czwartek, 31 października 2019

Mechanizm Podzielonej Płatności (Split Payment)

Od 1 listopada 2019r. mechanizm podzielonej płatności (split payment) jest obowiązkowy dla niektórych podatników.

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (zwany też MPP lub split payment) stosowany jest wobec sprzedaży usług i towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT w sytuacji, gdy wartość brutto transakcji wynosi powyżej 15.000 zł lub równowartość tej kwoty, a sprzedawca i odbiorca są podatnikami VAT.

Obowiązki sprzedawcy

Podatnik VAT dokonujący sprzedaży towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15, spełniający pozostałe warunki do zastosowania MPP, ma obowiązek umieszczenia na fakturze adnotacji "mechanizm podzielonej płatności".
Zobacz...
Jak wstawić adnotację o MPP na fakturę w programie Madar?


Obowiązki nabywcy

Nabywca, który otrzyma fakturę z adnotacją "mechanizm podzielonej płatności" ma obowiązek uregulowania należności w formie MPP (z tytułu nabycia towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT).
Zobacz...
Jak wprowadzić faktury zakupowe z mechanizmem podzielonej płatności w programach Madar?
Jak wygenerować plik do banku uwzględniający MPP?

poniedziałek, 23 września 2019

Zmiana naliczania zobowiązań podatkowych z umów od 1.10.2019

W związku ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - związanymi z naliczaniem zobowiązań podatkowych do umów obowiązujących od 1 października 2019r., system Madar w najnowszej wersji wykonuje obliczenia według nowych zasad.Zmiany obliczeń dotyczą pensji z umów o pracę wypłacanych od 1.10.2019 (wg. daty wypłacono w programie) dotyczą:

 • stawki podatku w I progu, która zmniejsza się z 18% na 17%
 • KUP dla pracownika pracującego w miejscu zamieszkania - zwiększają się z 111,25zł do 250zł
 • KUP dla pracownika pracującego poza miejscem zamieszkania - zwiększają się z 139,06zł do 300zł

Na listach płac wypłacanych od października 2019, Ww programie pojawią się:
 • pole 33 (KUP) - 250,00 (dla zwykłych KUP) lub 300,00 (dla podwyższonych KUP),
 • pole 34 (ulga podatkowa) - 43,76 (przepis przejściowy do końca roku),
 • pole 35 (stawka podatku w %) - 17,00 - w przypadku złożenia przez pracownika oświadczenia  należy wpisać ręcznie wartość 17,75

Zmiany w umowach zlecenie

W przypadku umów zleceń, gdzie wypłacono została określona na 1.10.2019 i późniejszą  program wykonuje obliczenia w oparciu o stawkę 17%. W momencie otrzymania przez zleceniodawcę oświadczenia od zleceniobiorcy, dla obliczeń ze stawką 17,75% w polu podatek należy wpisać ręcznie obliczoną kwotę.

wtorek, 17 września 2019

Biała Lista - wykaz informacji o podatnikach VAT

Od 1 września 2019 roku pojawiła się możliwość sprawdzenia w wykazie informacji dotyczących podatników VAT, którego celem jest przeprowadzenie weryfikacji kontrahentów.

W systemie Madar taką weryfikację można wykonać poprzez wybranie opcji White List, której użycie spowoduje sprawdzenie czy kontrahent jest czynnym podatnikiem oraz czy posiada w wykazie wpis odnośnie firmowego rachunku bankowego traktowanego jako rachunek rozliczeniowy.


piątek, 2 sierpnia 2019

Możliwość zwolnienia z podatku dochodowego dla pracowników do 26 roku życia obowiązuje od 1 sierpnia 2019!

W związku ze zmianą przepisach odnoszących się do podatku od dochodu dla osób zatrudnionych, które nie osiągnęły jeszcze 26 roku życia od 1 sierpnia 2019r. w systemie Madar została wprowadzona funkcjonalność umożliwiająca uwzględnienie zwolnienia takich pracowników z dotychczasowego podatku od osiągniętego dochodu.W chwili otrzymania przez pracodawcę oświadczenia od zatrudnionej osoby, w której informuje o chęci otrzymywania dodatkowo kwoty, wcześniej potrącanej na rzecz wspomnianego podatku, należy wprowadzić ustawienie w programie opisane w instrukcji znajdującej się na stronie pod poniższym linkiem:

Zwolnienie z PIT dla osób do 26 roku życia

poniedziałek, 17 czerwca 2019

Wyskakujące okienka w Madarze w chmurze

W programach Madar oferowanych jako usługa w chmurze, gdzie do ich obsługi wykorzystywana jest przeglądarka internetowa może mieć miejsce sytuacja, gdy po wygenerowanym zestawienia użytkownik potrzebuje pobrać i zapisać na dysku swojego urządzenia, ale wykonanie tej czynności jest niemożliwe przez zablokowane wyskakujące okienka. Zdarza się to przy pobieraniu plików wygenerowanych w formatach:

 • .pdf
 • .txt
 • .xls
 • .xml
 • .zip
W takim przypadku należy odblokować wyskakujące okienka przeglądarki:

 • w przeglądarce Google Chrome, obok adresu URL chmury należy kliknąc ikonę oznaczoną na zrzucie jako 1., a następnie wybrać opcję Ustawienia witryn.

