środa, 17 listopada 2021

Panel klienta Madar

Dla wszystkich swoich klientów firma Madar Sp. z o.o. udostępnia Panel Klienta 😊

Każdy nasz klient może zalogować się na swoje konto i np. sprawdzić stan zobowiązań czy też pobrać fakturę elektroniczną.

Aby zalogować się do Panelu Klienta Madar należy wejść na stronę: 

https://biuro.emadar.eu

i zalogować się swoim adresem e-mail przypisanym do konta w Madarze. 


Pierwsze logowanie

Jeśli nie logowałeś się nigdy wcześniej do Panelu klienta spółki Madar to w pierwszym kroku musisz uzyskać hasło. W tym celu należy wejść na stronę Panelu klienta https://biuro.emadar.eu i kliknąć w przypomnij hasło


Na wyświetlonym ekranie należy podać swój adres e-mail (podany firmie Madar jako kontaktowy) i następnie kliknąć klawisz email.Powinien zostać wyświetlony komunikat SEND:... 


Jeśli natomiast wyświetlony zostanie komunikat nieznany użytkownik tzn. że dany e-mail jest błędny lub nie przypisany do konta w Madarze - należy wówczas skontaktować się z pomocą techniczną Madar.

Na podany adres e-mail zostanie wysłany mail z przypomnieniem hasła - należy zalogować się na swoją skrzynkę e-mailową i podejrzeć przesłane hasło. 

Następnie na stronie logowania w  polu Użytkownik podajemy swój adres e-mail a w polu Hasło przesłane mailem hasło i klikamy zaloguj.


Panel klienta

Po zalogowaniu możesz np. sprawdzić stan faktur niezapłaconych lub pobrać fakturę elektroniczną za usługi Madar Sp. z o.o.
wtorek, 19 października 2021

Zmiana sposobu naliczania wynagrodzeń zleceniobiorcom ze składkami na PPK


Od wersji 2.2295 (lub 7.2295) wynagrodzenia zleceniobiorców, którzy mają mieć naliczane składki na PPK należy sporządzać w opcji Umowy-zlecenia.

W najnowszej wersji dodając zlecenie (w opcji Kadry-Płace - Umowy-zlecenia) pojawiło się pięć nowych pól odpowiedzialnych za naliczenia składek na PPK. 

Użytkownicy, którzy do tej pory wypłacali zlecenia na liście płac (zleceniobiorcom podlegającym PPK) od najnowszej wersji powinni takie zlecenia naliczać w opcji Umowy-zlecenia.

W jaki sposób naliczyć zleceniobiorcom składki na PPK opisano w poście  Naliczanie PPK od umów zleceń


 

poniedziałek, 11 października 2021

Jaki program wybrać dla mikro i małej firmy by mieć wszystkie potrzebne funkcje i nie "zbankrutować"


Niezależnie od wielkości firmy, każda z nich potrzebuje rozwiązań informatycznych, które umożliwią (usprawnią) prowadzenie biznesu. Każdy przedsiębiorca nawet prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą potrzebuje programu, który zapewni obsługę procesu sprzedaży, obsługę kadrowo - płacową, księgową czy zarządzanie korespondencją i dokumentami. Dla przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność gospodarczą  sam wybór odpowiedniego oprogramowania stanowi duże wyzwanie. 
"Prowadzę niewielką firmę i muszę wybrać programy, które ułatwią mi jej prowadzenie. Zatrudniam dwie osoby, sam prowadzę sobie księgowość, sam zbieram zamówienia, prowadzę magazyn, wystawiam faktury. Do tego dochodzi jeszcze obsługa korespondencji i dokumentów. Potrzebuję programu bądź programów do każdej z tych rzeczy... właściwie dochodzę do wniosku, że mam małą firmę a potrzebuję takiego systemu, jakbym zarządzał korporacją! Z tą różnicą, że nie mam takich środków na ten cel jak korporacja". - Jan Kiełek - Mikroprzedsiębiorca

Powyższa wypowiedź - mimo, że fikcyjna jak i sam Jan Kiełek - oddaje rozterki wielu przedsiębiorców z sektora mikro, MŚP. Potrzeby małej przedsiębiorczości w zakresie informatyzacji często nie różnią się wiele od dużych przedsiębiorstw - zakres funkcjonalny bywa porównywalny - jedyna różnica to ilość zapisów w systemie.
Często różne obszary działalności realizowane są przed różne programy - osobny program do księgowości, osobny do gospodarki magazynowej, osobny do faktur itd. Tymczasem zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest jeden program, który łączy w sobie obsługę wszystkich tych obszarów - system zintegrowany (ERP). Zaletą jednego systemu jest obsługa danego procesu od początku do końca w jednym miejscu i minimalizacja ilości pomyłek, dane są spójne. 

System z pełnym zestawem funkcji dla mikro i małej firmy po przystępnej cenie  

W nawiązaniu do przedstawionych powyżej rozterek pragniemy przedstawić system Madar7 w chmurze

System Madar7 w chmurze to zintegrowany system obsługi firmy dedykowany nie tylko sektorowi mikro, małej i średniej przedsiębiorczości ale także różnego rodzaju organizacjom.

