piątek, 24 lutego 2012

PŁATNIK - 8.01.001A - konieczny do przekazania składek za luty 2012

22 lutego 2012 r. na stronach internetowych Zakładu został opublikowany pakiet aktualizacyjny do programu PŁATNIK - 8.01.001A. Na stronie e-inspektorat.zus.pl
czytamy:
Dokumenty rozliczeniowe począwszy od dokumentów za luty 2012 r. mogą być przygotowane wyłącznie w wersji 8.01.001A programu PŁATNIK.

W nowej wersji wprowadzono między innymi:
  1. Uwzględnienie nowych kodów tytułu ubezpieczenia 0430 i 0431.
    • 430 (osoba sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45, poz. 235), dla której podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia stanowi kwota nie wyższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę),
    • 431 (osoba sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45, poz. 235), dla której podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia stanowi nadwyżka ponad kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę),
    w tym uwzględnienie świadczeń dla nowego kodu tytułu 0430 (przy wykazywaniu świadczeń nie należy używać kodu 0431, który służy jedynie do rozliczenia składek od nadwyżki ponad kwotę minimalnego wynagrodzenia).
  2. Uwzględnienie zmiany stopy procentowej składki na ubezpieczenia rentowe z jednoczesną zmianą proporcji finansowania składek dla kodów tytułu, dla których występuje wspólne finansowanie składki przez płatnika i ubezpieczonego.
  3. Usunięcie NIP ubezpieczonego z dotychczasowych wymaganych identyfikatorów. Na dokumentach należy należy obligatoryjnie podawać Imię i Nazwisko oraz PESEL (dla cudzoziemców - serię i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela UE), za wyjątkiem wyrejestrowania z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) oraz zgłoszenia zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej (ZUS ZIUA).
  4. Usunięcie możliwości wykazywania świadczeń z kodem 1012 (osoba pobierająca świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu wynagrodzenia), gdyż świadczenia te należy wykazywać z kodem podstawowym 1010 i 1020.
Ze względu na trudności z pobraniem programu ze strony ZUS, pakiet ten można również ściągać z naszej strony http://madar.com.pl/demo/setup.exe.

Instalacja aktualizacji

Instalacja przebiegła szybko i bezproblemowo - widocznym wskazaniem, że program został poprawnie zainstalowany jest pojawienie się nowej ikonki na ekranie z podpisem Płatnik 8.01.001A. Po uruchomieniu programu Płatnik, wpisaniu dotychczasowego loginu i hasła - fakt instalacji nowej wersji można również sprawdzić w opcji Pomoc - O programie.

Jak nie wpisywać nowego hasła do Płatnika co 30 dni?

I na koniec bonus dla czytelników zmęczonych zmienianiem co miesiąc hasła przy uruchamianiu Płatnika. Wystarczy uruchomić regedit, poszukać wpisu jak poniżej i w miejsce "LimitHasla"="30" wprowadzić inną wartość np. "LimitHasla"="300".

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Asseco Poland SA\Płatnik\8.01.001\Parametry]
"LimitHasla"="300"
"Rejestrowanie"="1"
"OpcjeAdresHttpAuto"="www.ewd.gdansk.zus.pl;30;www.ewd.warszawa.zus.pl;40;www.ewd.wroclaw.zus.pl;30"Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.