czwartek, 19 marca 2015

W jaki sposób wystawiać faktury z różnymi danymi wystawcy - rozwiązanie dla firm wieloodziałowych

W programach Madar możliwe jest prowadzenie wielu autonomicznych firm i wówczas każda z nich posiada na swoich fakturach inne dane wystawcy. Co jednak zrobić w sytuacji, kiedy zachodzi potrzeba wystawiania faktur z różnymi danymi sprzedawcy, np. w przypadku firmy wielooddziałowej?
Z jednej strony, dla każdego oddziału można założyć w systemie osobną firmę, jednak z drugiej strony, często zachodzi potrzeba, by firmy te pracowały na tym samym zestawie danych (wspólna księgowość, kadry, płace, sekretariat czy katalogi towarów, kontrahentów).
Inną potrzebą może być generowanie zbiorczych zestawień sprzedaży, stanu, zapasu niezależnie od danych wystawcy. Madar daje taką możliwość - należy ustawić system wg poniższych wskazówek.

Organizacja sprzedaży firmy wieloodziałowej

Firma, która posiada swoje oddziały, powinna na wstępie każdemu oddziałowi przypisać w systemie inny magazyn. Można to zrobić wchodząc do opcji Handel - Sprzedaż FVAT - magazyn i poprzez edycję dowolnego magazynu nadać mu nazwę identyfikującą.


Następnie dla każdego magazynu należy wprowadzić dane, z którymi będą z tego magazynu wystawiane faktury. W tym celu należy skorzystać z opcji Administracja - konfiguracja - zakładka: fakturowanie, gdzie znajduje się sekcja definicja sprzedawcy dla magazynów.


Aby przypisać dane wystawcy do konkretnego magazynu należy kliknąć w jego numer. Na wyświetlonym ekranie podaje się dane sprzedawcy i całość kończy się przyciskiem powrót.


Od tego momentu każda faktura, która zostanie wystawiona z tego magazynu będzie miała dane wystawcy do tego magazynu przypisane.

Opisany wyżej sposób stosuje się również do faktur typowo usługowych - jeżeli oddziały sprzedają usługi zachęcamy do zapoznania się z postem Fakturowanie bez stanów magazynowych z modułu magazynowego Handel


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.