piątek, 13 stycznia 2023

PIT11_29 ważne informacje!

 


W programach Madar uaktualniona została deklaracja PIT11_29. Przed sporządzeniem deklaracji należy zaktualizować program do najnowszej wersji (wersja min. X.2444). 

PIT11 składany w tym roku znacząco zwiększył swoją objętość w stosunku do tego składanego w roku poprzenim. Ilość pól wzrosła z 98 do 126! stąd wymaga on szczególnie uważnego potraktowania.

Program Madar zaczytuje dane do deklaracji PIT11 automatycznie jednak w rzadkich przypadkach zaczytane dane mogą być zaczytane niewłaściwie. Zawsze należy zweryfikować poprawność deklaracji przed jej wysyłką. 


Ważne uwagi do PIT11_29

Część F deklaracji (czyli przykładowo prace przy zbiorach, wynagrodzenie z prokury) należy uzupełnić ręcznie - dane nie przenoszą się automatycznie z programu lub też przenoszą się do niewłaściwych pól. 

Część G - pola 106, 107, 108 należy wypełnić ręcznie (jeśli występują).

Pola 109 i 114 czyli przychody zwolnione od podatku (np. dla podatników do 26 roku życia, pracujących seniorów) - wykazuje się do kwoty 85 528 zł. Jeśli podatnik zarobił więcej nadwyżkę należy wykazać w części E jednak program nie podzieli tych kwot automatycznie - należy to wykonać ręcznie.

Przykład: podatnik do 26 roku życia zarobił w 2022 roku 100 000 zł - program wpisze tą kwotę do pola 109. Należy ręcznie skorygować wartość tego pola do kwoty 85 528 zł a pozostałą nadwyżkę czyli 14 472 zł (od której płacono zaliczki) należy rozliczyć w części E np w wierszu 2. 
 
Pole 123 - składki członkowskie na rzecz związków zawodowych - program nie obsługuje tego pola - pracownicy z takim odliczeniem powinni być rozliczeni ręcznie.

W deklaracji PIT11_29 z uzyskiwanych przez społeczeństwo przychodów w szczególny sposób wyodrębniono przychody:
 • podatników do 26 roku życia - część E wiersze 2, 7, 11, 13, część G pole 109
 • podatników, którzy osiągnęli wiek emerytalny - część E wiersze 3, 8, część G pole 114.
Składki społeczne wykazywane są w trzech polach:
 • pole 97 - składki społeczne od dochodów zwolnionych (ulga dla młodych, ulga dla seniora itp),
 • pole 96 - składki społeczne od dochodów podatników do 26 roku życia i od ukończenia wieku emerytalnego od których były pobierane zaliczki na podatek
 • pole 95 - pozostałych podatników niewymienionych wyżej.
Wszystkie składki zdrowotne wykazuje się w jednym polu tj. 122.

wtorek, 10 stycznia 2023

Witamy w 2023 roku!


Wszystkim naszym klientom, partnerom i sympatykom życzymy w Nowym Roku 2023
wszystkiego co najlepsze - prawdziwie niskich podatków ;) 

Równocześnie pragniemy przekazać garść informacji przydatnych na początku roku:

- w programach zaimplementowano nowe wskaźniki na rok 2023 (szczególnie związane z naliczaniem wynagrodzeń) stąd jeśli na listach płac nie jest wyszczególniana np ulga podatkowa czy stawka podatku należy zaktualizować program do najnowszej wersji (nie dotyczy chmur),

- od stycznia 2023 roku zleceniobiorcy mają możliwość rozliczania zaliczek na PIT i uwzględniania ulg podatkowych tak jak u etatowców - w związku z powyższym jeśli zleceniobiorca ma mieć miesięcznie rozliczaną ulgę wówczas należy w Pracowniku na zakładce płace w polu kwota wolna wybrać 100%ulga zlecenie (rozliczana u jednego pracodawcy), 50% ulgi (rozliczana u dwóch pracodawców), 33% ulgi (rozliczana u trzech pracodawców). W zleceniu właściwa kwota pojawi się w polu ulga podatkowa i obniży ona zaliczkę.

