wtorek, 15 stycznia 2019

Ewidencjonowanie faktur z 75-proc kosztami uzyskania przychodu od samochodów firmowych

Od 1 stycznia 2019 roku możliwe jest zakwalifikowanie jedynie 75% wydatków do kosztów uzyskania przychodów - wydatków ponoszonych na samochody firmowe używane do celów mieszanych.

W programach Madar aktualizowanych od połowy stycznia zaimplementowany został mechanizm, który pozwoli na prawidłowe rozliczenie faktur dotyczących kosztów związanych z samochodem firmowym - zarówno w kontekście podatku dochodowego jak i podatku VAT.

Sposób konfiguracji oraz wprowadzania kosztów związanych z samochodami został opisany w poście:
Jak wprowadzić fakturę zakupu z zaliczeniem 75% wydatku do kosztu uzyskania przychodu - wydatki na samochód używany do celów mieszanych


Designed by Macrovector

piątek, 7 grudnia 2018

Odliczanie 50% VAT w przypadku zakupu paliw ze stawką 23% i 8%

W programie Madar jest możliwość odliczenia 50% VAT od zakupu paliw, gdzie występują dwie stawki  23% i 8% np. w przypadku faktur otrzymanych za olej napędowy (23%) oraz AdBlue (8%).

Poniżej zostanie rozpatrzony przypadek zakupu paliw, gdzie dokument wygląda następująco:


  1. w pierwszym polu stawki VAT zamienić 23 na SM i podać netto z faktury dla stawki 23% (118,63zł) - wartość ta rozbije się w dwóch kolejnych polach na stawki SM i 23%
  2. w czwartej linii zmienić stawkę na SM i podać połowę netto dla stawki 8% (14,30/2=7,15zł)
  3. w piątej linii zmienić stawkę na 8 i podać połowę netto dla stawki 8% (14,30/2=7,15zł) 
Temat powiązany:

Odliczenie 50% VAT od samochodów

piątek, 13 lipca 2018

Generowanie JPK w programach Madar


Programy Madar dają możliwość obsługi Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK). Ze względu na różnice wynikające z funkcjonalności programów, przedstawiono tabelę, która wskazuje, jakie struktury JPK obsługiwane są w poszczególnych aplikacjach.


Program 

JPK_
VAT 

JPK_
FA 

JPK_
Magazyn 

JPK_
PKPIR 


JPK_KR 


Madar7 TAK 


TAK 
TAK 
TAK 

TAK 

Madar7 "w chmurze" TAK 


TAK 
TAK 
TAK 

TAK 

Deklaracje JPK 


TAK 


TAK 
TAK*
TAK*

TAK*


KPR Madar TAK 


TAK 
NIE 
TAK 

NIE 

KPR Madar "w chmurze" 


TAK 


TAK 
NIE 
NIE NIE Invoicer TAK 


TAK 
NIE 
NIE NIE 
*możliwe jest tylko wczytywanie

Tematy powiązane:

piątek, 29 czerwca 2018

Zmiany w płacach - konwersja bazy danych!

W pierwszych dniach lipca zostanie wykonana konwersja bazy danych - dotyczy to klientów usługi Madar7 w chmurze, a także aktualizacji do nowszej wersji naszych programów stacjonarnych.
Konwersja bazy danych jest ściśle związana z modułem płacowym.

Co się zmieni po konwersji?

Konwersja spowoduje zmianę numerów kilkudziesięciu pól w płacach.
121 -> 271 planowe godziny pracy
122 -> 272 godzin pracy
123 -> 273 godzin urlopu
124 -> 274 godzin CH
125 -> 275 godziny dodatkowe
130 -> 193 ul.
131 -> 191 nazwisko
132 -> 192 imię
133 -> 187 PESEL
134 -> 196 numer konta
135 -> 206 podpis
136 -> zlikwidowano stawka
137 -> 267 dział
138 -> 268 stanowisko
139 -> 199 nr karty
141 -> 281 naliczono
142 -> 282 wypłacono
144 -> 284 data wypłaty
145 -> 285 za miesiąc
146 -> 286 okres od
147 -> 287 okres do
148 -> 288 płatnik
150 -> 290 suma potrąceń
151 -> 291 płaca netto
152 -> 292 za czas choroby
153 -> 293 skł ubezpieczonego
154 -> 294 koszt zakładu
155 -> 295 razem netto
156 -> 296 razem brutto
157 -> 297 rozlicz. ZUS
158 -> 298 razem zasiłki
159 -> 299 rodzinne,macierz

Co należy zrobić po konwersji?

