wtorek, 20 września 2016

WNT - inna data VAT należnego, inna naliczonego

Czy w Madarze istnieje możliwość zmiany dat w rejestrach faktur WNT tak by VAT należny był w miesiącu wystawienia faktury a VAT naliczony w miesiącu następnym?

Dotyczy to przypadków, kiedy faktura WNT jest wystawiona np. we wrześniu a towar zostanie przyjęty przez nabywcę po 15 października. Wówczas podatek należny należy wykazać zgodnie z datą wystawienia faktury, a podatek naliczony w miesiącu październiku.

Podstawa prawna:

* art. 20 ust. 5: w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w który dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 oraz art. 20b. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio.

* art. 86 ust. 10: prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

* art. 86 ust. 10b ust. 2 lit. b: prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwot podatku naliczonego w przypadkach o których mowa w ust. 2 pkt. 4 lit. c - powstaje zgodnie z ust. 10, pod warunkiem, że podatnik:
a) otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy,

b) uwzględnił kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek.

UWAGA!
Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach IBPP4/443-506/14/BP
wskazuje, że "... Wnioskodawca ma prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w miesiącu wystawienia faktury tj. w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy (ostatni dzień miesiąca)."W rejestrach VAT dla wybranego WNT programie należy zaznaczyć:
wariant VAT: [WNT inny okres]Wtedy z datą księgowania będzie odliczany VAT należny, natomiast wg daty VAT - odliczany VAT naliczony.


Zobacz:
  Rejestry vat - powiązanie z polami VAT-7 i JPK

czwartek, 15 września 2016

Zarchiwizuj swoje pliki JPK - z chmury też ;)

JPK - temat bardzo gorący do 25 sierpnia, kiedy to mijał pierwszy termin obligatoryjnej wysyłki plików JPK-VAT przez duże przedsiębiorstwa. Obecnie ... zamilkło w internecie ...  ogłaszają się za to szkolenia z tego zakresu ...

Przez kilka dni nie działały serwery Ministerstwa, zmieniono deklarację VAT-7 - co oznacza, że czekają nas też zmiany schemy do JPK_VAT.

Termin jednak, gdy większość przedsiębiorstw będzie zobligowana do wysyłki - co najmniej JPK_VAT - zbliża się nieuchronnie. Warto zastanowić się, w jaki sposób można temu obowiązkowi sprostać.Program Deklaracje JPK
To nie tylko program do złożenia podpisu i wysyłki plików JPK. Pozwala na utworzenie w jednym miejscu wygodnej bazy plików, niezależnie od źródła i czasu ich powstania.
W programie:
  1. Wszystkie pliki zgromadzone są w jednym miejscu, łatwo dostępne w uporządkowanej i opisanej bazie.
  2. Pliki poddawane są walidacji, szyfrowaniu - następnie są wysyłane oraz pobierane statusy i UPO. Wszystko bezpośrednio z poziomu programu.
  3. Możliwe jest wczytanie pliku do edycji (w postaci łatwej do czytania dla użytkownika) - następnie dodanie pozycji, usunięcie pozycji i wygenerowanie nowego pliku JPK_VAT.
Klienci Madar 7 w chmurze
Mają możliwość generowania plików JPK bezpośrednio z programu w opcji Księgowość - JPK. Sposób obsługi jest analogiczny ja w programie Madar 7 (desktop) oraz Deklaracje JPK
Generowanie plików JPK 

Wygenerowane pliki w opcji JPK - narzędzia - generowanie są pobierane i zapisywane na komputerze, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Przy zaznaczeniu [v] save report - pliki dopisywane są do listy JPK.
Tak wygenerowane pliki można wysłać za pomocą np. Deklaracji JPK lub aplikacji klienckiej.


Aplikacja kliencka do wysłania plików JPK
Opublikowania w sierpniu, faktycznie pozwala na wysłanie zaszyfrowanego poza nią pliku do systemu Ministerstwa Finansów.
Jest to aplikacja tylko umożliwiająca przesył:
  1. Po podaniu pliku i wygenerowaniu "opakowanego" użytkownik zobligowany jest do jego podpisania nowego pliku poza aplikacją. 
  2. Same pliki / UPO przechowuje się poza aplikacją ... a przy wysyłce tworzonych jest jeszcze kilka dodatkowych.wtorek, 13 września 2016

Wybiorę MADARa bo ...

 Chodzą mi ostatnio po głowie takie myśli ... właściwie dlaczego ktoś miałaby wybrać nasze oprogramowanie do prowadzenia swojej firmy. Przejrzałam kim są użytkownicy Madar 7 - szczególnie wersji w chmurze - i nasunęły mi się następujące wnioski.Jeśli

    .. szukasz uniwersalnego programu
Jeśli prowadzisz małą firma produkcyjną, handlową, biuro rachunkowe, fundację, czy jesteś samodzielnym księgowym - potrzebujesz programu, który pozwoli rozliczać księgowość, płace, kadry, magazyny, produkcję czy prowadzić sekretariat.


