poniedziałek, 16 października 2017

Nowe funkcje w KADRACH! Oznaczanie pracowników zagranicznych, ewidencja wiz oraz kontrola badań i szkoleń

Do modułu Kadry - Płace zostały wprowadzone nowe funkcje, które ułatwią zatrudnianie i obsługę kadrową pracowników zagranicznych. Kolejną nowością jest także możliwość oznaczania pracownikom wymaganych badań, szkoleń, uprawnień itp, dzięki czemu ułatwiony zostanie proces kontroli ważności tych dokumentów.

Oznaczanie pracowników zagranicznych lub wysyłanych za granicę

W opcji Umowy o pracę, dodając nową umowę o pracę możliwe jest oznaczenie na III zakładce, iż zatrudniany pracownik jest pracownikiem zagranicznym lub że wysyłany jest do pracy za granicę(pole zagranica).


Takie oznaczenie pracowników daje możliwość generowania wielu różnych wydruków kadrowych, tylko dla pracowników zagranicznych (lub wysyłanych do pracy za granicę) - przykładowo: wydruk stanu wg pracowników, wydruk kartoteki absencji.
Na parametrach wydruku należy zaznaczyć pole ☑ zagranica

Temat powiązany: wprowadznie umów o pracę

Rejestracja wizy posiadanej przez pracownika

W opcji Badania gdzie aktualnie ewidencjonuje się m.in. badania, szkolenia, uprawnienia dodany został nowy rodzaj dokumentu, który można ewidencjonować - wiza. Pracodawca może mieć potrzebę prowadzenia ewidencji wiz pracowników, których wysyła do pracy do krajów, dla których Polacy potrzebują wizy. Opcja będzie przydatna również dla pracodawców, którzy zatrudniają obcokrajowców, którzy aby pracować w Polsce muszą posiadać wizę.


Temat powiązany: dopisywanie i edycja badań i szkoleń

Ułatwienie procesu kontroli ważności wymaganych badań, szkoleń, uprawnień (itp) dla pracowników

W opcji Umowy o pracę, dodając nową umowę o pracę możliwe jest oznaczenie na III zakładce, które dodatkowe dokumenty są wymagane w procesie zatrudnienia danego pracownika. W sekcji wymagania możliwe jest wskazanie takich dokumentów jak:
  • badania okresowe,
  • szkolenie BHP
  • szkolenie PPOŻ
  • niepełnosprawność
  • szk. specjalistyczne
  • wiza

Oznaczenie pracownikom, w ich umowach o pracę, które badania, szkolenia, orzeczenia itp są wymagane z punktu widzenia kadrowego, pozwala na precyzyjne uzyskanie informacji o dokumentach brakujących, nieważnych i z kończącą się ważnością.

Temat powiązany: badania i szkolenia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.