piątek, 8 lipca 2022

Zmiany podatkowe od lipca 2022r. dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Zaktualizowano programy Madar w związku ze zmianami podatkowymi od lipca 2022r. dotyczącymi odób prowadzących działaność gospodarczą. Zmiany są dostępne w chmurze od wersji 8.2402. Programy instalowane należy zaktualizować samodzielnie do wersji 7.2402 (Madar7) 4.2402 (KPR Madar 4.0). Aktualizację wykonujemy bezpośrednio przez program w opcji Administracja - narzędzia - aktualizacja


Zakres zmian

Książka przychodów i rozchodów

 • Skala podatkowa - zmieniono stawkę podatku z 17% na 12%
 • Podatek liniowy - na rachunku wyników pojawiło się odliczenie od dochodu zapłaconych składek zdrowotnych do kwoty 8700zł (w oparciu o wprowadzone składki pracodawcy).

Ryczałt ewidencjonowany

Na rachunku wyników pojawiło się odliczenie od przychodu, w wysokości 50% składek na ubezpieczenie zdrowotne (w oparciu o wprowadzone składki pracodawcy).

UWAGA! Nadal należy samodzielnie obliczyć Dochód miesięczny dla ZUS aby określić podstawę składki zdrowotnej jeżeli podatnik notował w poprzednich miesiącach stratę.

Zachęcamy także do zapoznania z postem -
Jak czytać rachunek wyników z KPiR i Ryczałtu?

niedziela, 26 czerwca 2022

MADAR wspiera ngo-sy

Bez wsparcia i zaangażowania osób i firm w działania w sektorze ngo wiele inicjatyw nie miałoby szansy na powodzenie. I nie chodzi czasem o wielkie rzeczy – ale drobne działania, jak użyczenie sprzętu komputerowego, drukarek, naszego oprogramowania MADAR do rozliczeń projektu, pomocy w transporcie rzeczy czy ludzi, pomoc w trakcie zajęć chociażby przy utwardzaniu rzeczy z modeliny. 

..

Dlatego wsparliśmy projekt Klub Młodzieżowy na Zandce, pomagający lokalnej zabrzańskiej społeczności młodych ludzi w lepszym starcie w przyszłości. A to udało się w projekcie zrobić:wtorek, 21 czerwca 2022

Naliczanie wynagrodzeń od lipca 2022 r.


W programach Madar zostały wprowadzone zmiany związane ze zmianą przepisów odnośnie naliczania wynagrodzeń (w tym obniżenia stawki podatku z 17% na 12%).

Zmiany obejmują:
- stawka podatku [35] - 12%
- możliwość zaznaczenia rozliczania kwoty wolnej u pracodawców:
  - jednego - 300zł
  - dwóch - 150zł
  - trzech - 100zł
- ulga podatkowa [34] zgodnie z powyższym 100, 150, 300zł
- likwidacja ulgi dla klasy średniej [117]
- likwidacja komunikatu "podatek 2021".


Kiedy po nowemu, kiedy po staremu?

Kluczową datą, która jest brana przy naliczaniu pensji na starych/nowych zasadach jest data wypłacono. Dla pensji z datą wypłacono czerwcową program będzie naliczał płace na zasadach dotychczasowych (17% podatku). Przy dacie wypłacono lipcowej i późniejszych program będzie naliczał wynagrodzenie na nowych zasadach (12% podatku). 

Rozliczanie kwoty wolnej [34]

Od lipca kwota wolna wykazywana w polu [34] będzie wynosiła 300zł. Ustawodawca zezwolił na rozliczanie kwoty wolnej u więcej niż jednego pracodawcy i wówczas kwota ta jest proporcjonalnie niższa. Jeśli pracownik rozlicza kwotę wolną u dwóch pracodawców wówczas należy edytować kartę Pracownika i na zakładce płace w polu  kwota wolna należy wybrać 50% ulgi (pracownikowi na pensji naliczy się 150zł) - jeśli u trzech pracodawców wybrać 33% ulgi (naliczać się będzie 100zł kwoty wolnej). 

Ulga dla klasy średniej [117]

Od lipca zlikwidowana zostaje ulga dla klasy średniej stąd nie będzie się ona już naliczać w polu [117].

Porównywanie zaliczki na podatek z zaliczką obliczoną wg zasad z 2021 roku

Od lipca przestaje obowiązywać konieczność porównywania zaliczki na podatek obliczonej wg zasad 2022 roku i 2021 roku stąd zlikwidowany zostaje komunikat, który pojawiał się przy dodawaniu pensji gdy podatek wg 2021 roku był niższy.

Umowy zlecenie od lipca

W związku z obniżeniem stawki podatkowej z 17% na 12% analogicznie jak na liście płac - w umowach zlecenie również znaczenie będzie miało pole wypłacono dla zastosowania odpowiedniej stawki podatku przy naliczaniu zaliczki na podatek. .


piątek, 20 maja 2022

Nowy wydruk Syntetyka firmy dla klientów biur rachunkowych i małych przedsiębiorców

 W najnowszych wersjach programów Madar został dodany nowy wydruk Syntetyka firmy, który na jednym zestawieniu gromadzi przychody, koszty, dochody, ZUS, zdrowotne i VAT7 z podziałem na poszczególne miesiące roku kalendarzowego.


