czwartek, 1 marca 2012

Niektóre działalności, jak zakłady piekarnicze czy mięsne, charakteryzują się koniecznością wystawiania dużej ilości dokumentów swoim sklepom firmowym i stałym klientom.
W programie zaprojektowano specjalny moduł Piekarz, który pozwala na wprowadzenie automatyzacji i kontroli zgodności wystawionych dokumentów ze zdefiniowanymi wcześniej parametrami: datą wystawienia, sprzedaży, kontrahentem, strefą (kierowcą), dostarczanym towarem.


Zasady wystawiania dokumentów

  1. Zdefiniowanie wzorców sprzedaży - w opcji faktury cykliczne.
  2. Ustawienie parametrów fakturowania: numer strefy, data, z jaka będą wystawiane dokumenty (faktury, WZ, RWS-y).

Wystawianie dokumentu

Wykonuje się wg następujących zasad:
  1. W opcji należy wybrać zdefiniowaną wcześniej fakturę cykliczną z listy w polu szablon.
    • Pole: data, magazyn, kierowca, odbiorca wypełnia się zgodnie z szablonem.
    • Należy uzupełnić ilości obok dostarczanych towarów.
    • Dla zatwierdzonych dokumentów są wykonywane zbiorcze wydruki faktur, dowodów dostaw i WZ, z podziałem na strefy.

Domawianie towarów

Wprowadzony został też specjalny sposób uzupełniania "starego" dokumentu - albo wystawiania nowego. W dniu wystawienia dokumentów, po wybraniu kontrahenta z faktur cyklicznych pojawia się komunikat: „DOMÓWIENIE”.
Wybranie:
Tak - zapisywany jest nowy dokument,
Nie - wczytuje stary do poprawy i zapisuje z poprawiona treścią.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.