Madar7 w chmurze jest systemem klasy ERP. Każdorazowo dostarczany jest system z pełnym zestawem modułów i funkcji, a od potrzeb użytkownika zależy, które z nich będzie wykorzystywał.

Madar7 w chmurze to księgowość (pełne księgi i księgowość uproszczona), kadry i płace, gospodarka magazynowa z handlem, produkcja, elektroniczny sekretariat, logistyka i wiele mniejszych modułów wspomagających prowadzenie firmy - zakres funkcjonalny można sprawdzić na stronie www.madar7.pl  

Madar7 jest elastyczny - spółka z o.o. może prowadzić pełne księgi rachunkowe podczas gdy mikroprzedsiębiorca bez problemu będzie wykorzystywał uproszczone formy księgowości (jak KPiR czy ryczałt). Inny przedsiębiorca, któremu księgowość prowadzi biuro rachunkowe, w ogóle może nie wykorzystywać modułu księgowego natomiast z powodzeniem będzie prowadził w systemie np. gospodarkę magazynową i handel. Wraz ze wzrostem firmy łatwo powiększysz ilość użytkowników i wdrożysz kolejne moduły (które masz w Madar7 w chmurze od samego początku) - będziesz mógł gładko przejść z księgowości uproszczonej na księgowość pełną.

Madar7 w chmurze to dostęp do systemu przez standardową przeglądarkę internetową. Możesz założyć konto na 60 dni zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań. 

Zachęcamy do odwiedzin na stronie www.madar7.pl gdzie poznasz wszystkie możliwości programu i założysz konto.

poniedziałek, 30 sierpnia 2021

BON NA CYFRYZACJĘ - zrealizuj z Madar!

Bon na cyfryzację to dotacja dla MŚP na realizację działań mających na celu zwiększenie wykorzystania
technologii cyfrowych w przedsiębiorstwie. Organizatorem konkursu Bony na cyfryzację jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczości – do podziału przewidziano środki w wysokości 110mln zł – wydatki kwalifikowane beneficjenta przewidziano w przedziale od 60tyś zł do 300 tyś zł – przy 85% poziomie dofinansowania.

Na co można wykorzystać Bon na cyfryzację?

Bon na cyfryzację można wykorzystać na:

  • zakup usług programistycznych lub/i zakup oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji  (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego), w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny projektu
  • zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, usług doradczych, usług szkoleniowych, w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu
Zrealizuj z nami Bon na cyfryzację! Madar to firma informatyczna, która specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania dla biznesu. Pomożemy usprawnić działalność Twojej firmy poprzez informatyzację realizowanych procesów. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego!

Ogłoszenie konkursu: 6.09.2021
Nabór wniosków: 20.09.2021 - 20.10.2021


Zachęcamy także do zapoznania z dedykowaną stroną dla biur rachunkowych:

wtorek, 24 sierpnia 2021

Pakiet VAT eCommerce - zmiana zasad opodatkowania w handlu transgranicznym


Pakiet VAT e-Commerce obowiązujący od 1 lipca 2021r. to szereg zmian w dyrektywie VAT, które wprowadziły nowe procedury oraz regulacje, zmieniające zasady opodatkowania VAT handlu transgranicznego towarów oraz usług na rzecz konsumentów.

Pakiet VAT e-Commerce wprowadził nową definicje sprzedaży wysyłkowej – transakcje wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO). Ujednolicono próg, powyżej którego przedsiębiorca zobowiązany jest do rejestracji dla celów VAT w kraju, do którego dostarczane są towary (tzw. kraj przeznaczenia) i rozliczania VAT w tym kraju - obecnie próg ten na terenie całej Unii wynosi 10 tys. euro netto i jest liczony dla WSTO oraz usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych (TBE) świadczonych na rzecz konsumentów łącznie do wszystkich krajów UE. Po przekroczeniu progu 10 tys. euro realizowane przez podatnika dostawy podlegają opodatkowaniu VAT w kraju konsumpcji według obowiązującej tam stawki.

Obniżenie progu objęło szersze grono podmiotów dokonujących ww. sprzedaży obowiązkiem rejestracji VAT w krajach członkowskich, do których dostarczają towary i rozliczania tam podatku VAT.  

Pakiet VAT e-Commerce pozwala jednak uniknąć obowiązku rejestracji na cele VAT w każdym kraju Unii (do którego realizowane są dostawy), poprzez zgłoszenie do nowej procedury VAT-OSS.

Pakiet VAT e-Commerce rozszerzył obecnie funkcjonującą szczególną procedurę rozliczania podatku VAT dla usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych świadczonych na rzecz konsumentów tzw. Małego Punktu Kompleksowej Obsługi (MOSS) i powstania Punktu Kompleksowej Obsługi (One Stop Shop – OSS) oraz wprowadzenie Importowego Punktu Kompleksowej Obsługi (Import One Stop Shop – IOSS).

