalifikowanego certyfikatu elektronicznego.

Jeżeli przedsiębiorca nie posiada kwalifikowanego podpisu elektronicznego Ministerstwo Finansów daje możliwość potwierdzenia wysyłki pliku JPK na dwa inne sposoby:

- za pomocą Profilu Zaufanego - bezpłatny podpis elektroniczny, który możesz założyć niemal w każdym urzędzie, jak i za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Do podpisu wystarczy kod autoryzacyjny wysłany na kanał autoryzacji. Zobacz, jak założyć Profil Zaufany. Profilem zaufanym możliwe jest potwierdzenie wysyłki wczytanego pliku JPK  w bezpłatnych aplikacjach udostępnianych przez Ministerstwo Finansów tj. e-mikrofirma oraz Klient JPK 2.0,

- za pomocą danych autoryzujących - jest to bezpłatna metoda. Potrzebne będą: NIP lub PESEL, imię, nazwisko, data urodzenia oraz odpowiednia kwota przychodu osiągniętego w 2016 r. Formularz dostępny na stronach Ministerstwa pod adresem https://mikro-jpk.mf.gov.pl

O metodach wypełniania i wysyłki pliku JPK_VAT można przeczytać na oficjalnej stronie Ministerstwa Finansów - http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk/wypelnij-i-wyslij

Jednocześnie pragniemy podkreślić, iż niezależnie od wybranego sposobu wysyłki pliku JPK programy Madar dają możliwość wygenerowania poprawnego pliku JPK i zapisania go na dysku twardym komputera skąd plik ten może być potem wgrany do dowolnej aplikacji do wysyłki JPK.

Tematy powiązane

Lista plików JPK
Generowanie plików JPK w programach Madar
Bezpośrednia wysyłka plików JPK z programów Madar

wtorek, 6 lutego 2018

PIT-11 - jak wypełnić dla nierezydentów

Wystawiając PIT-11 dla osób mających status nierezydenta należy wypełnić odpowiednio pola:10. Rodzaj obowiązku podatkowego podatnika
[v] ograniczony obowiązek podatkowy (nierezydent)

11. Identyfikator podatkowy
Jeśli brak numer PESEL oraz NIP -wpisać NIP: 9999999999

12. Zagraniczny numer identyfikacji podatnika 5)

W poz. 12 należy podać numer służący identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych uzyskany w państwie, w którym podatnik ma miejsce zamieszkania. W przypadku braku takiego numeru w poz. 12 należy podać numer dokumentu stwierdzającego tożsamość podatnika, uzyskanego w tym państwie. 

13 Rodzaj numeru identyfikacyjnego (dokumentu stwierdzającego tożsamość) 6)
Należy wpisać numer zgodnie z poniższą listą:

1 - numer identyfikacyjny TIN
2 - numer ubezpieczeniowy
3 - paszport
4 - urzędowy dokument stwierdzający tożsamość
8 - inny rodzaj identyfikacji podatkowej
9 - inny dokument potwierdzający tożsamość

14. Kraj wydania numeru identyfikacyjnego (dok. stwierdzającego tożsamość) 6)

Wpisać dwuliterowy kod kraju wydania dokumentu.
UA - UKRAINA
BY - BIAŁORUŚ

AT - AUSTRIA
BE - BELGIA
BG - BUŁGARIA
CY - CYPR
CZ - REPUBLIKA CZESKA
DK - DANIA
DE - NIEMCY
EE - ESTONIA
EL - GRECJA
ES - HISZPANIA
FI - FINLANDIA
FR - FRANCJA
GB - WIELKA BRYTANIA
HU - WĘGRY
IE - IRLANDIA
IT - WŁOCHY
LV - ŁOTWA
LT - LITWA
LU - LUKSEMBURG
MT - MALTA
NL - HOLANDIA
PT - PORTUGALIA
RO - RUMUNIA
SE - SZWECJA
SI - SŁOWENIA
SK - SŁOWACJA

Zobacz:

środa, 31 stycznia 2018

Pobieranie danych kontrahenta z CEIDG

Program Madar daje możliwość pobierania danych kontrahenta bezpośrednio z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Pobieranie danych z CEIDG działa wyłącznie w katalogu Kontrahentów (nie działa w katalogu Kontaktów) czyli przy dodawaniu kontrahenta podczas wypełniania dokumentu np. faktury.

Dodając nowego kontrahenta należy podać numer NIP i kliknąć enter wyświetlone zostanie pytanie, czy pobrać dane z CEIDG.