    .. chcesz pracować przez internet
Ponieważ:
  • nie chcesz ponosić dodatkowych kosztów na zakup sprzętu i usługi informatyka,
  • chcesz rozpocząć "od już",
  • potrzebujesz wsparcia - poprzez możliwość zdalnego szkolenia,
  • wolisz opłacać co miesiąc kwotę za użytkowanie konta, niż ponosić jednorazową opłatę,

    .. zamierzasz rozwijać firmę 
Czyli nie martwić się, czy program będzie wystarczająco rozbudowany, by obsłużyć kolejny magazyn, inną działalność czy nowy oddział.


to wybierzesz MADAR 7 w chmurze .... 
Tym bardziej, że założysz natychmiast konto, możesz pracować i testować przez 60 dni za darmo.
Absolutny rekordzista dla mnie w ciągu jednego dnia wprowadził dane za rok poprzedni i sporządził bilans i rachunek wyników. Następnego dnia zajął się rokiem bieżącym ...


poniedziałek, 5 września 2016

Bieżące, centralne monitorowanie sprzedaży przez kasy fiskalne w systemie Madar7

Madar7 w chmurze daje możliwość bieżącego monitorowania sprzedaży rejestrowanej przez kasy fiskalne. Rozwiązanie to jest szczególnie pomocne dla firm, które mają wiele punktów handlowych rozsianych terytorialnie. Centrala ma możliwość monitorowania sprzedaży jeszcze przed wykonaniem raportu dobowego na danym urządzeniu fiskalnym. Po zalogowaniu do systemu Madar7 w chmurze dyrektor handlowy czy też właściciel przedsiębiorstwa może sprawdzić utarg w każdej godzinie.
Z racji specyfiki pracy w systemie Madar7 w chmurze osoba odpowiedzialna w firmie za sprzedaż może w dowolnym momencie podejrzeć jej wartość z dowolnego urządzenia podłączonego do Internetu (komputer, tablet, smartfon).

Zobacz także...


Raporty godzinowe utargów z kas fiskalnych

wtorek, 30 sierpnia 2016

Księgowanie VAT należnego przy odwrotnym obciążeniu na wydzielonym koncie

W systemie Madar7 została dodana możliwość księgowania VAT należnego na oddzielnym koncie przy zakupach z odwrotnym obciążeniem. Wybrane konto księgowe dla VAT naleznego przy odwrotnym obiążeniu, należy wskazać w opcji Księgowość - Dane dla F-K w polu OO vat należny.

UWAGA W Danych dla F-K należy wskazać konto w polu OO vat należny nawet jeśli księgowanie ma się odbywać na to samo konto co dotychczas czyli na konto VAT należnego gdzie nalicza się on także dla transakcji bez odwrotnego obciążenia.

Zobacz także...

Sprzedaż i zakupy z odwrotnym obciążeniem

Scalanie plików JPK

Program DeklaracjeJPK daje możliwość scalenia kilku plików JPK. Jest to szczególnie przydatna funkcjonalność w przypadku firm lub instytucji z jednostkami powiązanymi, gdzie plik JPK składany jest przez jednostkę "matkę".Scalanie plików JPK przeprowadza się w opcji Integrator. Z górnego menu wybiera się operacje a następnie import JPK - po wyborze pliku z dysku zostanie on zaczytany do Integratora. Aby dołączyć do niego kolejny plik JPK czynność tę (operacje - import JPK) należy powtórzyć wczytując kolejny plik, który ma zostać dołączony do poprzedniego. Program daje możliwość nie tylko łączenia dwóch plików JPK, ale także łączenia ze sobą dowolnych plików (JPK, FPP, CSV, XML, EPP, DBF i innych). Po wczytaniu wszystkich plików, które mają zostać połączone należy wyeksportować scalony plik JPK w opcji operacje - export JPK, podając wcześniej u góry listy zakres dat, za jaki okres jest on generowany.

Tematy powiązane


Integrator

Jednolity Plik Kontrolny

poniedziałek, 29 sierpnia 2016

Generowanie PZ na podstawie plików z systemu Selgros Cash & Carry

Madar7 daje możliwość przyjmowania towarów na stan na podstawie pliku txt otrzymanego od sieci hurtowni Selgros Cash & Carry. Każdy klient Selgrosa może wczytać w opcji Handel - Przyjęcie PZ - generuj - czytaj z dysku plik txt uzyskany od tej sieci handlowej. Po takim wczytaniu automatycznie zostaną wprowadzone na PZ wszystkie produkty wraz z ilościami i ich cenami.


UWAGA! Warunkiem prawidłowego rozpoznania towarów przez system jest podanie w katalogu towarów kodu EAN. EAN można podać w drugiej linii nazwy towaru (należy wpisać: EAN=123456789) lub w indeksie towaru.