wtorek, 18 sierpnia 2015

VAT-7_15 pole 47 korekta podatku naliczonego dłużnika w MADAR

W deklaracji VAT-7 (15)
D.3. dodano wiersz „Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy”. W wierszu tym (poz. 47) dłużnik wykazuje korektę podatku naliczonego (ze znakiem minus), jeżeli nie uregulował należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.
Zmiany wprowadzone w programie od wersji 7.1083 uwzględniają uwidocznienie kwoty na wydruku syntetyka VAT oraz podczas wczytywania danych do deklaracji VAT-7 (15) z rejestru [korekta opodatkowania REK] w dacie księgowania.UWAGA
Do VAT-7 (15) brane są wystawione korekty. Nie jest prawidłowym rozliczanie takie, że przy zapłacie wprowadzany jest dokument ze znakiem przeciwnym.

Sposób naliczenia i rozliczenia restrykcji opisuje:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.