poniedziałek, 7 maja 2012

"Czego oczy nie widzą..."

W gąszczu liczb ciężko niejednokrotnie o przejrzystość i wyciągnięcie konkretnych, właściwych wniosków czy też zauważenie utrzymujących się trendów. Dlatego właśnie ulubionym narzędziem managerów do prezentacji danych liczbowych są właśnie wszelkiego rodzaju wykresy. Wykresy pozwalają "ogarnąć wzrokiem" szerszy zakres działalności przedsiębiorstwa pod względem badanych parametrów. Graficzna prezentacja danych liczbowych pozwala, na lepsze poznanie i zrozumienie zachodzących w firmie procesów i zdarzeń. Przytoczone wyżej przesłanki stały się „motorem napędowym” do wprowadzenia w architekturę systemu Madar Mobile możliwości analizy wybranych danych na wykresach.


Wykresy w Madar Mobile

Wykresy w Madar Mobile można wygenerować wybierając moduł Logistyka, następnie opcję Wykres. Aktualnie możliwe jest dokonanie analizy sytuacji firmy na wykresach w trzech obszarach.
  • Pierwszy obszar „sprzedaż” obrazuje wielkość sprzedaży w poszczególnych miesiącach w zestawieniu ze sprzedażą w analogicznych miesiącach w latach poprzednich. Dzięki temu możliwa jest nie tylko wizualna analiza trendu sprzedaży w danym roku (latach), ale także porównanie jej w analogicznych okresach.
  • Wykres sprzedaży generowany w programie Madar Mobile
  • Drugim obszarem, który prezentowany jest na wykresie w Madar Mobile są "niezapłacone" czyli wizualizacja należności. Na wykresie można nie tylko zobaczyć listę dłużników posortowaną malejąco wg stanu należności, skalę tych należności w stosunku do innych dłużników, ale także podejrzeć, jaka część należności to należności bieżące a jaka np. przeterminowane o ponad 182 dni.
  • Wykres niezapłaconych należności generowany w programie Madar Mobile
  • Trzecim obszarem jest najbardziej całościowe spojrzenie na sytuację firmy za pomocą wizualizacji na wykresie – obszar ten nosi nazwę "stan firmy". Prezentuje strukturę stanu wybranych aktywów takich jak np. zobowiązania, zapasy czy kasa.

Więcej informacji na temat systemu Madar Mobile można znaleźć klikając tutaj!

Do czego służą wykresy

Każdy, nawet najlepiej skonstruowany wykres jest bezwartościowy, jeśli chcemy uzyskać z niego niewłaściwe dane. Przykładowo, jeżeli przedsiębiorca chce się dowiedzieć jaką kwotę należności dłużny jest mu dany kontrahent, to takich informacji lepiej poszukać w odpowiednim rejestrze w programie księgowym. Natomiast, jeśli ten sam przedsiębiorca chce zobaczyć, jaką część wszystkich należności stanowią należności przeterminowane, to w tym celu wykres sprawdzi się doskonale. Poszukiwanie informacji o firmie właśnie na wykresach jest skuteczne i użyteczne, jeśli poszukujemy na nich właściwych danych. Tak więc na wykresach powinniśmy poszukiwać głównie udziału danego składnika w stosunku do całości albo trendu a nie precyzyjnych wartości, dlatego przykładowo w przypadku sprzedaży, patrząc na wykres bardziej interesuje nas jej progres, regres czy stagnacja niż konkretna wartość.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.