wtorek, 11 października 2016

Jak uzyskać listę faktur zakupowych zatwierdzonych do zapłacenia

Większość przedsiębiorstw każdego dnia otrzymuje duże ilości faktur zakupowych. Dokonywanie płatności za te dokumenty uzależniona jest nie tylko od ustalonego terminu płatności ale niejednokrotnie także od innych czynników (jak ich akceptacja, dekretacja czy też uzależnienie od otrzymanych fizycznie materiałów czy towarów). Najczęściej różni pracownicy kwalifikują poszczególne dokumenty do zapłaty natomiast zupełnie kto inny dokonuje płatności za zaakceptowane dokumenty.

Madar7 oferuje rozwiązanie, które usprawnia zarządzanie zaakceptowanymi do płatności dokumentami i dokonywaniem za nie zapłaty.

W modelowym przykładzie każdy z kierowników odpowiedzialnych za dany dział akceptuje "swoje" faktury zakupowe do dokonania płatności. Pracownik działu księgowości natomiastz sporządza paczkę przelewów z zaakceptowanymi płatnościami, która następnie eksportowana jest do systemu bankowego.

Zarządzanie płatnościami za faktury zakupowe w Madarze


Oznaczanie dokumentów zakupowych jako zatwierdzonych do dokonania płatności
Dokument zakupowy wprowadzony do Rejestru VAT po wyedytowaniu można oznaczyć na zakładce uwagi jako [V] zatwierdzony

Generowanie listy zatwierdzonych do zapłaty faktur zakupowych
Listę oznaczonych dokumentów zakupowych znacznikiem zatwierdzone (wg instrukcji z poprzedniego punktu) można uzyskać na jeden z dwóch sposobów:
  • w opcji Księgowość - kasjer - preliminarz płatności na liście płatności w ostatniej kolumnie status pojawia się informacja zatwierdzone
  • w opcji Handel - analizy zakładka niezapłacone w kolumnie windykacja pojawia się informacja zatwierdzone
  • (UWAGA! Jeśli na liście brak jest kolumny "windykacja" należy ją dodać w opcji 'szablon - konfiguracja' w sekcji 'rodzaj danych').

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.