piątek, 4 kwietnia 2014

Biznes na szpilkach

Obserwując współczesny świat biznesu, nie można w żaden sposób lekceważyć kobiet i znaczenia które do świata biznesu wnoszą. Współczesna kobieta biznesu niejednokrotnie inaczej zarządza organizacją pracy firmy i własną. Mężczyźni, którzy stereotypowo kładą większy nacisk na cele niejednokrotnie bagatelizują znaczenie relacji międzyludzkich. Kobiety natomiast, w przeciwieństwie do mężczyzn, bardzo dużą wagę przywiązują do budowania relacji. Co za tym idzie preferują kontakt osobisty z klientem, kontrahentem czy pracownikiem. To powoduje, że są w większym ruchu, częściej poza miejscem swojej pracy. Równocześnie pełniona przez nie rola matki, żony czy córki wymusza godzenie w ciągu dnia zajęć zawodowych z prywatnymi. Problem ten w praktyce w ogóle nie istnieje w przypadku mężczyzn, którzy wyraźnie rozgraniczają czas poświęcany pracy od czasu poświęcanego swoim rodzinom, przyjaciołom czy pasjom. Kobiety, które prowadzą własne firmy lub mają nienormowany czas pracy, bardzo często w ciągu dnia są w stanie załatwić szereg spraw z pracą niezwiązanych bez uszczerbku dla działań zawodowych.


Wszystkie te przesłanki czyli nacisk na relacje międzyludzkie i godzenie obowiązków służbowych z prywatnymi sprawiają, że bardziej niż mężczyźni potrzebują rozwiązań mobilnych, nowoczesnych. Muszą mieć możliwość pracy (często zarządzania firmą) w dowolnym miejscu, w którym się znajdują. Koniecznym jest by miały możliwość pracy o dowolnej porze dnia gdyż niejednokrotnie poranki poświęcają swoim dzieciom a do pracy siadają dopiero wieczorem gdy dzieci pójdą już spać.

Nieprzecenione dla kobiet w realizacji swoich obowiązków stają się wszelkiego rodzaju rozwiązania chmurowe. Praca w chmurze charakteryzuje się tym, że zarówno program jak i dane przechowywane są na serwerach zdalnych a użytkownik ma do nich dostęp najczęściej wykorzystując zwykłą przeglądarkę internetową. Takie rozwiązanie pozwala kobietom, które w ciągu dnia mogą być w wielu miejscach, ale niekoniecznie w biurze, na dostęp zarówno do danych firmy jak i pracę zdalną. Może okazać się konieczne sprawdzenie w ciągu dnia przez smartfona, czy została zaksięgowana wpłata od kontrahenta. Dzięki rozwiązaniom chmurowym możliwe jest, nawet podczas spotkania z klientem, wprowadzenie do systemu jego zamówienia co przyśpieszy realizację. Możliwe jest także przeanalizowanie w zaciszu własnego domu, w godzinach wieczornych, z maseczką na twarzy, wyników działalności firmy, które znajdują się w systemie chmurowym.

Księgowość, handel, kadry, płace, sekretariat... i wszystko w jednej chmurze!
Sprawdź usługę "Madar7 w Chmurze"!

Aktualnie większość ludzi korzysta każdego dnia z bankowości elektronicznej, skrzynki e-mailowej, które są najlepszymi przykładami programów chmurowych. Obecne trendy zmierzają do odchodzenia od programów instalowanych na komputerze na rzeczy takich, do których można się dostać z dowolnego miejsca czyli właśnie programów w Chmurze. To właśnie z powodu zalet programów w chmurze i konieczności dobrej organizacji czasu kobiet biznesu, one są i będą tymi, które najaktywniej te zalety wykorzystają.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.