środa, 12 października 2016

Deklaracje - problemy z wysyłką na bramkę testową

Użytkownicy programów Madar i Deklaracje JPK mogą ostatnio napotkać problemy z wysyłką deklaracji na bramkę testową.
Po podpisaniu deklaracji pojawia się komunikat:

HTTP Request to https://test-bramka.edeklaracje.gov.pl/uslugi/dokumenty/?format=soap failed.
Result code: 599, message: "no internal connection".


Oznacza on w skrócie problemy z bibliotekami ssleay32.dll i libeay32.dll - do prawidłowego działania wymagane są nowe wersje.

Bezpośrednia przyczyna

Ostatnio na stronach Ministerstwa Finansów pojawił się komunikat:

Informacja dla użytkowników i producentów oprogramowania przesyłającego dokumenty elektroniczne do systemu e-Deklaracje – środowisko testowe

Ministerstwo Finansów informuje, że w dniu dzisiejszym tj.10.10.2016 r. od godz. 18 w komunikacji z usługą WebServices bramki testowej e-Deklaracje zmieniona zostanie wersja protokołu komunikacyjnego TLS – zamiast stosowanego do tej pory TLS 1.0 będzie włączony protokół TLS w wersji 1.2.
Zmiana dla użytkowników korzystających z przeglądarek w najnowszych wersjach, wspierających protokół TLS, będzie niezauważalna. Pozostałych użytkowników prosimy o przeprowadzanie aktualizacji przeglądarek do wersji wspierających protokół TLS.


I jak to rozwiązać ...

Wystarczy wgrać do katalogu z danymi nowe wersje  bibliotek ssleay32.dll i libeay32.dll.
Z poziomu użytkownika - należy wyjść w programu i po ponownym wejściu uruchomić opcję:
deklaracje - wysyłka elektroniczna - pomocnicze - generuj Dll

Pojawi się informacja o aktualizacji:

Po tej operacji wysyłka testowa powinna działać bez problemu.


Posty powiązane:
⇒  JPK - błędy zgłaszane przy podpisywaniu

wtorek, 11 października 2016

Jak uzyskać listę faktur zakupowych zatwierdzonych do zapłacenia

Większość przedsiębiorstw każdego dnia otrzymuje duże ilości faktur zakupowych. Dokonywanie płatności za te dokumenty uzależniona jest nie tylko od ustalonego terminu płatności ale niejednokrotnie także od innych czynników (jak ich akceptacja, dekretacja czy też uzależnienie od otrzymanych fizycznie materiałów czy towarów). Najczęściej różni pracownicy kwalifikują poszczególne dokumenty do zapłaty natomiast zupełnie kto inny dokonuje płatności za zaakceptowane dokumenty.

Madar7 oferuje rozwiązanie, które usprawnia zarządzanie zaakceptowanymi do płatności dokumentami i dokonywaniem za nie zapłaty.

W modelowym przykładzie każdy z kierowników odpowiedzialnych za dany dział akceptuje "swoje" faktury zakupowe do dokonania płatności. Pracownik działu księgowości natomiastz sporządza paczkę przelewów z zaakceptowanymi płatnościami, która następnie eksportowana jest do systemu bankowego.

Zarządzanie płatnościami za faktury zakupowe w Madarze


Oznaczanie dokumentów zakupowych jako zatwierdzonych do dokonania płatności
Dokument zakupowy wprowadzony do Rejestru VAT po wyedytowaniu można oznaczyć na zakładce uwagi jako [V] zatwierdzony

Generowanie listy zatwierdzonych do zapłaty faktur zakupowych
Listę oznaczonych dokumentów zakupowych znacznikiem zatwierdzone (wg instrukcji z poprzedniego punktu) można uzyskać na jeden z dwóch sposobów:
 • w opcji Księgowość - kasjer - preliminarz płatności na liście płatności w ostatniej kolumnie status pojawia się informacja zatwierdzone
 • w opcji Handel - analizy zakładka niezapłacone w kolumnie windykacja pojawia się informacja zatwierdzone
 • (UWAGA! Jeśli na liście brak jest kolumny "windykacja" należy ją dodać w opcji 'szablon - konfiguracja' w sekcji 'rodzaj danych').

wtorek, 20 września 2016

WNT - inna data VAT należnego, inna naliczonego

Czy w Madarze istnieje możliwość zmiany dat w rejestrach faktur WNT tak by VAT należny był w miesiącu wystawienia faktury a VAT naliczony w miesiącu następnym?

