czwartek, 16 marca 2017

Polecenie Księgowania vs Księga Główna

Polecenie księgowania PK to dowód wewnętrzny - tworzony jest na podstawie innych dowodów źródłowych, które dokumentują operacje o charakterze gospodarczym. Dowody polecenia księgowania, sporządza się aby wykonywać zapis księgowy na kontach, ale warto pamiętać że PK nie potwierdza on faktu przeprowadzenia operacji gospodarczej.

W programie zmieniono zasady generowania , zapisywania i interpretacji PK. Dawne PK / zasobnik zostały zamienione na:
  1. PKR - Polecenie Księgowania Ręczne
  2. KG - Księgowanie do Księgi Głównej


PKR - Polecenie Księgowania Ręczne


Ideą jest, by wprowadzając zapisy nie związane z dokumentami wprowadzonymi i widocznymi w księgach pomocniczych można było wystawiać dokumenty PKR o ciągłej numeracji - a księgując do księgi głównej powoływać się na numer wystawionego PKR.

PKR - polecenia księgowania ręczne są rozwinięciem dotychczasowej idei zasobnika - jako zapisów księgowań ręcznych, dotyczących w szczególności księgowania: listy płac, amortyzacji, przeksięgowań produkcji itp. Takie dokumenty:
- nie posiadają numeru dziennika
- nie widać ich w zestawieniach: SALDA GŁÓWNE / DZIENNIK

KG - Księgowanie do Księgi Głównej


Na konta w księdze głównej wprowadza się dokumenty za pomocą opcji księgowania do księgi głównej KG.
Powinny zostać zaksięgowane wszystkie operacje, zarówno te, które są wprowadzane za pomocą ręcznego PKR (jak amortyzacja, wynagrodzenia) jak i zbiorczo wszystkie rejestry i raporty.
Dokumentom KG:
- nadawany jest numer dziennika,
- są widoczne również w zestawieniach: SALDA GŁÓWNE / DZIENNIK.

Księgowanie PKR

W opcji KG należy wybrać z menu księgowanie - księgowanie PKR i wczytywać wystawione PKR - księgowanie należy zakończyć klawiszem zatwierdź.

Księgowanie rejestrów i raportów

Przy księgowaniu większości operacji można skorzystać z funkcji automatycznego generowania KG, tworzonego na podstawie dokumentów w rejestrze, kasie, banku, l.płac, amortyzacji itp. Wzorce dotyczące rejestrów magazynowych i księgowych można zaprojektować w opcji wzorce rejestrów.Tematy powiązane


Koniec miesiąca i roku w księgowości
Księgowość FK na co dzień


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.