poniedziałek, 16 lutego 2015

Samochód służbowy do celów prywatnych - oskładkowany na liście płac

Świadczenie związane z nieodpłatnym korzystaniem przez pracownika z samochodu służbowego do celów prywatnych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Nowe przepisy, tj. art. 12 ust. 2a i 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r. przewidują, że wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:

1) 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3;
2) 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca, wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 kwot.

Jak to zrobić na liście płac

!! UWAGA Zmiana interpretacji przepisów !!
wartość świadczenia związanego z udostępnieniem pracownikowi samochodu w celach prywatnych, w części finansowanego przez pracodawcę, należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Na liście płac należy zaprojektować pole oraz wpisać je w pole odpowiedzialne za naliczenie podatku i zus (48 / pole 30 wynagrodzenie w naturze) oraz odliczenie kwoty od wynagrodzenia (57).

W przypadku użycia pola 6 program będzie wyglądał następująco:

$48=$6
$30=$6
$57=$6Co zrobić, by nie trzeba o tym pamiętać w każym miesiącu?

Skorzystać z opcji Składniki i zdefiniować tam kwotę i okres obowiązywania.Tematy powiązane:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.