poniedziałek, 2 czerwca 2014

Faktura wewnętrzna po 01.01.2014 r.

Faktura wewnętrzna - od 1 stycznia 2014 roku przestała być dokumentem wymaganym. Obecnie dla udokumentowania
  • nieodpłatnej dostawy towarów czy świadczenia usług, które podlega opodatkowaniu VAT,
  • importu usług, 
  • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 
  • zakupu złomu itp. 
można wystawiać inne dokumenty (do końca 2012 r. czynności te trzeba było obowiązkowo dokumentować fakturami wewnętrznymi).

Choć ustawa nie zabrania stosowania faktur wewnętrznych - wielu podatnikówod 1 stycznia 2014 dokumentuje zaistnienie w/w czynności, w których istnieje konieczność opodatkowania podatkiem VAT wewnątrz firmy przez samego przedsiębiorcę innymi dokumentami - jak np. dokument wewnętrzny opodatkowania, dokument wewnętrzny VAT itp.

Ze wzgędu na odmienny charakter tych operacji, oraz różne rozliczanie podatku VAT - w programie konieczne jest ich zarejestrowanie w różnych opcjach:

nieodpłatne przekazanie towarów lub nieodpłatne świadczenie usług

handel - pozostałe - FW faktura wewnętrzna
księgowość- FW (reklama)

VAT naliczony

zwrot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze
księgowość- FW (reklama)

VAT naliczony pole deklaracji: 10 - 20


wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)
handel - pozostałe - WNT
księgowość - faktura WNT

VAT WNT nalicznony pole deklaracji: 23, 24
VAT WNT należny pole deklaracji: 41, 42


wewnątrzwspólnotowe nabycie usług (import usług z UE)
księgowość - import usług

VAT WNT nalicznony pole deklaracji: 27, 28
VAT WNT należny pole deklaracji: 41, 42


zakupu złomu
handel - pozostałe - FNab odwrotne obciążenie
księgowość -Faktura Nab

VAT WNT nalicznony pole deklaracji: 31, 31
VAT WNT należny pole deklaracji: 41, 42

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.