Nowa procedura VAT-OSS

W przypadku stosowania procedury VAT-OSS składana jest deklaracja zawierająca dane o sprzedaży dokonanej na rzecz konsumentów z różnych państw członkowskich (opodatkowana lokalnymi stawkami VAT). Deklarację tą składa się wyłącznie do organów podatkowych państwa identyfikacji. Następnie państwo członkowskie identyfikacji przekazuje zapłacony VAT do odpowiednich państw członkowskich konsumpcji.

Aby skorzystać z procedury VAT-OSS należy złożyć zgłoszenie rejestracyjne. Deklaracja, na której rozlicza się podatek składana jest kwartalnie - składa się deklarację VII-DO (procedura unijana). Deklarację składa się do końca miesiąca po zakończeniu kwartału - składa się ją obowiązkowo nawet jeśli zgłoszony podmiot nie zrealizował żadnej dostawy (deklaracja pusta). Podatek VAT wykazuje się zawsze w Euro bez zaokrąglania. Deklaracji nie można złożyć wcześniej niż po zakończeniu kwartału. 

Procedura ma charakter fakultatywny jednak, jeśli podatnik zdecyduje się zarejestrować na potrzeby tej procedury musi deklarować i płacić podatek VAT w ramach OSS dla wszystkich transakcji mogących być przedmiotem tej procedury. Nie można deklarować i rozliczać ich wybiórczo - nie można części transakcji deklarować w ramach OSS a części w krajowych deklaracjach podatkowych Państw członkowskich. 

W nowych wersjach programów Madar w Rejestrach VAT pojawił się nowy rejestr fakturaOSS, który pozwala na ewidencję transakcji w ramach OSS.

Nowa procedura VAT-IOSS

Procedura VAT-IOSS dotyczy sprzedaży na odległość towarów importowanych do Unii z państw trzecich. Z założenia procedura ta dotyczy transakcji, w której towar (inny niż wyrób akcyzowy) jest wysyłany lub transportowany przez sprzedającego lub w jego imieniu spoza Unii Europejskiej do jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej. W celu zadeklarowania i zapłaty VAT od takich przesyłek, o wartości rzeczywistej do 150 EUR, utworzono szczególną procedurą – importowy One Stop Shop (IOSS). Jest to procedura dobrowolna. W sytuacji braku wyboru korzystania z VAT-IOSS stosuje się:

  • pobór podatku VAT z tytułu importu towarów od odbiorcy (konsumenta) przez osobę przedstawiającą towary organom celnym, jeżeli ta osoba postanowi skorzystać z procedury USZ (przykładowo operatora pocztowego, firmę kurierską, agencję celną), lub
  • normalne procedury celne i płatność VAT przy imporcie.

środa, 12 maja 2021

Pracownicze Programy Kapitałowe PPK w programach Madar

Zakończył się ostatni IV etap wprowadzania programu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Proces wdrażania PPK objął w sumie ponad 900 tysięcy podmiotów.

O wdrożeniu programu powinni pamiętać także mikroprzedsiębiorcy, którzy skorzystali z ustawowego zwolnienia. Zwolnienie mikroprzedsiębiorcy ze stosowania ustawy o PPK nie jest bezterminowe i obowiązuje do dnia, w którym pierwsza osoba zatrudniona złoży temu podmiotowi wniosek o dokonywanie wpłat do PPK lub do dnia, w którym mikroprzedsiębiorca zatrudni osobę, która nie zrezygnuje z dokonywania wpłat do PPK. Wprowadzenie PPK będzie również konieczne, gdy firma utraci status mikroprzedsiębiorcy.

W programach Madar, które zawierają moduł kadrowo - płacowy zaimplementowano mechanizmy, które pozwalają na rejestrację pracowników do PPK, naliczanie płac wraz z odpowiednimi składkami na PPK oraz eksport pliku do odpowiednich instytucji - ten ostatni wymaga dokonania odpowiednij konfiguracji systemu zależnie od wybranej instytucji pośredniczącej. 

Więcej na temat obsługi PPK w programach Madar piszemy w poście:
 PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe

wtorek, 12 stycznia 2021

Eksport do Płatnika w strukturze XML

W nowych wersjach programów Madar pliki generowane dla Płatnika generowane są w strukturze XML zamiast KEDU - przycisk Płatnik na liście płac.

Użytkownik, który ma potrzebę wygenerowania pliku w formacie KEDU może to zrobić z modułu Lista płac w opcji  przelewy - płatnik KDU

W programie Płatnik import dokumentów dokonywany jest dokładnie w tej samej opcji dla plików KEDU i XML czyli w Płatniku Narzędzia - Importuj dokumenty...

Przypominamy!

  • Deklaracje ZUS można przesyłać poprzez portal PUE (usługa ePłatnik) - dokumenty podpisywane są podpisem elektronicznym ePUAP (potwierdzonym profilem zaufanym).
  • Deklaracje ZUS można składać również przez program Płatnik - dokumenty podpisywane są kwalifikowanym podpisem elektronicznym.