Wydruk jest dostępny w opcji Księgowość - wydruki - syntetyka firmy


Skąd pobierane są dane do zestawienia?

Dane do zestawienia pobierane są z modułu Deklaracje.
 • przychód, koszty, dochód pobierane są z deklaracji PIT5_15 - deklaracji oczywiście się nie składa - jest ona dopisywana automatycznie przy wygenerowaniu wydruku rachunek wyników (z ryczałtu lub KPRa),
 • ZUS, zdrowotne pobierane są z deklaracji ZUS DRA - jest ona dopisywana automatycznie przy generowaniu pliku do Płatnika z listy płac lub zleceń,
 • VAT7 - kwota pobierana jest z deklaracji v7m lub v7k.

Wydruk syntetyka firmy doskonale sprawdzi się jako podsumowanie dla klienta biura rachunkowego.


piątek, 15 kwietnia 2022

Pakiet mobilności w programach Madar


Od lutego 2022, w związku ze zmianą przepisów (tzw. Pakiet Mobilności), zmieniły się niektóre zasady wyliczania wynagrodzeń kierowców. W tym zakresie najistotniejsze zmiany to:

 • Brak delegacji.
  Najbardziej kontrowersyjna i największa zmiana to brak możliwości wypłat „zwrotów kosztów podróży służbowej”.
  Nie ma możliwości wypłaty nieozusowanych i nieopodatkowanych diet i ryczałtów za noclegi.
  „Art. 21b. Kierowca wykonujący zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych nie jest w podróży służbowej w rozumieniu art. 775 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.” Zmiana ta dotyczy wszystkich kierowców międzynarodowych - jeśli chodzi o przewozy krajowe – zwroty kosztów podróży służbowych pozostają bez zmian.

 • Ulgi podatkowe i ZUS dla kierowców w transporcie międzynarodowym.
  Kierowcy nie będą już otrzymywać diet i ryczałtów. W zamian otrzymają następujące ulgi:
  • Ulga na ZUS - obliczana według następującego wzoru:
   Podstawa oskładkowania = wynagrodzenie brutto - (liczba dni za granicą * dieta z rozporządzenia)
   Obliczona tak podstawa nie może być niższa niż przeciętne wynagrodzenie - czyli w roku 2022 nie mniej niż 5922zł
  • Ulga podatkowa - obliczana według następującego wzoru:
   Podstawa opodatkowania = wynagrodzenie brutto - 30% * (liczba dni za granicą * dieta z rozporządzenia)
Programy Madar są gotowe na rozliczanie płac kierowców międzynarodowych w zakresie Pakietu Mobilności - płace takie należy rozliczać zgodnie z postem Płace - składki oraz podatek za pracę wykonywaną poza granicą

piątek, 11 lutego 2022

Podatek przy umowach zlecenie w Polskim Ładzie

Polski Ład wprowadził konieczność pobierania niższej zaliczki na podatek, którą oblicza się dwukrotnie - wg przepisów z 2021 roku i wg przepisów z 2022 roku.

Zleceniodawca porównuje wysokość zaliczki obliczonej zgodnie ze stanem prawnym przed i po 2022 r. i pobiera tę niższą. Zazwyczaj w przypadku umów zlecenia będzie to zaliczka obliczona według przepisów obowiązujących w 2021 r. Natomiast jeśli zleceniobiorca nie chce, aby pobierana była mniejsza zaliczka na podatek, bo np. pracuje w dwóch miejscach, może złożyć wniosek o niestosowanie mechanizmu wynikającego z Rozporządzenia.

Jak naliczać podatek z umów zleceń wg Polskiego Ładu opisano w poście Umowy zlecenie w Polskim Ładzie

piątek, 4 lutego 2022

Zmiany w ewidencji ryczałtowej

Programy Madar zostały dostosowane do zmian w przepisach (Polski Ład) w związku ze zmianami w ewidencji ryczałtowej. Zmiany zostały uwzględnione w programach od wersji 7.2341 (2.2341, 4.2341).


Opis ostatnich zmian i poprawek w ewidencji ryczałtowej

 • wprowadzono nowe stawki podatku zryczałtowanego 12% i 14% wykaz aktualnych stawek: 17%, 15%, 14%, 12,5%, 12%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% i 2%.
 • zmieniony został wydruk ewidencji ryczałtowej dostosowany do aktualnych przepisów - jednocześnie poprawiono problem z obcinaniem części tabeli na wydruku.
 • zmieniony został wydruk rachunku wyników - poprawiono błąd z obliczaniem podatku należnego.
UWAGA! Nadal pracujemy nad dostosowaniem programu do rozbudowanych przepisów w zakresie naliczania składki zdrowotnej stąd wprowadzanie w zleceniach składki pracodawcy mogą być nieprawidłowe - należy każdorazowo sprawdzić poprawność naliczeń i ewentualnie skorygować je ręcznie!

O kolejnych zmianach związanych z Polskim Ładem będziemy sukcesywnie informować na naszym blogu stąd zachęcamy do śledzenia.