- obowiązującą deklaracją PIT11 za rok 2022 jest deklaracja w wersji 29 - dostępna w module Deklaracje - wybierz dokument - AKTUALNE. Należy jednak zwrócić uwagę na specyficzne warianty (zweryfikować poprawność) gdyż prace nad poprawkami do PIT11_29 wciąż trwają. 

kolejne informacje zamieścimy wkrótce! 

piątek, 8 lipca 2022

Zmiany podatkowe od lipca 2022r. dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Zaktualizowano programy Madar w związku ze zmianami podatkowymi od lipca 2022r. dotyczącymi odób prowadzących działaność gospodarczą. Zmiany są dostępne w chmurze od wersji 8.2402. Programy instalowane należy zaktualizować samodzielnie do wersji 7.2402 (Madar7) 4.2402 (KPR Madar 4.0). Aktualizację wykonujemy bezpośrednio przez program w opcji Administracja - narzędzia - aktualizacja


Zakres zmian

Książka przychodów i rozchodów

 • Skala podatkowa - zmieniono stawkę podatku z 17% na 12%
 • Podatek liniowy - na rachunku wyników pojawiło się odliczenie od dochodu zapłaconych składek zdrowotnych do kwoty 8700zł (w oparciu o wprowadzone składki pracodawcy).

Ryczałt ewidencjonowany

Na rachunku wyników pojawiło się odliczenie od przychodu, w wysokości 50% składek na ubezpieczenie zdrowotne (w oparciu o wprowadzone składki pracodawcy).

UWAGA! Nadal należy samodzielnie obliczyć Dochód miesięczny dla ZUS aby określić podstawę składki zdrowotnej jeżeli podatnik notował w poprzednich miesiącach stratę.

Zachęcamy także do zapoznania z postem -
Jak czytać rachunek wyników z KPiR i Ryczałtu?

niedziela, 26 czerwca 2022

MADAR wspiera ngo-sy

Bez wsparcia i zaangażowania osób i firm w działania w sektorze ngo wiele inicjatyw nie miałoby szansy na powodzenie. I nie chodzi czasem o wielkie rzeczy – ale drobne działania, jak użyczenie sprzętu komputerowego, drukarek, naszego oprogramowania MADAR do rozliczeń projektu, pomocy w transporcie rzeczy czy ludzi, pomoc w trakcie zajęć chociażby przy utwardzaniu rzeczy z modeliny. 

..

Dlatego wsparliśmy projekt Klub Młodzieżowy na Zandce, pomagający lokalnej zabrzańskiej społeczności młodych ludzi w lepszym starcie w przyszłości. A to udało się w projekcie zrobić:wtorek, 21 czerwca 2022

Naliczanie wynagrodzeń od lipca 2022 r.


W programach Madar zostały wprowadzone zmiany związane ze zmianą przepisów odnośnie naliczania wynagrodzeń (w tym obniżenia stawki podatku z 17% na 12%).

Zmiany obejmują:
- stawka podatku [35] - 12%
- możliwość zaznaczenia rozliczania kwoty wolnej u pracodawców:
  - jednego - 300zł
  - dwóch - 150zł
  - trzech - 100zł
- ulga podatkowa [34] zgodnie z powyższym 100, 150, 300zł
- likwidacja ulgi dla klasy średniej [117]
- likwidacja komunikatu "podatek 2021".


Kiedy po nowemu, kiedy po staremu?

Kluczową datą, która jest brana przy naliczaniu pensji na starych/nowych zasadach jest data wypłacono. Dla pensji z datą wypłacono czerwcową program będzie naliczał płace na zasadach dotychczasowych (17% podatku). Przy dacie wypłacono lipcowej i późniejszych program będzie naliczał wynagrodzenie na nowych zasadach (12% podatku). 

Rozliczanie kwoty wolnej [34]

Od lipca kwota wolna wykazywana w polu [34] będzie wynosiła 300zł. Ustawodawca zezwolił na rozliczanie kwoty wolnej u więcej niż jednego pracodawcy i wówczas kwota ta jest proporcjonalnie niższa. Jeśli pracownik rozlicza kwotę wolną u dwóch pracodawców wówczas należy edytować kartę Pracownika i na zakładce płace w polu  kwota wolna należy wybrać 50% ulgi (pracownikowi na pensji naliczy się 150zł) - jeśli u trzech pracodawców wybrać 33% ulgi (naliczać się będzie 100zł kwoty wolnej). 

