poniedziałek, 26 stycznia 2015

Jak wystawić RMUA roczne z Madaru?

Pracodawca, który jest płatnikiem składek ma obowiązek sporządzać i przekazywać ubezpieczonym roczną informację o naliczonych za nich składkach ZUS.
Z tego obowiązku poraz pierwszy musiał wywiązać się w 2013 roku przekazując informacje za rok 2012.
Od 1 stycznia 2012 r. płatnicy składek mają obowiązek przekazywać ubezpieczonym raz na rok, z podziałem na poszczególne miesiące, informacje o naliczonych składkach ubezpieczeniowych za ubiegły rok. Informacje te należy dostarczyć ubezpieczonym w terminie do dnia 28 lutego roku następnego za rok poprzedni, co wynika z art. 41 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Dane muszą być przedstawione w podziale na poszczególne miesiące.

Jeżeli płatnik składek na bieżąco, co miesiąc, przekazuje ubezpieczonym informacje o danych przekazanych do ZUS w imiennych raportach miesięcznych (z uwzględnieniem korekt), nie musi dodatkowo przekazywać rocznej informacji. Jednak gdy ubezpieczony zwróci się do płatnika o wydanie informacji rocznej, płatnik powinien mu ją udostępnić.

Zarówno informacja roczna, jak i miesięczna, muszą zawierać te same dane, które płatnik wykazał w przekazanych do ZUS imiennych raportach miesięcznych za ubezpieczonego.

Informacja dla osoby ubezpieczonej może być przekazana w innej formie niż na formularzu ZUS RMUA (np. wydruk bądź elektroniczny dokument z programu wykorzystywanego w obsłudze kadrowo-płacowej, o ile będzie spełniał wyżej wymienione warunki). Najważniejsze by zakres danych był zgodny z wymogami określonymi w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

W programach Madar wydruk taki może być wygenerowany w opcji płace - wydruki - karta wynagrodzeńgdzie w polu rodzaj należy wybrać pozycję RMUA zbiorcze.

Tematy powiązane:
Karta wynagrodzeń pracownika - poznajmadar.blogspot.com

1 komentarz:

  1. Świetna fukcja w tym programie i na pewno przyda się pracodawcom :)

    OdpowiedzUsuń

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.