wtorek, 3 stycznia 2012

Pełna księgowość internetowa dzięki MADAR 7

Program Madar 7 nazywany jest przez nas Internetowym Systemem ERP. Jednym z elementów takiego systemu jest moduł rozliczeń na potrzeby księgowości i rachunkowości. Dzięki więc Madar 7 (Mobile) możliwe jest więc prowadzenie pełnej księgowości internetowej.

Online, przez przeglądarkę, bez instalacji oprogramowania na komputerach osobistych, wykorzystując dostępną strukturę sprzętową i programową - to tylko niektóre z zalet zastosowania takiego rozwiązania.

Za ile?  
Na naszych serwerach - 50 zł za użytkownika na miesiąc! 

Co można robić online?

Wykorzystanie Madar Mobile do prowadzenia pełnej księgowości jest możliwe w szczególności w zakresie:
 1. Prowadzenia ewidencji oraz rozliczania podatku VAT (ewidencja w rejestrach VAT, wydruki rejestrów, sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-7K).
 2. Wprowadzania Poleceń Księgowania w księgach handlowych, generowanie na podstawie szablonów i wzorców księgowań.
 3. Sporządzanie wydruków: zestawień obrotów i sald, kart kontowych, rachunku wyników i bilansu.
 4. Prowadzenia raportów kasowych, bankowych - w tym również kontrola należności i zobowiązań.
 5. Prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz sporządzania tabel amortyzacyjnych.
 6. Wystawiania faktur sprzedaży, faktur wewnętrznych, dowodów księgowych, not.Zobacz: wersję demo programu - bez instalacji


Najważniejsze możliwości systemu

 1. Księgowanie, rozliczanie płatności w 2 walutach.
 2. Prowadzenie rachunku kosztów w różnych układach.
 3. Automatyczne ksiegowania równoległe miedzy zespołami „4” i „5”.
 4. Analiza kosztów i przychodów wg tematów – niezaleznie od układu planu kont.
 5. Kontrola dwukrotnego dopisania dokumentu.
 6. Możliwość zaprojektowania raportów typu bilans, rachunek wyników, przepływy finansowe oraz innych
  o podobnym zakresie informacyjnym.

Ogólne zasady księgowania

Obowiązująca zasada ścisłego powiązania FK z innymi modułami oraz idea, że "dany dokument rejestruje się tylko raz" pozwala na ciągłą i bieżącą kontrolę sytuacji finansowej firmy. W poszczególnych modułach tworzone są odpowiednie zbiory danych - księgi pomocnicze, w których operacje rejestrowane są "na bieżąco". Takimi księgami są m.in. zbiory rejestrujące zakupy i sprzedaż z magazynu, zakupy pomocnicze, środki trwałe, operacje kasowe i bankowe, rozrachunki z pracownikami.

Do księgi głównej księgowane są za pomocą PK syntetyczne informacje, wynikające ze skontrolowanej ewidencji w księgach pomocniczych. Zastosowany system księgowań automatycznych, szablonów i wzorców dekretacji znacznie skraca czas potrzebny na dekretację i księgowanie, a dodatkowe testy znacznie zmniejszają możliwość pomyłki.Automatycznie drukowane są:
 • Dziennik
 • Zestawienie obrotów i sald
 • Bilans, rachunek wyników
 • Prowadzenie pełnej księgowości: księga główna i pomocnicza

Co trzeba wiedzieć, by rozpocząć

Plan kont

Pracę z programem księgowym należy rozpocząć od wprowadzenia planu kont - jest on podstawową bazą w programie księgowym. W bazie tej umieszcza się również bilans otwarcia - informacje te można jednak uzupełnić w terminie późniejszym.

Projektując plan kont należy pamiętać o zasadzie obowiązującej przy prowadzeniu kont rozrachunków z kontrahentami w programie. W planie kont występują tylko konta syntetyczne (należności oraz zobowiązania), analityczny podział według kontrahentów tworzony jest w księdze pomocniczej. Bilans otwarcia dla kontrahentów wprowadza się więc w rejestrach jako inne księgowania.

VAT

W programie założono, że dokumenty są w pierwszej kolejności wprowadzane do Rejestrów VAT, z których uzyskuje się ewidencje i wydruki będące podstawą:
 • rozliczenia podatku VAT,
 • ksiąg pomocniczych,
 • księgowania na konta księgi głównej,
 • rozliczeń zobowiązań i należności kontrahentów (po stronie obciążenia).
Mówiąc prościej wszystkie dokumenty związane z  rozliczeniem VAT oraz te, które będą księgowane na konta rozrachunkowe należności bądź zobowiązań z kontrahentami, muszą zostać zarejestrowane w opcji rejestry VAT.

