piątek, 4 kwietnia 2014

Korekty paragonów fiskalnych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, oddzielnie ewidencjonuje się zwroty i reklamacje towarów, a oddzielnie oczywiste pomyłki.
W przypadku zwrotów towarów i uznanych reklamacjach towarów i usług, które skutkują zwrotem całości lub części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży, ujmuje się je w odrębnej ewidencji.
Dodatkowo, w przypadku oczywistych pomyłek, podatnik ewidencjonuje przy zastosowaniu kasy sprzedaż w prawidłowej wysokości (§ 3 ust. 6 rozporządzenia w sprawie kas). W przypadku pomyłki do ewidencji korekt należy dołączyć dodatkowo paragony dokumentujące omyłkowo zarejestrowaną sprzedaż.


Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących

Rozdział 2
Sposób prowadzenia przez podatników ewidencji oraz warunki używania kas rejestrujących


§ 3.

5. W przypadku wystąpienia oczywistej pomyłki w ewidencji podatnik dokonuje niezwłocznie jej korekty przez ujęcie w odrębnej ewidencji:

1) błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży (wartość sprzedaży brutto i wartość podatku należnego);

2) krótkiego opisu przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki oraz dołączenie oryginału paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż, przy której nastąpiła oczywista pomyłka.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, podatnik ewidencjonuje przy zastosowaniu kasy sprzedaż w prawidłowej wysokości.
Pełna treść: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrującychBrak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.