czwartek, 23 lipca 2020

Dostępna deklaracja VAT-UE w wersji 5

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. dotyczącym informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock w systemie Madar możliwe jest wygenerowanie deklaracji VAT-UE w aktualnej wersji (5). Aby utworzyć tę deklarację należy posiadać najnowszą wersję programu posiadającego opcję Deklaracje.Deklaracja składana jest przez płatników podatku od towarów i usług oraz osoby prawne niebędące podatnikami, zarejestrowani jako podatnicy VAT-UE, dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług lub dokonujący przemieszczenia towarów w procedurze magazynu typu call-off stock na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Informację podsumowującą składa się drogą elektroniczną do 25-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpił obowiązek podatkowy z tytułu transakcji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.