środa, 30 października 2013

Ikonki, symbole, kolory w programach Madar

W programach Madar na szeroką skalę, w różnych zakamarkach używane są różnego rodzaju ikonki, symbole, znaczniki. Także wpisy na listach niejednokrotnie mają różne kolory. Każda ikonka, symbol czy kolor ma swoje znaczenie. W związku z wieloma pytaniami klientów postanowiliśmy zbierać je sukcesywnie w tym miejscu. Biorąc pod uwagę, iż w programach Madar zastosowano sporo ponad 200 różnych ikon, opisanie ich wszystkich zajęłoby dużo czasu i pracy stąd będziemy je w tym miejscu uzupełniać stopniowo.

Deklaracje

Na liście deklaracji można spotkać się z ikonkami przedstawionymi poniżej.

oznacza, że deklaracja została wysłana pocztą,
oznacza, że e-deklaracja została odebrana i potwierdzona w Urzędzie Skarbowym (jej edycja jest niemożliwa),
oznacza, że deklaracja została wysłana drogą elektroniczną,
istnieje deklaracja wystawiona w poprzednim miesiącu, a w bieżącym nie została jeszcze utworzona,

Dodatkowo, każdy z wpisów na liście deklaracji może przybrać jeden z niżej przedstawionych kolorów.

  • brązowy kolor ten występuje kiedy deklaracja została wysłana oraz zapłacona (zaznaczone pola wysłane i zapłacone),
  • szary jeżeli dana pozycja jest oznaczona kolorem szarym oznacza to, ze dotyczy ona okresu sprzed co najmniej czterech miesięcy,
  • czerwony jeżeli dana pozycja jest oznaczona kolorem czerwonym oznacza to, ze deklaracja dotyczy okresu sprzed 2-4 mięsiecy oraz oraz nie zaznaczone pola wysłane i zapłacone,
  • czarny oznacza to, ze deklaracja dotyczy okresu bieżącego,
  • niebieski kolor niebieski występuje, gdy dana deklaracja dotyczy poprzedniego miesiąca.

Kancelaria

Na liście dokumentów w Kancelarii (poczty przychodzącej, wychodzącej itd.) wyświetlane są ikonki, które zaprezentowano poniżej.

symbol poczty przychodzącej,
symbol poczty wychodzącej,
znacznik informujący, iż pismo zostało przypisane do któregoś z użytkowników,
pismo zostało zaakceptowane,
pismo nie zostało zaakceptowane,
do pisma zostały dodane załączniki,
dokument zaksięgowany.


Rejestry VAT

Na liście dokumentów w Rejestrach VAT, wyświetlanych może być kilka ikonek, których znaczenia przedstawiono poniżej.
dokument nie został zapłacony jednak termin jego płatności jeszcze nie minął,
dokument nie został zapłacony a jest wymagalny w dniu dzisiejszym lub termin jego płatności już upłynął,

Lista płac

W module płacowym na ekranie listy płac poszczególne listy mogą być poprzedzone poniższymi ikonkami. Brak ikonki oznacza, że lista jest otwarta.
lista płac została zaksięgowana - w szczególności został do niej przypisany numer dziennika (PK) na zakładce parametry,
lista płac otrzymała status zatwierdzonej lub zaksięgowanej (jednak nie podano numeru dziennika),zmiany statusów znajdują się w belce powyżej.


Tematy powiązane:
POZNAJMADAR.BLOGSPOT.COM Skróty klawiszowe w Madarze

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.