poniedziałek, 23 września 2013

Od 1.10.2013 - mechanizm odwrotnego obciążenia VAT też dla wyrobów stalowych

W dniu 26 lipca Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.
Nowelizacja wprowadza rozszerzony katalog towarów do których stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia VAT, między innymi dla wyrobów stalowych, surowców wtórnych z plastiku, gumy, stłuczki szklanej, odpadów z papieru i tektury.

 

Mechanizm odwrotnego obciążenia VAT  

Polega na tym, że to nie sprzedający jest płatnikiem podatku od towarów i usług, lecz nabywca danego towaru lub usługi.


Sprzedawca wystawia specjalną fakturę (nie zawierającą podatku VAT), która powinna zawierać następujące dane:
  1. dane nabywcy i sprzedawcy (nazwa, adres, nr identyfikujący dla podatku),
  2. datę wystawienia faktury,
  3. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi,
  4. kolejny nr faktury,
  5. nazwę (rodzaj towaru) lub usługi,
  6. cenę jednostkową netto,
  7. kwoty wszelkich rabatów, w tym za wcześniejsze otrzymanie należności, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
  8. wartość sprzedaży netto,
  9. adnotację „odwrotne obciążenie”.
Nabywca, w celu udokumentowania VAT należnego, może na podstawie art. 106 ust. 7 ustawy o VAT, wystawić fakturę wewnętrzną. W tym przypadku podstawą opodatkowania, na mocy art. 29 ust. 18a ustawy o VAT, jest kwota, którą nabywca jest obowiązany zapłacić.
Jednocześnie, kwota podatku należnego z tytułu takiej dostawy, dla której podatnikiem VAT jest nabywca stanowi kwotę podatku naliczonego.

Treści zmian:  http://isap.sejm.gov.pl

 

Jak w programie MADAR wystawić fakturę z adnotacją "odwrotne obciążenie"?

Jest to zwykła faktura (w module Księgowość lub Handel) przy czym sprzedawany towar lub usługa w stawce VAT ma wpisane "NAB"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.