piątek, 17 lutego 2012

Przenoszenie bilansu zamknięcia jako BO

Bilans otwarcia dla poszczególnych kont syntetycznych wpisuje się w opcji plan kont bądź budżet.
Należy pamiętać, że program w pierwszej kolejności sprawdza opcję budżet i dopiero, gdy dla danego konta w podanej dacie nie znajdzie zapisu - pobiera dane z planu kont.

Istnieje możliwość automatycznego "przepisania" bilansu zamknięcia wynikającego z sald zestawienia obrotów i sald jako bilans otwarcia na konta w planie kont, a opcję tę można wykonywać wielokrotnie!


Przepisanie BZ z danego okresu jako BO na planie kont


Zasady przyjęte w programie są następujące:

  1. W pierwszym kroku należy przenieść dotychczasowy bilans wprowadzony na konta w planie kont do opcji budżet, poprzez wywołanie funkcji z menu plan kont - deklaracje - archiwizuj BO.
    Wszystkie wprowadzone wcześniej kwoty i daty dotyczące bilansu otwarcia zostaną przepisane do opcji budżet księgowość - narzędzia - budżet. W planie kont natomiast kwoty te zostaną wyzerowane.


    UWAGA! Tę operację wykonuje się tylko raz.!  2. W drugim kroku należy wywołać opcję plan kont - deklaracje - przepisz BZ, która przepisze salda za podany okres do planu kont (bez kont zespołu 4, 5 i 7), z datą o jeden większą, niż data końcowa okresu. Oznacza to, że za podany okres 01.01.2011 - 31.12.2011 BO wpisze się na dzień 01.01.2012.
  3. Operację tę można wykonywać wielokrotnie pod warunkiem tej samej (lub pustej w planie kont) daty.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.