środa, 11 stycznia 2012

Pracownik rozliczany przez pracodawcę - PIT-40 i PIT-12

Kiedy warto skorzystać z możliwości rozliczenia przez pracodawcę?

4 stycznia 2012 roku na stronach Ministerstwa Finansów w Aktualnościach można przeczytać:
Twoje dochody roczne może rozliczyć również pracodawca. Z tego rozwiązania możesz skorzystać jedynie, gdy w 2011 roku uzyskałeś dochody u jednego płatnika. Aby skorzystać z możliwości rozliczenia twoich dochodów przez pracodawcę, należy przed 10 stycznia złożyć swojemu płatnikowi oświadczenie PIT-12.

Pracodawca jest zobowiązany wtedy do obliczenia rocznego podatku na formularzu PIT-40 (17) i przekazania go do końca lutego podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu. Należy pamiętać, że w przypadku, gdy podatnik chce skorzystać z ulg podatkowych i preferencji lub przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego musi złożyć zeznanie wg ogólnie obowiązujących zasad (PIT-36 lub PIT-37).

Skorzystanie z rozliczenia przez płatnika nie pozbawia prawa do złożenia zeznania!


Obowiązujące wzory deklaracji

 • PIT-12 (5)
  W PIT-12 pracownik stwierdza, że przez cały rok podatkowy uzyskiwał dochody u jednego pracodawcy i nie będzie korzystał z ulg podatkowych oraz preferencyjnego rozliczenia swoich dochodów (np. wspólnego opodatkowania dochodów małżonków). Ponadto wskazuje kwotę (jeśli jest) kosztów uzyskania przychodów w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych imiennymi biletami okresowymi oraz może prosić płatnika o dokonanie odliczeń od dochodu z tytułu zwrotu pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększały dochód.
 • PIT-40 (17)

Terminy złożenia

 • Pracownik składa podatnikowi (firmie) do PIT-12 (5) do 10 stycznia 2012 r.
 • Podatnik do końca lutego 2012 r. wystawia PIT-40 (17), dolicza kwoty wcześniej odliczone, wskazane przez podatnika na PIT-12 i przesyła go do:
  - do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika,
  - do podatnika.

Kiedy PIT-36 / PIT-37?

Jeśli pracownik uzyskiwał dochody opodatkowane wg skali podatkowej z więcej niż jednego źródła, musi rozliczyć się samodzielnie do 30 kwietnia na formularzu PIT-36 lub PIT-37.

Warto pamiętać, że jeżeli osiągnąłeś przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, z kapitałów pieniężnych, z działalności gospodarczej opodatkowanej jednolitą stawką 19% lub przychody opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i zostałeś rozliczony przez płatnika, musisz wówczas złożyć odrębne zeznania przeznaczone do rozliczania tych przychodów.

Schema do elektronicznego przekazania PIT-40

PIT-40 można przekazać elektronicznie. Schema PIT-40 (17) została udostępniona na stronie http://epuap.gov.pl.

Z "ciekawostek" niekonsekwencji dla informatyków w wersji PIT-40 (17) zawarta jest linia wskazująca na wersję 18 !!:
xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="PIT-40 (18)"

Gdzie są dostępne deklaracje PIT-11 (19)

W naszych programach istnieje możliwość wystawienia PIT-40 (18) z programu. Dane podatkowe mogą być pobierane z pozostałych modułów systemu, lub wpisywane ręcznie - co pozwala na zastosowanie również jako uzupełnienie używanego programu płacowego.
Jest kilka powodów, dla których wszystkie inne deklaracje (poza osobistym rozliczeniem rocznym) znajdują się w naszej firmie w jednym programie.
 1. Zaoszczędzamy czas - na wprowadzaniu danych, wyszukiwaniu deklaracji, korektach i zestawieniach zbiorczych.
 2. Wygoda - wystawiam, sprawdzam - korzystając z danych wprowadzonych do programu płacowego w przypadku PIT-4R, PIT-40, PIT-11.
 3. Przejrzystość - na liście widoczne są wszystkie deklaracje z danego okresu - w postaci nazwiska + deklaracji + kwoty. dodatkowa informacja, czy PIT wysłany, zapłacony i czy otrzymane zostało potwierdzenie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.