piątek, 12 lutego 2016

Importy danych do programu Madar7

System Madar7 pozwala na wykonanie szeregu importów danych w zakresie różnych modułów systemu.

Księgowość

Rejestry VAT - możliwe jest zaimportowanie dokumentów sprzedażowych i zakupowych do Rejestrów VAT. Import można wykonać w opcji Księgowość - Rejestry VAT - operacje gdzie z rozwijalnej listy mamy do wyboru następujące:
 • czytaj dysk - służy głównie do wczytywania plików z danymi generowanych z Madara - pliki *.zbr
 • czytaj Kamsoft - służy do wczytywania plików z eksportami z systemu Kamsoft
 • czytaj Comarch - służy do wczytywania plików z eksportami z systemu Comarch
 • czytaj Rachmistrz - służy do wczytywania plików z eksportami z systemu Rachmistrz
 • czytaj Symfonia Handel - służy do wczytywania plików z eksportami z systemu Symfonia
Więcej informacji szczegółowych można znaleźć tutaj!


Integrator - system daje możliwość importu rejestrów VATowskich z systemów obcych celem ich zamiany i eksportu do pliku JPK.
Jak importować i w jakich formatach rejestry VAT z obcych systemów

Wyciągi bankowe można zaimportować w opcji bezpośrednio w opcji Księgowość - Kasjer - raporty: dekretacja - operacje wybierając odpowiednią opcję (format):
 • czytaj MT940
 • czytaj SIMP
 • czytaj dysk - *.zbr
 • czytaj csv
Więcej informacji szczegółowych można znaleźć tutaj!

Wyciągi bankowe można także zaimportować poprzez opcję Księgowość - Kasjer - import dokumentów, gdzie możliwe jest wczytanie wyciągów bankowych a następnie ich poprawa i dekretacja przed zapisaniem w systemie.
W jaki sposób zaimportować wyciągi bankowe z możliwością ich poprawy

Polecenie księgowania możliwe jest do zaimportowania wyłącznie z pliku wygenerowanego z programu Madar. Import można wykonać w opcji Księgowość - PK-polecenie księgowania - operacje - czytaj dysk
Więcej informacji szczegółowych można znaleźć tutaj!

Środki trwałe - możliwe jest zaimportowanie środków trwałych i miejsc z katalogu towarów - w tym celu należy skorzystać z opcji Księgowość - środki trwałe - operacje, i dostępne są:
 • import miejsc z katalogu towarów
 • import z TXT, CSV
Więcej informacji szczegółowych można znaleźć tutaj!

Plan kont można zaimportować w opcji Księgowość - Plan kont - operacje - import TXT, CSV.
Więcej informacji szczegółowych można znaleźć tutaj!

Gospodarka magazynowa

Stany magazynowe do remamentu można zaimportować korzystając z opcji Magazyn - remanent otwieramy/tworzymy plik remanentowy i następnie wybieramy opcję przepisywanie - rozpoczęcie i możliwe jest dokonanie importu z:
 • import CSV
 • import DBF
Więcej informacji szczegółowych można znaleźć tutaj!

Zamówienia można zaimportować poprzez opcję Handel - Zamówienia od odbiorcy - trensmisje - czytaj dysk, dzięki czemu możliwe jest zaimportowanie z następujących formatów:
 • xml
 • EDI - xml
 • xls
 • spr (Madar)
Więcej informacji szczegółowych można znaleźć tutaj!

Faktury towarowe można zaimportować w opcji Handel - sprzedaż - generuj - czytaj z dysku.
Więcej informacji szczegółowych można znaleźć tutaj!

Katalog kontrahentów, pracowników, towarów,

Katalog towarów można zaimportować korzystając z opcji Towary - operacje - import TXT, CSV.
Więcej informacji szczegółowych można znaleźć tutaj!

Katalog kontrahentów można zaimportować korzystając z opcji Kontakty (kontrahenci) - operacje - import. Do wyboru mamy:
 • import TXT, CSV,
 • import XML
 • import z Subiekta
 • import z Wa-Pro
 • import z FAKT
Więcej informacji szczegółowych można znaleźć tutaj!

Katalog pracowników można zaimportować korzystając z opcji Pracownicy - impoert - wczytaj z TXT.
Więcej informacji szczegółowych można znaleźć tutaj!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.