piątek, 25 marca 2016

Sp. z o.o. w Internecie... dla Prezesa, dla Handlowca, dla Księgowej, dla każdego pracownika...

Spółka z o.o. w Internecie to obecnie nie tylko konieczność posiadania strony internetowej prezentującej firmę i jej ofertę. Nowocześnie zarządzana firma potrzebuje do swojej działalności nie tylko dostępu do sieci Internet ale także obecności w tej sieci. Sieć Internet jest tym medium, dzięki któremu możliwe jest "spięcie" wszystkich obszarów działalności firmy zarówno w otoczeniu wewnętrznym jak i zewnętrznym jednostki. Pracownik, który musi świadczyć swoją pracę za pomocą systemu informatycznego firmy nie musi już znajdować się na terenie firmy.Madar oferuje wszystkim spółkom z o.o. system informatyczny Madar7 w chmurze, który pozwala na dostęp z każdego miejsca (nie tylko z siedziby firmy). System, który wspiera wszystkich pracowników w ich codziennej pracy niezależnie od działu, miejsca świadczonej pracy i jej charakteru. Dla każdego pracownika oferujemy narzędzia w ramach oferowanego systemu ERP - Madar7 w chmurze, które wesprą go w codziennej pracy...


dla Prezesa

Osoba, która pełni funkcje zarządcze w firmie, czy to w osobie prezesa, dyrektora czy managera orientuje swoje działania na poziomie taktycznym i strategicznym. Zarządzający powinien mieć bieżący dostęp do wszystkich zagregowanych danych na temat aktualnego stanu i kondycji firmy i to nie tylko z firmowego komputera ale także ze swojego iPhone'a czy Mac'a. Nie bez znaczenia pozostaje umożliwienie kontroli nad pracą pracowników.
Madar7 w chmurze daje możliwość każdemu prezesowi na:
 • pełny dostęp do wszystkich danych firmy,
 • skorzystanie z pogłębionych analiz, raportów, wydruków,
 • elektroniczną akceptację wybranych operacji.


dla Sekretarki

Sekretarka czy Asystent zarządu jest zwykle łącznikiem pomiędzy klientami, interesantami i przedstawicielami firmy. System Madar7 potrafi usprawnić pracę Sekretariatu w takich obszarach jak na przykład:
 • elektroniczna obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • obsługa zamówień,
 • obsługa sprzedaży,
 • ofertowanie,
 • sporządzanie raportów i zestawień na potrzeby zarządu.


dla Handlowca

Handlowiec czy Przedstawiciel handlowy ma za zadanie realizować jeden cel - sprzedawać. Często wykonuje on swoją pracę w terenie - możliwość zdalnego dostępu do systemu z poziomu laptopa, tabletu czy smartfona daje mu pełną możliwość natychmiastowego generowania dokumentów magazynowo - handlowych bez potrzeby angażowania innych pracowników, którzy znajdują się na terenie firmy.

Sprzedawca (przedstawiciel handlowy) może dzięki Madar7 z każdego miejsca:
 • złożyć zamówienie,
 • wygenerować ofertę,
 • wystawić fakturę,
 • sprawdzić aktualny stan produktów w magazynie,
 • obsłużyć transakcje ze sklepów internetowych i platform sprzedażowych - dzięki integracjom z systemem Madar7,
 • sprawdzić historię transakcji z danym klientem.


dla Księgowego

Madar7 bez problemu pozwoli Księgowemu na prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych.
Księgowy może między innymi:

 • księgować proste i złożone operacje gospodarcze,
 • sporządzić bilans czy rachunek wyników,
 • wysłać deklaracje do US i ZUS

dla Kadrowca

Kadrowiec bez problemu w systemie Madar7 obsłuży nie tylko kwestie związane z dokumentacją kadrową ale także bez problemu naliczy i wypłaci płace.
Kadrowiec bez problemu...
 • sporządzi i zaewidencjonuje umowę o pracę lub cywilnoprawną,
 • naliczy płace z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych,
 • zaewidencjonuje i rozliczy czas pracy.


...dla pracownika

System Madar7 będzie użyteczny nawet dla pracownika spółki, który w codziennej pracy nie wykorzystuje komputera - wszystko za sprawą udostępnionego Portalu pracowniczego.
Dzięki portalowi pracowniczemu każdy pracownik będzie mógł zalogować się z dowolnego miejsca (np. z domowego komputera) i samodzielnie:


 • złożyć wniosek urlopowy - szczególnie przydatna funkcjonalność dla pracowników pracujących w terenie jak np. ekipa remontowo - budowlana,
 • sprawdzić czy zostało naliczone wynagrodzenie
 • sprawdzić stan absencji
 • pobrać wydruk RMUA
 • sprawdzić historię przebiegu zatrudnienia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.