czwartek, 19 stycznia 2017

Świadectwo pracy od 01.01.2017

Od 1 stycznia 2017 roku zostały zmienione przepisy dotyczące treści świadectw pracy. Zmiany wprowadzone we wzorze  omawianego dokumentu, mają na celu uzupełnienie treści o informacje o pracownikach, jakie wcześniej nie były zamieszczane. Reguluje to Art. 97 Kodeksu pracy, w którym zostały wprowadzone zmiany związane z świadectwami pracy.

We wzorze świadectwa pracy wprowadzono następujące zmiany:

1. Pracodawca zobowiązany jest podać wszystkie imiona pracownika
2. Okres zatrudnienia został zastąpiony liczbą mnogą, czyli okresami zatrudnienia, które powinny zawierać informację na temat wymiaru czasu pracy obowiązującego pracownika w określonym okresie zatrudnienia.
3. Punkt 2 świadectwa pracy dotyczący zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji został rozszerzony o rodzaj wykonywanej pracy.
4. Umieszczono możliwość wprowadzenia danych dotyczących urlopu ojcowskiego w przypadku, gdy pracownik jest ojcem.
5. Umieszczono możliwość wprowadzenia danych dotyczących urlopu rodzicielskiego.
6. Umieszczono informacje o okresie, w którym pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy.


Po zmianach przepisów dotyczących treści świadectwa pracy, w nowych wersjach programu Madar zostały zaktualizowane dane szablonu tego dokumentu, aby świadectwo pracy zostało generowane w aktualnej formie.

Wydruk świadectwa w programie MADAR

W przypadku, kiedy świadectwo pracy jest wystawiane po raz pierwszy - przy wybraniu wydruku
zostanie założony nowy szablon.

W przypadku, gdy w systemie były już wystawiane inne świadectwa - oznacza, że został utworzony już szablon (umpra9.rtf). Aby uzyskać nowy należy wykasować poprzedni, co pozwoli na wygenerowanie wydruku według nowego wzoru.
1. Ustawić się na pozycji ze świadectwem pracy.
2. Wybrać z menu wydruki - kasowanie szablonu.
3. Pojawią się pytania:
"skasować poprzedni wzorzec" odpowiedzieć Tak


"utworzyć wzorzec umpra9" odpowiedzieć Tak

 Na ekranie pojawi się nowy utworzony wzorzec.

4. Wydrukować świadectwo w opcji wydruki - wydruk umowy.

UWAGA!W programie istnieje możliwość dostosowania szablonu dokumentu poprzez zastosowanie opcji wydruki - edycja szablonu, gdzie użytkownik przed wydrukowaniem ma możliwość wprowadzenia swoich zmian.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.