Jak to zrobić ... ? POMOC_Madar_7

Wejdź na bloga:

poznajmadar.blogspot.com
  •  Opisy działania opcji, pól w okienkach menu.
  • Dostęp bezpośrednio z programu wywołując [?]


Jak rozpocząć

Madar 7 w chmurze - jak rozpocząć

Konfiguracja księgowości i płac, zakładanie nowej firmy ... zbiór postów dla rozpoczynających pracę z programem.


Nawigacja - cykl postów:Dla administratorów

Informacje dla administratorów

Instalacja i konfiguracja programu, importy i eksporty danych. Uruchomienie drukarek w chmurze.


Poradnik dla administratorów (github) 


Wiki na portalu github - współpraca z urządzeniami zewnętrznymi, integracja, importy i eksporty z programów Madar a także webAPI.