czwartek, 24 kwietnia 2014

Porównianie ewidencji przebiegu pojazdów dla celu podatku dochodowego i VAT

Wymogi dotyczące prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu obecnie definiowane są przez ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawę o podatku od towarów i usług.


Dla celów podatku dochodowego ewidencję taką powinni prowadzić przedsiębiorcy, którzy chcą wliczyć w koszty wydatki związane z używaniem dla potrzeb prowadzonej działalności samochodów osobowych, które nie stanowią środków trwałych.


Od 1 kwietnia 2014 r. za sprawą nowelizacji ustawy o VAT ewidencję przebiegu pojazdu są zobowiązani prowadzić również podatnicy, którzy chcą odliczyć 100% VAT od zakupu samochodu oraz wydatków eksploatacyjnych, w tym paliwa od pojazdów o masie do 3,5 tony, które wykorzystywane są wyłącznie na cele związane z działalnością gospodarczą.

Zobacz post: Odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi


Porównanie wymogów odnośnie prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów

dla celów podatku dochodowego

dla celów VAT
-
dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji;
-
stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji
stan licznika na dzień udostępnienia pojazdu
-
stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na koniec każdego okresu rozliczeniowego
-
stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji
stan licznika na dzień zwrotu pojazdu,
nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu,
imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem
imię i nazwisko osoby, której udostępniony został pojazd.
numer rejestracyjny pojazdu
numer rejestracyjny pojazdu samochodowego
pojemność silnika,
-
kolejny numer wpisu,
kolejny numer wpisu,
datę i cel wyjazdu,
datę i cel wyjazdu,
datę i cel udostępnienia pojazdu,
opis trasy (skąd – dokąd),
opis trasy (skąd – dokąd),
liczbę faktycznie przejechanych kilometrów,
liczbę przejechanych kilometrów,
stawkę za 1 km przebiegu,
-
kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu
podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane.
-
-
liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego
-
dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.
Dane podatnika (pracodawcy) i podpis
-


UWAGI:
Wpisy mają być:
- dokonywane przez osoby kierujące pojazdem samochodowym, dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu,
- potwierdzone przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem;

- w przypadku gdy pojazd samochodowy jest udostępniany osobie niebędącej pracownikiem podatnika, wpis jest dokonywany przez osobę, która udostępnia pojazd;Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania.

Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2014 poz. 312

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.