Dotyczy to przypadków, kiedy faktura WNT jest wystawiona np. we wrześniu a towar zostanie przyjęty przez nabywcę po 15 października. Wówczas podatek należny należy wykazać zgodnie z datą wystawienia faktury, a podatek naliczony w miesiącu październiku.

Podstawa prawna:

* art. 20 ust. 5: w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w który dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 oraz art. 20b. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio.

* art. 86 ust. 10: prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

* art. 86 ust. 10b ust. 2 lit. b: prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwot podatku naliczonego w przypadkach o których mowa w ust. 2 pkt. 4 lit. c - powstaje zgodnie z ust. 10, pod warunkiem, że podatnik:
a) otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy,

b) uwzględnił kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek.

UWAGA!
Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach IBPP4/443-506/14/BP
wskazuje, że "... Wnioskodawca ma prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w miesiącu wystawienia faktury tj. w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy (ostatni dzień miesiąca)."W rejestrach VAT dla wybranego WNT programie należy zaznaczyć:
wariant VAT: [WNT inny okres]Wtedy z datą księgowania będzie odliczany VAT należny, natomiast wg daty VAT - odliczany VAT naliczony.


Zobacz:
  Rejestry vat - powiązanie z polami VAT-7 i JPK

czwartek, 15 września 2016

Zarchiwizuj swoje pliki JPK - z chmury też ;)

JPK - temat bardzo gorący do 25 sierpnia, kiedy to mijał pierwszy termin obligatoryjnej wysyłki plików JPK-VAT przez duże przedsiębiorstwa. Obecnie ... zamilkło w internecie ...  ogłaszają się za to szkolenia z tego zakresu ...

Przez kilka dni nie działały serwery Ministerstwa, zmieniono deklarację VAT-7 - co oznacza, że czekają nas też zmiany schemy do JPK_VAT.

Termin jednak, gdy większość przedsiębiorstw będzie zobligowana do wysyłki - co najmniej JPK_VAT - zbliża się nieuchronnie. Warto zastanowić się, w jaki sposób można temu obowiązkowi sprostać.Program Deklaracje JPK
To nie tylko program do złożenia podpisu i wysyłki plików JPK. Pozwala na utworzenie w jednym miejscu wygodnej bazy plików, niezależnie od źródła i czasu ich powstania.
W programie:
 1. Wszystkie pliki zgromadzone są w jednym miejscu, łatwo dostępne w uporządkowanej i opisanej bazie.
 2. Pliki poddawane są walidacji, szyfrowaniu - następnie są wysyłane oraz pobierane statusy i UPO. Wszystko bezpośrednio z poziomu programu.
 3. Możliwe jest wczytanie pliku do edycji (w postaci łatwej do czytania dla użytkownika) - następnie dodanie pozycji, usunięcie pozycji i wygenerowanie nowego pliku JPK_VAT.
Klienci Madar 7 w chmurze
Mają możliwość generowania plików JPK bezpośrednio z programu w opcji Księgowość - JPK. Sposób obsługi jest analogiczny ja w programie Madar 7 (desktop) oraz Deklaracje JPK
Generowanie plików JPK 

Wygenerowane pliki w opcji JPK - narzędzia - generowanie są pobierane i zapisywane na komputerze, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Przy zaznaczeniu [v] save report - pliki dopisywane są do listy JPK.
Tak wygenerowane pliki można wysłać za pomocą np. Deklaracji JPK lub aplikacji klienckiej.


