czwartek, 30 listopada 2017

JPK i VAT-7 - przykłady rejestrowania dokumentów

Jak zarejestrować wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług wykazywane na VAT-UE sekcja E oraz VAT-7 w polu 12?

Jeżeli w danym okresie wystąpiło wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług,
dla których stosuje się art. 28b ustawy o VAT konieczne jest właściwe ujęcie tego w deklaracji VAT-7 oraz złożenie informacji VAT-UE.
W programie operację taką należy wprowadzić jako eksport usług - invoice NP zaznaczając w polu:
 wariant VAT [opodatkowanie EU 28b / art100 [12,29] ].


VAT-7 - pola 11 i 12

JPK_VATVAT-UE  - sekcja E

Jak wprowadzić korektę podatku naliczonego od nabycia środków trwałych - pole 47. w deklaracji VAT-7.


Przedsiębiorca w niektórych sytuacjach zobowiązany jest dokonać korekty podatku naliczonego. Dotyczy to m.in. zmiany sposobu wykorzystywania pojazdów będących firmowymi środkami trwałymi.
Można tego dokonać  wprowadzając do rejestru VAT jako korekta opodatkowania REK zaznaczając w polu:  rodzaj [korekta deklar p.47 Śr.Trw ].VAT-7 - pole 47Jak wprowadzić import usług, gdzie VAT należny musi być wykazany w miesiącu marcu 2017 a naliczony w listopadzie 2017.

Dla Importu usług z zastosowaniem stawek np. oo oraz inną datą VAT należnego i naliczonego należy wprowadzić 2 dokumenty:
1. Import usług - pozostawiając pole data VAT puste - dla VAT należnego
2. Nabycie wewnętrzne - dla VAT naliczonego

W podanym więc przypadku z datą 11.2017 wprowadzić Import usług.


Natomiast z datą 03.2017  - wewnętrzne nabycie NW.


W niektórych przypadkach VAT NALICZONY  jest nieodliczany i jest  doliczany do wartości netto i przyjmowany jest na konto kosztów np.411.
W deklaracji VAT powinien być widoczny tylko VAT NALEŻNY.

W takim przypadku należy wprowadzić  dokument do rejestru WNT i jako stawkę VAT podać NOV (nieodliczany VAT).


Zobacz:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.