wtorek, 31 marca 2015

Analiza niezapłaconych - może preliminarz?

Analiza niezapłaconych w firmach, które nie prowadzą pełnej księgowości - bądź prowadzona jest przez firmę zewnętrzną jest o tyle trudniejsza, że nie może oprzeć się na narzędziach wykorzystujących konta zobowiązań i należności.

Zapłaty
W firmach tych do tej pory nie zawsze regularnie były wprowadzane płatności (zapłaty za dokumenty) - w opcjach kasa / bank.
W takim przypadku do oznaczenia, że dokumenty (z rejestrów VAT) są zapłacone można wykorzystać uproszczoną metodę:

Niezapłacone

W takim przypadku kontrola stanu płatności zobowiązań klientów może odbywać się w oparciu o preliminarz.

Preliminarz- analiza niezapłaconych

Lista wymaganych płatności w podziale na zobowiązania (do zapłaty przez nas) oraz należności (nasi kontrahenci maja nam zapłacić) jest dostępna w opcji kasjer-preliminarz.

Dla firm prowadzących Księgi Handlowe

Dla przypomnienia zestawienia bazują na podziale operacji na "należności" i "zobowiązania" zgodnie zapisami powiązanymi z planem kont, tak jak to dzieje się w księgach handlowych.

System daje możliwość sporządzania zestawień zobowiązań lub należności wymagalnych. Zestawienie takie można uzyskać w opcji księgowość-wydruki-niezapłacone.

Tabela wiekowania ma za zadanie wygenerowanie raportu o aktualnym stanie rozrachunków w rozbiciu na definiowane przedziały czasowe.
W programie wiekowanie można wykonać w opcjach: Handel - Analizy [salda] lub 
Księgowość - wydruki - niezapłacone [zbiorczo należności] [zbiorczo zobowiązania]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.