W większości miejsc w programie, gdzie użyte zostały opisane pola, ich numeracja zmieni się automatycznie. W kilku miejscach programu jest jednak konieczność ingerencji użytkownika i wyboru na nowo odpowiednich pól. Najbardziej newralgicznym, zmienianym pole jest dotychczasowe 156 razem brutto. Konieczność ręcznego wskazania zmienionych pól występuje w:
  • Analizach kadrowych w opcji Kadry-płace - Analizy - szablon - konfiguracja jeśli stosowano pola ze starą numeracją należy na nowo wybrać nowe numery pól
  • program odnoszący się do pól indywidualnie programowanych w opcji Kadry-płace - Lista płac - konfiguracja - definicje pól jeśli w polu program znajduje się jakiś stary numer należy go zamienić na nowy tzn. jeśli jest tam przykładowo podane pole $156 należy je ręcznie zmienić na $296.
  • definicja księgowania płac w opcji Kadry-płace - Lista płac - konfiguracja - definicje księgowania płac. Problem nie dotyczy pierwszej zakładki księgowanie - na każdej kolejnej trzeba wybrać na nowo pola z opisanego wyżej zakresu.

środa, 27 czerwca 2018

Wczytywanie dokumentów do rejestru VAT za pomocą Integratora

W integratorze dodana została opcja zapisu do rejestrów vat dokumentów zaimportowanych z plików z obcych systemów- w tym JPK_FA i JPK_VAT.


Aby zaimportować plik do integratora należy skorzystać z opcji import a następnie wybrać odpowiedni rodzaj importowanego pliku. Szczegółowy opis dostępny w poniższym kursie:
http://poznajmadar.blogspot.com/2016/08/integrator-lista.html

Dokumenty przed zapisem do rejestru vat można m.in. oznaczyć innym rejestrem, stanowiskiem oraz zadekretować na odpowiednie konta. Dostępne w opcji: narzędzia-wypełnij szablon.
 
Zapis wyświetlonych w integratorze dokumentów do rejestru VAT możliwy jest w opcji export - zapis do bazy.


Zaimportowane dokumenty zostają dopisane do listy w rejestrze, gdzie otrzymują kolejny numer w ramach kontynuacji numeracji


Tematy powiązane:

wtorek, 19 czerwca 2018

Problemy z działaniem "Madar 7 w chmurze"

Informujemy, że problemy z dostępem do usługi "Madar 7 w chmurze" spowodowane są awarią serwera DNS.
W celu umożliwienia pracy z systemem należy podać zamiast nazwy domeny - numer IP, oraz dodać wyjątek w przeglądarce.

1) Przy podawania adresu wpisać odpowiedni numer IP; reszta pozostaje bez zmian:

zamiast: https://madar7.pl:xxxx
  podać: https://37.59.13.52:xxxx


zamiast: https://s85.emadar.eu:xxxx
  podać: https://37.59.175.119:xxxx


zamiast: https://a77.emadar.eu:xxxx
  podać: https://91.185.186.83:xxxx


2) W przeglądarce pojawi się informacja, że połączenie nie jest bezpieczne.
Należy dodać wyjątek bezpieczeństwa:


czwartek, 26 kwietnia 2018

Wydruk grupy towarów na paragonie

W programie Madar możliwe jest wystawienie dokumentu sprzedażowego, który może zawierać jedną pozycję, stanowiącą grupę towarów z sumowaną kwotą. Przykładem wykorzystania takiej funkcjonalności jest paragon, gdzie zamiast licznych pozycji znajdujących się na wydruku można zastąpić je jedną zawierającą cenę za wszystkie towary przy jednoczesnym zejściu ze stanów magazynowych wybranych produktów. Na wykonanie takiej operacji pozwala opcja Magazyn -Sprzedaż- Operacje - Wpisz komplet.

Na poczatku należy dodać do dokumentu pozycje, które mają zejść ze stanu magazynowego (warto pamietać o określeniu ich ilości). Następnie posłużyć się wspomnianą opcją wpisz komplet - pojawi się na liście artykułów, natomiast cena tej pozycji będzie sumą cen wcześniej wybranych towarów (ich ceny znikną z pól). Na wydruku dokumentu sprzedażowego będzie widoczna tylko ostatnia pozycja.