czwartek, 14 marca 2019

e-Sprawozdania finansowe - WAŻNE INFORMACJE!

W roku 2019 większość podmiotów prowadzących księgi rachunkowe musi sporządzić sprawozdanie finansowe w określonej formie elektronicznej. Dodatkowo należy podpisać elektronicznie to sprawozdania i przesłać do KRS lub Szefowi KAS.

Pragniemy poinformować, iż programy oferowane przez Madar NIE będą dawały możliwości sporządzenia e-Sprawozdania i jego wysyłki.
System Madar daje oczywiście możliwość wykonania raportów i zestawień, w oparciu o które możliwe jest sporządzenie sprawozdania finansowego, jednak samo e-Sprawozdanie należy sporządzić w narzędziach zewnętrznych.

Jak sporządzić i wysłać sprawozdanie do Szefa KAS

Jednostki, które zobowiązane są sporządzić i przesłać sprawozdanie finansowe Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej mogą do tego celu wykorzystać oprogramowanie:
  1. oferowane przez firmy komercyjne - pomocy w tym zakresie należy poszukiwać na stronach dostawców
  2. e-Sprawozdania Finansowe - które można pobrać i używać bezpłatnie ze strony rządowej www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/. Na stronie tej należy również szukać pomocy związanej z obsługą programu.

Jak sporządzić i wysłać sprawozdanie do KRS

Jednostki, które zobowiązane są sporządzić i przesłać sprawozdanie finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego mogą do tego celu wykorzystać oprogramowanie:
  1. oferowane przez firmy komercyjne - pomocy w tym zakresie należy poszukiwać na stronach dostawców
  2. wykorzystując rozwiązania rządowe:
    1. e-Sprawozdania Finansowe - przy użyciu tego oprogramowania rządowego jest możliwość sporządzenia e-Sprawozdania. W drugim kroku w sekcji Dane identyfikujące jednostkę należy wybrać KRS. Opcja ta jest dostępna od wersji 1.0.2.0. Po wypełnieniu całego sprawozdania finansowego należy zapisać plik XML. Przez e-Sprawozdania Finansowe nie jest możliwe wysłanie e-Sprawozdania do KRS (wysyłka jest możliwa tylko do KAS) (na dzień 14.03.2019 dla wersji 1.0.2.0). W ostatnim kroku jest też możliwość podpisania pliku zarówno Profilem Zaufanym jak i Podpisem Kwalifikowanym. Jeśli pobrany plik nie będzie podpisany wówczas trzeba będzie go podpisać w kolejnym kroku. Program e-Sprawozdania Finansowe można bezpłatnie pobrać ze strony rządowej www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/. Na stronie tej należy również szukać pomocy związanej z obsługą programu.
    2. Oprogramowanie do podpisu kwalifikowanego - jeśli pobrany, w poprzednim kroku plik XML nie został podpisany w aplikacji e-Sprawozdania Finansowe należy go podpisać przy użyciu oprogramowania do podpisu kwalifikowanego - pomocy związanej z podpisaniem pliku należy szukać u dostawcy podpisu kwalifikowanego
    3. Portal ekrs.ms.gov.pl - przygotowany i podpisany elektronicznie uprzednio plik należy przesłać do KRS poprzez portal ekrs.ms.gov.pl. W opcji Bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych utworzyć konto w systemie gdzie po zalogowaniu będzie można przygotować i złożyć zgłoszenie wraz z wczytaniem uprzednio sporządzonego pliku. Pomocy na temat obsługi tego narzędzia należy szukać na stronach rządowych KRSu.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.