Następnie w ustawieniach należy odnaleźć pozycję Pop-upy i powiadomienia i wybrać opcję Zezwalaj.

 • w przeglądarce Mozilla Firefox, obok adresu URL chmury należy kliknąc ikonę oznaczoną na zrzucie jako 1., a następnie w pozycji Open Pop-up Windows (ang. Otwieranie wyskakujących okienek) wybrać opcję Allow (Zezwalaj).
czwartek, 14 marca 2019

e-Sprawozdania finansowe - WAŻNE INFORMACJE!

W roku 2019 większość podmiotów prowadzących księgi rachunkowe musi sporządzić sprawozdanie finansowe w określonej formie elektronicznej. Dodatkowo należy podpisać elektronicznie to sprawozdania i przesłać do KRS lub Szefowi KAS.

Pragniemy poinformować, iż programy oferowane przez Madar NIE będą dawały możliwości sporządzenia e-Sprawozdania i jego wysyłki.
System Madar daje oczywiście możliwość wykonania raportów i zestawień, w oparciu o które możliwe jest sporządzenie sprawozdania finansowego, jednak samo e-Sprawozdanie należy sporządzić w narzędziach zewnętrznych.

Jak sporządzić i wysłać sprawozdanie do Szefa KAS

Jednostki, które zobowiązane są sporządzić i przesłać sprawozdanie finansowe Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej mogą do tego celu wykorzystać oprogramowanie:
 1. oferowane przez firmy komercyjne - pomocy w tym zakresie należy poszukiwać na stronach dostawców
 2. e-Sprawozdania Finansowe - które można pobrać i używać bezpłatnie ze strony rządowej www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/. Na stronie tej należy również szukać pomocy związanej z obsługą programu.

Jak sporządzić i wysłać sprawozdanie do KRS

Jednostki, które zobowiązane są sporządzić i przesłać sprawozdanie finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego mogą do tego celu wykorzystać oprogramowanie:
 1. oferowane przez firmy komercyjne - pomocy w tym zakresie należy poszukiwać na stronach dostawców
 2. wykorzystując rozwiązania rządowe:
  1. e-Sprawozdania Finansowe - przy użyciu tego oprogramowania rządowego jest możliwość sporządzenia e-Sprawozdania. W drugim kroku w sekcji Dane identyfikujące jednostkę należy wybrać KRS. Opcja ta jest dostępna od wersji 1.0.2.0. Po wypełnieniu całego sprawozdania finansowego należy zapisać plik XML. Przez e-Sprawozdania Finansowe nie jest możliwe wysłanie e-Sprawozdania do KRS (wysyłka jest możliwa tylko do KAS) (na dzień 14.03.2019 dla wersji 1.0.2.0). W ostatnim kroku jest też możliwość podpisania pliku zarówno Profilem Zaufanym jak i Podpisem Kwalifikowanym. Jeśli pobrany plik nie będzie podpisany wówczas trzeba będzie go podpisać w kolejnym kroku. Program e-Sprawozdania Finansowe można bezpłatnie pobrać ze strony rządowej www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/. Na stronie tej należy również szukać pomocy związanej z obsługą programu.
  2. Oprogramowanie do podpisu kwalifikowanego - jeśli pobrany, w poprzednim kroku plik XML nie został podpisany w aplikacji e-Sprawozdania Finansowe należy go podpisać przy użyciu oprogramowania do podpisu kwalifikowanego - pomocy związanej z podpisaniem pliku należy szukać u dostawcy podpisu kwalifikowanego
  3. Portal ekrs.ms.gov.pl - przygotowany i podpisany elektronicznie uprzednio plik należy przesłać do KRS poprzez portal ekrs.ms.gov.pl. W opcji Bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych utworzyć konto w systemie gdzie po zalogowaniu będzie można przygotować i złożyć zgłoszenie wraz z wczytaniem uprzednio sporządzonego pliku. Pomocy na temat obsługi tego narzędzia należy szukać na stronach rządowych KRSu.