środa, 30 października 2013

Jak sporządzić remanent z Madar 7

W celu ułatwienia wpisywania i sporządzania remanentu stworzono w programie specjalną funkcję remanent. Jest ona dostępna w: Handel - remanent.


Funkcja ta pozwala na wpisanie, a następnie wydrukowanie remanentu z dowolnymi informacjami (ceny zakupu, sprzedaży, vat). Remanenty zapamiętywane są w osobnych zbiorach - każdy posiada inną nazwę.

Założenie remanentu

Po wejściu do opcji pojawia się okienko do wpisywania lub wyboru nazwy zbioru, w którym zostanie zapamiętany ramenent. Jeżeli tworzymy nowy remanent należy wpisać nową nazwę w podświetlone pole. W przypadku modyfikacji już założonego remanentu należy wybrać odpowiedni zbiór, a następnie nacisnąć przycisk OTWÓRZ lub nacisnąć ENTER.


Po wybraniu zbioru pojawia się specjalna lista z nazwą, ilością oraz katalogową ceną zakupu towaru.WYPEŁNIENIE LISTY REMANENTU

W przypadku wpisywania nowego remenentu należy w pierwszej kolejności określić na jakiej podstawie tworzony jest remanent. Do określenia tego służą opcje dostępne w menu:
 •  przepisz towary: wypełnianie listy na podstawie katalogu towarów,
 •  przepisz stoisko: wypełnianie listy na podstawie stanu na wybranym stoisku. Wypełnienie na podstawie stanu umożliwia zachowanie informacji o dostawcy.

ZMIANA INFORMACJI NA TOWARZE

Zmiana ilości jest możliwa po znalezieniu i wybraniu właściwego towaru i naciśnięciu klawisza [Enter].
Jeśli zmianie ulegają inne dane - należy nacisnąć edycja lub klawisz F4. Pojawi się wtedy okienko, w którym można zmienić cenę zakupu i sprzedaży, stawkę VAT.

WYDRUK REMANENTU

Po wprowadzeniu remenentu możliwe jest jego wydrukowanie za pomocą funkcji zestawienia - wydruk. Po  wybraniu funkcji pojawia się na ekranie okno wyboru parametrów wydruku. Zaznaczenie odpowiednich opcji oznacza, że drukowane będą na zestawieniu kolumny zawierające:
 • zakupu: ceny zakupu, 
 • sprzedaży: cena sprzedaży ewidencyjna, 
 • vat: stawkę oraz wartość podatku vat, 
 • zerowe: wydruk wraz ze stanami zerowymi (towarami z listy, które mają ilość), 
 • bez ilości: brak ilości towarów na zestawieniu , 
 • kod towaru: kod (index towaru), 
 • odchylenia VAT: przy każdym towarze podaje marżę oraz kwotę VAT,
 • cena S: cena sprzedaży, 
 • tytuł: linia opis nagłówka remanentu, 
 • dł.strony: ilość linii na stronie - wydruk remanentu będzie wtedy stronnicowany. Długość kratki wynosi zwykle ok60, 
 • cechy: na wydruku będą umieszczone towary o określonej cesze. Można sporządzić wydruk tylko dla grupy towarów wypełniając pola od towaru ... do towaru.


KOREKTA STANU MAGAZYNOWEGO

Po wpisaniu remanentu należy przyjąć na stan, bądź w całości bądź jedynie różnice pomiędzy stanem w komputerze, a remanentem. Jeżeli w firmie nie jest prowadzony magazyn nie trzeba wykonywać żadnego przyjęcia remanentu. Wystarczy jedynie sporządzenie wydruku. 

Korekta stanu - różnice remanentowe

Dużym ułatwieniem przy sporządzaniu i sprawdzaniu remanentu jest możliwość porównania go ze stanem magazynu. Może się zdarzyć, że przy wprowadzaniu sprzedaży lub zakupów nastąpiła pomyłka w kodzie towarów lub nazwie, stąd przed korektą remanentu należy sprawdzić wykazane różnice:
 • porównanie z aktualnym stanem. Można je uzyskać uruchamiając opcję operacja - porównaj remenent. Tworzony jest wtedy dodatkowy plik roz.rem o strukturze remenentu, zwierający różnice pomiędzy stanem i magazynem. Po uruchomieniu opcji na ekranie pojawia się zestawienie nadwyżek i niedoborów z podziałem na towary, 
 • porównanie na dzień (z zapasem). Można je uzyskać uruchamiając opcję przepisywanie - rozpoczęcie - porównaj na dzień. Po podaniu daty utworzą się różnice obliczane pomiędzy remanentem a zapasem na dzień. Podobnie jak w poprzednim przypadku tworzony jest dodatkowy plik o nazwie zawierającej datę. Po uruchomieniu opcji na ekranie pojawia się zestawienie nadwyżek i niedoborów z podziałem na towary.

Wydruk różnic SORT
Funkcja tworzy raport syntetyczny o różnicach remanentowych. Należy ją wywołać po wybraniu remenentu zawierającego różnice roz.rem utworzonego funkcja Porównaj remanent.

Przyjęcie różnic remanetowych
W celu automatycznego przyjęcia różnic należy wywołać odpowiedni remanent z różnicami „roz.rem” bądź „rozRRRRMMDD-W.rem” i następnie uruchomić opcję przepisywanie - odejmij różnice, wypełnić pola tabelki tak, jak w przypadku dopisania dostawy.

Przyjęcie całego remanentu na stan magazynu

Jeżeli jest to początkowy remenent wystarczy wykonać przyjęcie towaru na stan za pomocą funkcji przepisywanie - zakończenie - dopisz dostawę. Po jej wybraniu należy podać numer stoiska, na które przyjmowany jest towar z remenentu. Następnie należy poprawnie wypełnić następujące pola:
 • dokument: data remanentu,
 • nr: numer PW (przyjęcia wewnętrznego),
 • data dostawy: data remanentu (przyjęcia do magazynu).
Dostawę wykonuje się poprzez naciśnięcie przycisku zatwierdź Program zapyta się, czy wykonać dostawę. Po potwierdzeniu towary zostaną przyjęte na stan. W przypadku, gdy remanent jest sporządzany w późniejszych okresach różnice między remenentem i stanem w komputerze należy skorygować poprzez wystawienie dokumentów RW (w przypadku braków) i PW (dla nadwyżek) lub korzystając ze specjalnej opcji w programie.Do pobrania
Instrukcja inwentaryzacyjna - sporzadzanie przy użyciu programu Madar 7Tematy powiązane

Remanent - wydruk różnic SORT 

Remanent 

Korekta stanu po remanencieBrak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.