poniedziałek, 17 marca 2014

Podgląd faktury kosztowej w rejestrach VAT

Aktualnie pracujemy nad możliwością podglądania faktur kosztowych bezpośrednio w księgowości w rejestrach VAT. Każda faktura elektroniczna lub faktura, która została zeskanowana i załączona do rejestru poczty w Madarze będzie mogła być podglądana bezpośrednio we wprowadzonym koszcie, którego dotyczy.
Każdy użytkownik systemu Madar7 w wersji mobilnej (czyli w wersji obsługiwanej przez przeglądarkę) sam może już przetestować nową funkcjonalność!

Aby to zrobić należy:
  1. Zaewidencjonować fakturę kosztową w odpowiednim rejestrze poczty - należy kliknąć na stronie głównej programu w Poczta i następnie dopisać pismo w odpowiednim rejestrze wraz z dodaniem załącznika (pdf) z obrazem faktury czy to zeskanowanej czy to elektronicznej.
    Post: Elektroniczna faktura kosztowa
  2. Wprowadzić koszt w Rejestrach VAT w module Księgowość - podczas wprowadzania należy przejść na zakładkę uwagi i wybrać w polu kancelaria wprowadzone wcześniej pismo z podpiętą w załączniku fakturą kosztową.
  3. Przejść na zakładkę dokument a następnie na klawiaturze komputera wybrać kombinację klawiszy ctrl + F7 - po lewej stronie ekranu wyświetlone są pola do wprowadzenia kosztu a po prawej podgląd faktury w PDF
UWAGA! Aby podgląd był prawidłowo wyświetlany - przeglądarka internetowa musi być tak ustawiona aby podgląd plików PDF odbywał się w przeglądarce. Przykładowo dla przeglądarki Mozilla Firefox musi być w opcji Narzędzia - Opcje - Aplikacje w typie zawartości Portable Document Format (PDF) wybrana opcja Podgląd w programie Firefox.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.