środa, 6 listopada 2013

Płace - składki oraz podatek za pracę wykonywaną poza granicą

Obliczając składki oraz podatek za pracę wykonywaną poza granicą należy pamiętać, że ze składek na ubezpieczenie społeczne zwolniona jest część wynagrodzenia w wysokości równoważności diety, nie mniej jednak niż kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia [2].
Ponadto składkę na ubezpieczenie zdrowotne oblicza się od podstawy równej kwocie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Od podatku dochodowego zwolniona jest natomiast część wynosząca 30% diety z tytułu zagranicznej podróży służbowej [1].


Zasady rejestracji w programie


Osoba otrzymująca wynagrodzenie za pracę wykonywaną za granicą musi mieć zaznaczone w programie, na liście płac pole [v]  praca za granicą.

Odpowiednio kwoty:
  • diety - wprowadzana być powinna w pole 104 prac program emerytalny,
  • 30 \% diety - w pole 31 kosz.uz.pr.twórczej.
Oczywiście nie ma przeszkód, by kwoty te wyliczały się na podstawie ilości dni i stawki diety - wystarczy wprowadzić odpowiednie pola i program obliczeń.


Przykładowe wyliczenie

W opcji lista płac - konfiguracja - definicje pól należy zdefiniować pola:
[1] Kwota diety
[2] 30\% diety

A w polu program wpisać polecenia:
$2=$1*0.3
$104=$1
$31=$2

Przepisy:    Brak komentarzy:

    Prześlij komentarz

    Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.