Zbiorczym zestawieniem, będącym podstawą do obliczenia podatku VAT, jest syntetyka VAT.

Wynika z tego też, że firmy, które nie są płatnikami VAT, a prowadzą analitykę rozrachunków z dostawcami i odbiorcami, również będą rejestrować dokumenty w tej samej opcji nie wykazując VAT.

Kasa / Bank

Rejestrowane są dokumenty kasowe i bankowe w raportach kasowych. Uzyskuje się ewidencje i wydruki będące podstawą:
 • ksiąg pomocniczych,
 • księgowania na konta księgi głównej,
 • rozliczeń zobowiązań i należności kontrahentów (po stronie zapłaty).

Księga główna

Księgowanie w księdze głównej - odbywa się za pomocą poleceń księgowania PK.
Do księgi głównej powinny zostać zaksięgowane wszystkie operacje, zarówno te, które inaczej nie są wprowadzane do księgowości (amortyzacja, wynagrodzenia) jak i zbiorczo wszystkie rejestry i raporty.

Przy księgowaniu większości operacji można skorzystać z funkcji automatycznego generowania PK, tworzonego na podstawie dokumentów w rejestrze, kasie, banku, l.płac, amortyzacji itp.
Wzorce dotyczące rejestrów magazynowych i księgowych można zaprojektować w opcji  wzorce rejestrów.

Inne ewidencje dokumentów w księgach pomocniczych

 • operacje magazynowe -- jeżeli w module magazyn wprowadzane są zakupy towarów handlowych jako PZ, korekty dotyczące zakupów oraz wystawiane faktury, rachunki i korekty dotyczące sprzedaży to na tej podstawie automatycznie tworzą się księgi pomocnicze dotyczące operacji z kontrahentami oraz ewidencji towarowej,
 • rozrachunki z pracownikami prowadzone są w programie płace -- należy wprowadzić listy płac oraz umowy-zlecenia,
 • zapisy techniczne, pomocnicze, przeksięgowania lub zapisy korygujące można wprowadzać do rejestru innych księgowań.

Zestawienia obrotów

Po wprowadzeniu opisanych dokumentów w odpowiednie opcje i ich dekretacji, możliwe będzie wydrukowanie ,,obrotówki'' - zestawienia obrotów i sald, kart kontowych oraz innych zestawień. Bilans i rachunek wyników jest dokumentem projektowanym, o dowolnym stopniu szczegółowości.

Środki trwałe

Ewidencjonowane w module środki trwałe, z możliwością dekretacji poszczególnych obiektów. Następnie przygotowane zbiorcze zestawienie amortyzacji za wskazany okres podlega księgowaniu w PK.
Ewidencja
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji środków o niskiej wartości,
 • tworzenie dokumentów związanych z przyjęciem, przekazaniem, likwidacją i sprzedażą środków trwałych: OT i LT,
 • prowadzenie ewidencji lokalizacji terytorialnych i komórek organizacyjnych,
 • możliwość aktualizacji wartości,
 • możliwość wprowadzania modernizacji środków,
 • prowadzenie ewidencji miejsca użytkowania środka.
 • oznaczenie osoby odpowiedzialnej

Amortyzacja
 • modernizacji środków i ich przeszacowania,
 • tworzenia tabeli amortyzacyjnych miesięcznych i rocznych,
 • amortyzacja liniowa, degresywna,
 • możliwość tworzenia niezależnej amortyzacji bilansowej i podatkowej,
 • wyznaczanie przewidywanego planu amortyzacji.
Księgowanie amortyzacji
 • dekretacja kont ewidencyjnych, umorzeniowych, kosztowych w układzie rodzajowym oraz według miejsca powstawania kosztów,
 • wypełnianie karty środka trwałego
 • przyporządkowania zleceń, MPK lub rodzaju robót - również wg wskazania procentowego,/li>
 • automatyczne generowanie PK.

2 komentarze:

 1. Korzystam z innego programu księgowego, czy właściciel bloga korzysta z tego opisanego powyżej?

  OdpowiedzUsuń
 2. Bardzo interesujący post. Jestem zdania, że sprawdzone biuro rachunkowe zajmie się księgowością lepiej niżeli serwis, na pewno pozwoli też spać spokojnie przedsiębiorcom.

  OdpowiedzUsuń

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.