piątek, 15 kwietnia 2022

Pakiet mobilności w programach Madar


Od lutego 2022, w związku ze zmianą przepisów (tzw. Pakiet Mobilności), zmieniły się niektóre zasady wyliczania wynagrodzeń kierowców. W tym zakresie najistotniejsze zmiany to:

 • Brak delegacji.
  Najbardziej kontrowersyjna i największa zmiana to brak możliwości wypłat „zwrotów kosztów podróży służbowej”.
  Nie ma możliwości wypłaty nieozusowanych i nieopodatkowanych diet i ryczałtów za noclegi.
  „Art. 21b. Kierowca wykonujący zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych nie jest w podróży służbowej w rozumieniu art. 775 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.” Zmiana ta dotyczy wszystkich kierowców międzynarodowych - jeśli chodzi o przewozy krajowe – zwroty kosztów podróży służbowych pozostają bez zmian.

 • Ulgi podatkowe i ZUS dla kierowców w transporcie międzynarodowym.
  Kierowcy nie będą już otrzymywać diet i ryczałtów. W zamian otrzymają następujące ulgi:
  • Ulga na ZUS - obliczana według następującego wzoru:
   Podstawa oskładkowania = wynagrodzenie brutto - (liczba dni za granicą * dieta z rozporządzenia)
   Obliczona tak podstawa nie może być niższa niż przeciętne wynagrodzenie - czyli w roku 2022 nie mniej niż 5922zł
  • Ulga podatkowa - obliczana według następującego wzoru:
   Podstawa opodatkowania = wynagrodzenie brutto - 30% * (liczba dni za granicą * dieta z rozporządzenia)
Programy Madar są gotowe na rozliczanie płac kierowców międzynarodowych w zakresie Pakietu Mobilności - płace takie należy rozliczać zgodnie z postem Płace - składki oraz podatek za pracę wykonywaną poza granicą

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.