Po pobraniu danych możliwa jest poprawa bądź uzupełnienie pozostałych informacji.
Na ten moment pobierane są dane po numerze NIP wyłącznie przedsiębiorców znajdujących się w CEIDG.

wtorek, 23 stycznia 2018

PIT-11 w Portalu pracownika

W Portalu pracowniczym pojawiła się nowa opcja, która umożliwia pracodawcy w prosty sposób przekazać pracownikowi dokument PIT-11 za bieżący okres rozliczeniowy, bez konieczności wydruku. Opcja ta pozwala pracodawcy w szybki i prosty sposób  przekazać pracownikowi deklarację podatkową PIT-11 oszczędzając w ten sposób czas, pieniądze i środowisko w związku z brakiem konieczności ich drukowania papierowo i wysyłki pocztą tradycyjną.


Pracownik może pobrać deklarację PIT11 po zalogowaniu się  w Portalu Pracowniczym. Kliknięcie w opcję PIT-11 spowoduje wyświetlenie deklaracji w pliku pdf, który może następnie zapisać na dysku komputera lub wydrukować.


Portal pracowniczy pozwala na pobranie jedynie ostatniej wystawionej deklaracji PIT11. W przypadku, gdy dokument nie został jeszcze utworzony przez pracodawcę, pracownik zostanie poinformowany komunikatem.Tematy powiązane:


piątek, 19 stycznia 2018

Jak wykonać kopię danych do innego katalogu (archiwum za poprzednie lata)

Mimo tego, że w programie nie jest konieczne specjalne "zamykanie i otwieranie" nowego roku i można bezpiecznie kontynuować wprowadzanie danych na tych samych  danych - pojawia się konieczność posiadania kopii danych.
Pozostawienie takiej kopii zabezpiecza przed przypadkową modyfikacją w danych z poprzednich lat (dostęp do danych z danego roku niezależnie od zmian). Ponadto szczególnie jest to istotne przy zmianach: struktury planu kont, definicji na liście płac, zmian w ewidencji środków trwałych.

Samodzielne wykonanie kopii

Jest możliwe samodzielne wykonanie kopii danych do podkatalogu.

W opcji akcja - zmiana firmy należy:
  1.  Ustawić się na właściwej firmie.
  2. Wybrać i wejść do danych.
  3. Ponownie wybrać opcję akcja - zmiana firmy, a następnie z menu narzędzia - snapshot.

 Pojawi się okienko, w które należy wpisać nazwę katalogu - na przykład: Arch2017
Dane z katalogu, na którym była wykonywana funkcji skopiują się do podkatalogu o nazwie podanej w okienku.
Pozycja ta dopisze się do listy firm (widoczne po wylogowaniu i zalogowaniu do programu).UWAGA!
Wykonanie kopii danych na początku roku 2018 oznacza, że tak naprawdę dane sprawdzone i prawidłowe będą za rok  2016 (dane po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego).Przeczytaj też:

piątek, 29 grudnia 2017

czwartek, 14 grudnia 2017

Jak wygenerować JPK w programie Invoicer

W aktualnych wersjach programu Invoicer istnieje możliwość wygenerowania JPK. Proces tworzenia tego pliku jest bardzo prosty - należy wykonać następujące, przedstawione poniżej, kroki.

Aby przejść do generowania JPK w programie Invoicer należy wybrać opcję Faktura.


Wyświetlone zostanie okno tworzenia/edycji dokumentu sprzedaży. Należy wybrać opcję zestawienia - generuj JPK.


Wyświetlone zostanie okno, które umożliwi wygenerowanie JPK.


Podczas generowania JPK_VAT należy wypełnić:
  • okres - data początkowa i końcowa okresu, za jaki jest tworzony plik 
  • struktura  - wybrać [VAT]
  • wariant - powinien być ustawiony domyślnie jako [aktualny], w przypadku korekt wybrać [3]
  • cel - w przypadku przesyłania JPK_VAT pierwotnego za dany okres, należy wskazać cel złożenia - [0] (zero). Każda kolejna korekta powinna zostać przesłana ze wskazaniem celu złożenia 1 oraz 2, 3 itd. – w przypadku kolejnych korekt.

Po ustawieniu niezbędnych parametrów można już generować i zapisać JPK poprzez użycie przycisku Zapisz. Wygenerowany plik zostanie zapisany na dysku komputera, o czym program poinformuje użytkownika.Zapisany plik należy następnie przesłać do systemu Ministerstwa Finansów.
UWAGI

  1. JPK_VAT wariant 3 działa poprawnie od  wersji 4.1600
  2. Aktualna wersja programu jest dostępna na naszej stronie: madar.com.pl/pobierz.
  3. Aktualizację można też przeprowadzić w opcji Help - aktualizacja programu


Należy wyjść i wejść do programu.