Aplikacja kliencka do wysłania plików JPK
Opublikowania w sierpniu, faktycznie pozwala na wysłanie zaszyfrowanego poza nią pliku do systemu Ministerstwa Finansów.
Jest to aplikacja tylko umożliwiająca przesył:
 1. Po podaniu pliku i wygenerowaniu "opakowanego" użytkownik zobligowany jest do jego podpisania nowego pliku poza aplikacją. 
 2. Same pliki / UPO przechowuje się poza aplikacją ... a przy wysyłce tworzonych jest jeszcze kilka dodatkowych.wtorek, 13 września 2016

Wybiorę MADARa bo ...

 Chodzą mi ostatnio po głowie takie myśli ... właściwie dlaczego ktoś miałaby wybrać nasze oprogramowanie do prowadzenia swojej firmy. Przejrzałam kim są użytkownicy Madar 7 - szczególnie wersji w chmurze - i nasunęły mi się następujące wnioski.Jeśli

    .. szukasz uniwersalnego programu
Jeśli prowadzisz małą firma produkcyjną, handlową, biuro rachunkowe, fundację, czy jesteś samodzielnym księgowym - potrzebujesz programu, który pozwoli rozliczać księgowość, płace, kadry, magazyny, produkcję czy prowadzić sekretariat.


    .. chcesz pracować przez internet
Ponieważ:
 • nie chcesz ponosić dodatkowych kosztów na zakup sprzętu i usługi informatyka,
 • chcesz rozpocząć "od już",
 • potrzebujesz wsparcia - poprzez możliwość zdalnego szkolenia,
 • wolisz opłacać co miesiąc kwotę za użytkowanie konta, niż ponosić jednorazową opłatę,

    .. zamierzasz rozwijać firmę 
Czyli nie martwić się, czy program będzie wystarczająco rozbudowany, by obsłużyć kolejny magazyn, inną działalność czy nowy oddział.


to wybierzesz MADAR 7 w chmurze .... 
Tym bardziej, że założysz natychmiast konto, możesz pracować i testować przez 60 dni za darmo.
Absolutny rekordzista dla mnie w ciągu jednego dnia wprowadził dane za rok poprzedni i sporządził bilans i rachunek wyników. Następnego dnia zajął się rokiem bieżącym ...


poniedziałek, 5 września 2016

Bieżące, centralne monitorowanie sprzedaży przez kasy fiskalne w systemie Madar7

Madar7 w chmurze daje możliwość bieżącego monitorowania sprzedaży rejestrowanej przez kasy fiskalne. Rozwiązanie to jest szczególnie pomocne dla firm, które mają wiele punktów handlowych rozsianych terytorialnie. Centrala ma możliwość monitorowania sprzedaży jeszcze przed wykonaniem raportu dobowego na danym urządzeniu fiskalnym. Po zalogowaniu do systemu Madar7 w chmurze dyrektor handlowy czy też właściciel przedsiębiorstwa może sprawdzić utarg w każdej godzinie.
Z racji specyfiki pracy w systemie Madar7 w chmurze osoba odpowiedzialna w firmie za sprzedaż może w dowolnym momencie podejrzeć jej wartość z dowolnego urządzenia podłączonego do Internetu (komputer, tablet, smartfon).

Zobacz także...


Raporty godzinowe utargów z kas fiskalnych

wtorek, 30 sierpnia 2016

Księgowanie VAT należnego przy odwrotnym obciążeniu na wydzielonym koncie

W systemie Madar7 została dodana możliwość księgowania VAT należnego na oddzielnym koncie przy zakupach z odwrotnym obciążeniem. Wybrane konto księgowe dla VAT naleznego przy odwrotnym obiążeniu, należy wskazać w opcji Księgowość - Dane dla F-K w polu OO vat należny.

UWAGA W Danych dla F-K należy wskazać konto w polu OO vat należny nawet jeśli księgowanie ma się odbywać na to samo konto co dotychczas czyli na konto VAT należnego gdzie nalicza się on także dla transakcji bez odwrotnego obciążenia.

Zobacz także...

Sprzedaż i zakupy z odwrotnym obciążeniem