czwartek, 17 marca 2016

Ustalanie zapotrzebowania na surowce według złożonych przez klientów zamówień

Moduł Spedycja, który pozwala między innymi na zbieranie zamówień z wybranych zewnętrznych systemów i zintegrowanych sklepów internetowych czy systemów aukcyjnych daje również możliwość określenia zapotrzebowania na produkcję w oparciu o otrzymane zamówienia klientów.


Po zalogowaniu do systemu należy kliknąć w klawisz magazyn a następnie w opcję Spedycja znajdującą się na klawiszu Transport. Na ekranie widoczne są zamówienia, które zostały pobrane z systemu zewnętrznego. Następnie z górnego manu wybieramy opcję zestawienia - analiza.

Na wyświetlonym ekranie wyboru parametrów zaznaczamy, przede wszystkim, opcję generuj zamówienie.
Wyświetlone zostaje zestawienie, które prezentuje zagregowaną ilość zamówionych produktu w wybranym na wcześniejszym ekranie zakresie czasu. Ekran ten następnie zamykamy białym krzyżykiem znajdującym się w prawym, górnym rogu.
Po zamknięciu zostaje wyświetlony ekran wyboru zestawienia, z którego wybieramy opcję zapotrzebowanie surowców
Wyświetlony zostaje wydruk, na którym prezentowane jest zapotrzebowanie na zamówione produkty gotowe (w poniższym przykładzie Zestaw misiów pluszowych - 6 szt), a także w oparciu o utworzone w systemie receptury (Produkcja - Receptury), prezentowane jest zapotrzebowanie na surowce potrzebne do wyprodukowania produktów gotowych (w poniższym przykładzie Miś pluszowy - 18 szt). Ekran ten następnie zamykamy białym krzyżykiem znajdującym się w prawym, górnym rogu.
Wyświetlony zostaje ekran parametrów, na którym należy zaznaczyć pole przygotuj RW, a następnie kliknąć klawisz start.
Na wyświetlonym wydruku określona zostaje progrnoza zapotrzebowania na surowce, która następnie zostanie przeniesiona do dokumentu RW.
Po zamknięciu wydruku na wyświetlonym ekranie należy wybrać opcję RW magazyn 1
Wygenerowana prognoza zapotrzebowania zostaje przeniesiona do dokumentu RW.
Po zatwierdzeniu tego dokumentu wykonany zostanie rozchód wewnętrzny surowców bez potrzeby wykonywania zlecenia produkcyjnego.Tematy powiązane


Zapotrzebowanie na surowce do produkcji wg zamówień, sprzedaży, utargów, dostaw

Wydruk zapotrzebowania - interpretacja prezentowanych informacji

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.