piątek, 20 marca 2015

Fakturowanie bez stanów magazynowych z modułu magazynowego Handel

System Madar daje możliwość wystawiania faktur z dwóch modułów:
  • z Księgowości - faktury wystawiane bez gospodarki magazynowej, możliwość fakturowania zarówno towarów jak i usług, pozycje na fakturze można zarówno wybrać z katalogu towarów jak i wprowadzić ręcznie, nie ma możliwości sporządzenia pogłębionych ilościowo - wartościowych analiz sprzedaży,
  • z Handlu (Magazynu) - faktury wystawiane są z uwzględnieniem stanów magazynowych, standardowo możliwość sprzedaży towarów wyłącznie znajdujących się w magazynie, możliwość wstawienia usługi, możliwość ustawienia rabatów, możliwość sporządzenia pogłębionych ilościowo - wartościowych analiz sprzedaży i analiz będących konsekwencją sprzedaży (stan magazynu, zapas).


Po co fakturować z magazynu skoro nie prowadzi się stanów magazynowych?

Istnieją okoliczności, w których zasadne bądź pożądane staje się fakturowanie z modułu magazynowego Handel jednak bez prowadzenia stanów magazynowych. Do takich szczególnych okoliczności, należy zaliczyć:
  • potrzebę wykonywania pogłębionych analiz ilościowo - wartościowych produktów niemagazynowanych (np. jednorodnych usług) - przykładem może być sprzedaż karnetów na różne usługi, które "powstają" w momencie sprzedaży, których nie sporządza się na zapas,
  • pośrednictwo sprzedaży - towary nie wchodzą na stan pośrednika (sprzedawcy) a są wysyłane od producenta bezpośrednio do klienta,
  • sprzedaż usług przez oddziały, z których każdy jest autonomicznym wystawcą faktury - więcej na ten temat można znaleźć w poście dotyczącym fakturowania w firmach wielooddziałowych


Jak ustawić program by fakturować z magazynu bez wpływu na magazyn?

Aby fakturować z modułu magazynowego (jak Handel) należy przypisać użytkownikowi klawisz w autostarcie z odpowiednim magazynem. W tym celu należy skorzystać z opcji Administracja - użytkownicy - zaznaczamy użytkownika - edycja - zakładka: autostart. Na pustym klawiszu należy wybrać opcję operacje magazyn - sprzedaż - sprzedaż bez stanu i w polu obok podać numer magazynu, któremu przypisana będzie sprzedaż bez stanu.Na zakładce też znajduje się zaznaczalne pole autostart. Jeżeli pole to zostanie zaznaczone użytkownik po zalogowaniu będzie miał dostęp tylko do tych funkcji, które zostały wybrane na pustych klawiszach. Jeżeli pole to nie zostanie zaznaczone użytkownik po zalogowaniu będzie widział pełen system a dodatkowo u dołu zostanie wyświetlony klawisz, przez który możliwe będzie bezpośrednie wejście do fakturowania bez stanu z przypisanego magazynu.UWAGA!!! Ustawienie magazynu do sprzedaży bez stanu tego samego, z którego fakturuje się ze stanem jest wysoce niezalecane!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.