poniedziałek, 16 marca 2015

PKZP ? - ależ to proste


Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa zakładają, że zasilane są ze składek, a w sytuacjach określonych regulaminem udzielane są nieoprocentowane pożyczki, spłacane w ratach miesięcznych.
Konieczne jest więc rozliczanie - zarówno wkładów, jak i pożyczek.

W programie najłatwiej zrobić to na liście płac.

Konfiguracja PKZP

Definicja pól i programu
$7=$7 @s $6  pobranie salda pożyczki z poprzedniej listy (pole 7) i odjęcie raty (pola 6)
$5=$5 @S    
pobranie salda wkładu z poprzedniej listy (pole 5)
$5=$5+$4     dodanie wpłaconej składki (pole 4) 
$57=$4+$6    potrącenie składki PKZP i raty pożyczki z wypłaty

UWAGA!
Komenda $s oznacza, że jeśli saldo będzie (-) kwota raty się wyzeruje.

Definicja do wydruku

Lista "zerowa" - stan początkowy wkładów i zadłużenia

Należy wprowadzić na osobnej (odrębnej) liście (z datą poprzedniego miesiąca przed rozpoczęciem kontrolowania stanu PKZP) stan początkowy dla dotychczasowego: wkładu / zadłużenia.
UWAGA! Należy wprowadzić ujemną ratę równą stanowi.


I etap - pobrane stany z poprzedniej listy

 II etap - składka/ rata pożyczki

Można ją wprowadzić ręcznie - bądź jest pobierana na podstawie listy składników - z opcji
Kadry-Płace - Składniki.


UWAGA!
Co zrobić, by nie trzeba o tym pamiętać w każym miesiącu?
Skorzystać z opcji Kadry-płace - Składniki i zdefiniować tam kwotę i okres obowiązywania.


Zestawienia

1) płace - wydruki - karta wynagrodzeń [PKZP]

2) płace - lista płac - wydruki - salda PKZP


Możliwości adaptacji:

Obliczanie ZFM

Pola dla funduszu mieszkaniowego:
$1 - pożyczka mieszkaniowa
$2 - zadłużenie ZFM

$2=$2 @s $1 pobranie salda pożyczki z poprzedniej listy  i odjęcie spłaty
$57=$57+$1    potrącenie raty pożyczki z wypłaty

Potrącenia komornicze

$4 komornik
$15 saldo komornik

$15=$15 @s $4

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.