Ulga dla klasy średniej [117]

Od lipca zlikwidowana zostaje ulga dla klasy średniej stąd nie będzie się ona już naliczać w polu [117].

Porównywanie zaliczki na podatek z zaliczką obliczoną wg zasad z 2021 roku

Od lipca przestaje obowiązywać konieczność porównywania zaliczki na podatek obliczonej wg zasad 2022 roku i 2021 roku stąd zlikwidowany zostaje komunikat, który pojawiał się przy dodawaniu pensji gdy podatek wg 2021 roku był niższy.

Umowy zlecenie od lipca

W związku z obniżeniem stawki podatkowej z 17% na 12% analogicznie jak na liście płac - w umowach zlecenie również znaczenie będzie miało pole wypłacono dla zastosowania odpowiedniej stawki podatku przy naliczaniu zaliczki na podatek. .


piątek, 20 maja 2022

Nowy wydruk Syntetyka firmy dla klientów biur rachunkowych i małych przedsiębiorców

 W najnowszych wersjach programów Madar został dodany nowy wydruk Syntetyka firmy, który na jednym zestawieniu gromadzi przychody, koszty, dochody, ZUS, zdrowotne i VAT7 z podziałem na poszczególne miesiące roku kalendarzowego.


Wydruk jest dostępny w opcji Księgowość - wydruki - syntetyka firmy


Skąd pobierane są dane do zestawienia?

Dane do zestawienia pobierane są z modułu Deklaracje.
 • przychód, koszty, dochód pobierane są z deklaracji PIT5_15 - deklaracji oczywiście się nie składa - jest ona dopisywana automatycznie przy wygenerowaniu wydruku rachunek wyników (z ryczałtu lub KPRa),
 • ZUS, zdrowotne pobierane są z deklaracji ZUS DRA - jest ona dopisywana automatycznie przy generowaniu pliku do Płatnika z listy płac lub zleceń,
 • VAT7 - kwota pobierana jest z deklaracji v7m lub v7k.

Wydruk syntetyka firmy doskonale sprawdzi się jako podsumowanie dla klienta biura rachunkowego.


piątek, 15 kwietnia 2022

Pakiet mobilności w programach Madar


Od lutego 2022, w związku ze zmianą przepisów (tzw. Pakiet Mobilności), zmieniły się niektóre zasady wyliczania wynagrodzeń kierowców. W tym zakresie najistotniejsze zmiany to:

 • Brak delegacji.
  Najbardziej kontrowersyjna i największa zmiana to brak możliwości wypłat „zwrotów kosztów podróży służbowej”.
  Nie ma możliwości wypłaty nieozusowanych i nieopodatkowanych diet i ryczałtów za noclegi.
  „Art. 21b. Kierowca wykonujący zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych nie jest w podróży służbowej w rozumieniu art. 775 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.” Zmiana ta dotyczy wszystkich kierowców międzynarodowych - jeśli chodzi o przewozy krajowe – zwroty kosztów podróży służbowych pozostają bez zmian.

 • Ulgi podatkowe i ZUS dla kierowców w transporcie międzynarodowym.
  Kierowcy nie będą już otrzymywać diet i ryczałtów. W zamian otrzymają następujące ulgi:
  • Ulga na ZUS - obliczana według następującego wzoru:
   Podstawa oskładkowania = wynagrodzenie brutto - (liczba dni za granicą * dieta z rozporządzenia)
   Obliczona tak podstawa nie może być niższa niż przeciętne wynagrodzenie - czyli w roku 2022 nie mniej niż 5922zł
  • Ulga podatkowa - obliczana według następującego wzoru:
   Podstawa opodatkowania = wynagrodzenie brutto - 30% * (liczba dni za granicą * dieta z rozporządzenia)
Programy Madar są gotowe na rozliczanie płac kierowców międzynarodowych w zakresie Pakietu Mobilności - płace takie należy rozliczać zgodnie z postem Płace - składki oraz podatek za pracę wykonywaną poza granicą