czwartek, 27 lutego 2014

Obowiązek podatkowy w VAT o 1 stycznia 2014

Od 1 stycznia 2014 r. weszły w życie istotne zmiany dotyczące powstania  obowiązku podatkowego w podatku VAT. Na stronach Ministerstwa Finansów można znaleźć dokument wyjaśniający zasady ogólne oraz szczególne przypadki w związku z wprowadzeniem nowej ustawy:

Zmiany w zakresie określania momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT od 1 stycznia 2014 r.


Zasada ogólna

Obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania
usług.

Szczególne przypadki - wybrane zagadnienia

SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA
Dokonanie dostawy towarów następuje z chwilą przeniesienia prawa do rozporządzania nimi jak właściciel. W sytuacji więc, gdy towar jest dostarczany transportem własnym dostawcy (lub najęty przez niego) do miejsca wskazanego przez nabywcę - dokonanie dostawy towaru następuje zasadniczo z chwilą jego dostarczenia do miejsca wskazanego przez nabywcę. Zaś gdy towar jest pozostawiony w miejscu wskazanym przez nabywcę (np. nabywca prosi o pozostawienie towaru na określony czas w magazynie dostawcy), dokonanie dostawy nastąpi z chwilą postawienia towaru w uzgodniony sposób do dyspozycji nabywcy. Przy czym, gdy towar jest wysyłany nabywcy przez dostawcę za pośrednictwem przewoźnika, kuriera, poczty itp. (ryzyko utraty towaru ponosi nabywca), dokonanie dostawy towaru następuje z chwilą wydania towaru podmiotowi, który jest zobowiązany do jego dostarczenia, z tym bowiem momentem dostawca przenosi prawo do rozporządzania jak właściciel.

Natomiast gdy towar jest wysyłany przesyłką pocztową przez dostawcę za zaliczeniem pocztowym, wyjaśniono, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przeniesienia praw do rozporządzania towarem jak właściciel. W przypadku gdy ryzyko utraty towarów ponosi dostawca, będzie to miało miejsce z chwilą wydania towaru jego nabywcy.

SPRZEDAŻ CIĄGŁA
W ustawie o VAT wprowadzono nowe regulacje w zakresie powstania obowiązku podatkowego
przy sprzedaży krajowej tzw. ciągłej. W przypadku świadczenia usług oraz dostaw towarów, dla
których ustalono następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, obowiązek podatkowy od 2
2014 roku będzie powstawał z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub
rozliczenia. Zasada ta jednak nie będzie miała zastosowania do dostaw towarów wydawanych na
podstawie umowy leasingu, najmu, dzierżawy.

POWSTANIE OBOWIĄZKU Z MOMENTEM WYSTAWIENIA FAKTURY
W przypadku transakcji pomiędzy podatnikami VAT z tytułu:
 • świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych,
 • dostawy książek drukowanych oraz gazet, czasopism i magazynów drukowanych,
 • czynności drukowania książek oraz gazet, czasopism i magazynów,
obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia faktury.
W przypadku świadczenia ww. usług dla osób fizycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej obowiązek podatkowy powstanie na zasadach ogólnych - z chwilą wykonania
usługi.

W przypadku:
 • dostawy energii elektrycznej, cieplnej, chłodniczej i gazu przewodowego, oraz ich dystrybucji,
 • świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,
 • świadczenia usług wymienionych w poz. 140 – 153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy
 • o VAT (dostarczania wody, wywóz nieczystości, usługi sanitarne itp.)
 • usług najmu, dzierżawy, leasingu,
 • usług ochrony osób, ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
 • świadczenia usług stałej obsługi prawnej i biurowej,
obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia faktury.


1 komentarz:

 1. nawet nie wiedziałem o tych wszystkich zmianach, dziękuję za informację.

  OdpowiedzUsuń

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.