poniedziałek, 19 grudnia 2011

Szkoła, Rada Rodziców a program Madar 7

Nie wiem czy zauważyliście, że jeśli w jakimś miejscu okaże się zainteresowanie i wykaże, że wie o czym się mówi to natychmiast znajdują się osoby, które chcą to wykorzystać. Najpierw nieśmiało proponują, żebyśmy im pomogli, potem już mniej nieśmiało angażują w podjęcie się zadań, (funkcji, obowiązków), które te nasze umiejętności "eksploatują".
Tak właśnie zdarzyło się w szkole mojego młodszego dziecka, w której w krótkim czasie z nieznanego nikomu spokojnego rodzica, uczyniono mnie Skarbnikiem Rady Rodziców*.

Po próbach rozliczania funduszy Rady Rodziców w excelu, na kartkach i w księdze przychodów - wybrałam rozwiązanie w stylu "strzelam z armaty do muchy" - czyli pełna księgowość prowadzona w programie Madar 7.

Dlaczego w programie?

Bo tak naprawdę narzędzia z systemu FK są idealne w zarządzaniu i przygotowywaniu okresowych sprawozdań. Mimo, że wydaje się, że operacji w takiej szkole (kilkaset uczniów) nie jest dużo, to jednak okazuje się, że trzeba wiedzieć:
  • która klasa ile i kiedy zapłaciła,
  • ile wydaliśmy na konkursy szkolne,
  • ile kosztuje nas obsługa bankowa,
  • ile mamy środków i na jakie cele je zamierzamy wydać.
Przygotowanie takiego zestawienia wymaga jedynie kliknięć w programie i ewentualnie wklejenia ich do ślicznego, wcześniej przygotowanego szablonu.

Jak prowadzić księgowość Rady Rodziców w programie Madar 7


Plan kont - uproszczony do minimum

Mnie wystarczył następujący:
100 Kasa
130 Bank
131 Bank - lokata
139 Srodki pienieżne w drodze
201 Dostawcy
220 Inne rozrachunki
234 Zaliczki na zakupy
400 Koszty
400 01 Koszty - zespoły szkolne
400 02 Koszty - imprezy szkolne
400 03 Koszty - uczestn.w konkursach, testy
400 04 Koszty - zakończnenie roku szk
400 05 Koszty - Nauczyciele
400 06 Koszty - szkolne konkursy nagrody
400 09 Koszty - Inne, zielone lekcje
400 10 Koszty - Bank
400 11 Koszty - Wyposażenie
630 Rozliczenia międzyokresowe
700 Przychody - składki klas
701 Przychody - pozostałe
702 Przychody do rozliczenia z SP4
710 Kapitał
760 Pozostałe koszty operacyjne
761 Pozostałe przychody operacyjne
820 Wynik finansowy
830 Rezerwy

Klasy jako kontrahenci

  1. Wpłaty składek do banku / kasy - księgowanie na konto "7" i kontrahenta.
  2. Zestawienie księgowość - wydruki - salda kontrahentów dla konta "7" pokaże zestawienie wpłat składek zbiorczo, według klas.

Faktury przelewowe - do rejestru VAT

Faktury płacone gotówką nie muszą być według nie wprowadzane do rejestru VAT. Wystarczy dekretacja z poziomu kasy. Te z odroczoną płatnością - wprowadzam (jako zwolnione - bo Rada Rodziców nie podlega pod VAT) do rejestru i księguję przez "2".

Budżet - planowane wydatki i przychody

Wprowadzając w opcji budżet planowane wydatki i przychody łatwo kontrolować stopień jego realizacji.

Podsumowując

Zaskakująco dobrze sprawdza się pełna księgowość w takiej organizacji, jaką jest Rada Rodziców. Łatwość wykonywania zestawień i analiz powoduje, że można je przygotować na każde zebranie - co jest mile widziane przez resztę rodziców. A do tego - samo wprowadzanie dokumentów nie zabiera więcej czasu niż godzinka na kwartał :). Alicja Mazur ------------------
*Dla niemających jeszcze dzieci w wieku szkolnym, wyjaśniam, że Rada Rodziców to takie "zgromadzenie", które powstaje z wybieranych każdego roku reprezentantów każdej klasy. Spotyka się co jakieś czas, ma niemałe wcale uprawnienia i dodatkowo może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Te fundusze muszą oczywiście zostać rozliczone - czym zajmuje się wybrany w danym roku Skarbnik. Tak co najmniej jest w naszej szkole.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.