wtorek, 24 sierpnia 2021

Pakiet VAT eCommerce - zmiana zasad opodatkowania w handlu transgranicznym


Pakiet VAT e-Commerce obowiązujący od 1 lipca 2021r. to szereg zmian w dyrektywie VAT, które wprowadziły nowe procedury oraz regulacje, zmieniające zasady opodatkowania VAT handlu transgranicznego towarów oraz usług na rzecz konsumentów.

Pakiet VAT e-Commerce wprowadził nową definicje sprzedaży wysyłkowej – transakcje wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO). Ujednolicono próg, powyżej którego przedsiębiorca zobowiązany jest do rejestracji dla celów VAT w kraju, do którego dostarczane są towary (tzw. kraj przeznaczenia) i rozliczania VAT w tym kraju - obecnie próg ten na terenie całej Unii wynosi 10 tys. euro netto i jest liczony dla WSTO oraz usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych (TBE) świadczonych na rzecz konsumentów łącznie do wszystkich krajów UE. Po przekroczeniu progu 10 tys. euro realizowane przez podatnika dostawy podlegają opodatkowaniu VAT w kraju konsumpcji według obowiązującej tam stawki.

Obniżenie progu objęło szersze grono podmiotów dokonujących ww. sprzedaży obowiązkiem rejestracji VAT w krajach członkowskich, do których dostarczają towary i rozliczania tam podatku VAT.  

Pakiet VAT e-Commerce pozwala jednak uniknąć obowiązku rejestracji na cele VAT w każdym kraju Unii (do którego realizowane są dostawy), poprzez zgłoszenie do nowej procedury VAT-OSS.

Pakiet VAT e-Commerce rozszerzył obecnie funkcjonującą szczególną procedurę rozliczania podatku VAT dla usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych świadczonych na rzecz konsumentów tzw. Małego Punktu Kompleksowej Obsługi (MOSS) i powstania Punktu Kompleksowej Obsługi (One Stop Shop – OSS) oraz wprowadzenie Importowego Punktu Kompleksowej Obsługi (Import One Stop Shop – IOSS).

Nowa procedura VAT-OSS

W przypadku stosowania procedury VAT-OSS składana jest deklaracja zawierająca dane o sprzedaży dokonanej na rzecz konsumentów z różnych państw członkowskich (opodatkowana lokalnymi stawkami VAT). Deklarację tą składa się wyłącznie do organów podatkowych państwa identyfikacji. Następnie państwo członkowskie identyfikacji przekazuje zapłacony VAT do odpowiednich państw członkowskich konsumpcji.

Aby skorzystać z procedury VAT-OSS należy złożyć zgłoszenie rejestracyjne. Deklaracja, na której rozlicza się podatek składana jest kwartalnie - składa się deklarację VII-DO (procedura unijana). Deklarację składa się do końca miesiąca po zakończeniu kwartału - składa się ją obowiązkowo nawet jeśli zgłoszony podmiot nie zrealizował żadnej dostawy (deklaracja pusta). Podatek VAT wykazuje się zawsze w Euro bez zaokrąglania. Deklaracji nie można złożyć wcześniej niż po zakończeniu kwartału. 

Procedura ma charakter fakultatywny jednak, jeśli podatnik zdecyduje się zarejestrować na potrzeby tej procedury musi deklarować i płacić podatek VAT w ramach OSS dla wszystkich transakcji mogących być przedmiotem tej procedury. Nie można deklarować i rozliczać ich wybiórczo - nie można części transakcji deklarować w ramach OSS a części w krajowych deklaracjach podatkowych Państw członkowskich. 

W nowych wersjach programów Madar w Rejestrach VAT pojawił się nowy rejestr fakturaOSS, który pozwala na ewidencję transakcji w ramach OSS.

Nowa procedura VAT-IOSS

Procedura VAT-IOSS dotyczy sprzedaży na odległość towarów importowanych do Unii z państw trzecich. Z założenia procedura ta dotyczy transakcji, w której towar (inny niż wyrób akcyzowy) jest wysyłany lub transportowany przez sprzedającego lub w jego imieniu spoza Unii Europejskiej do jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej. W celu zadeklarowania i zapłaty VAT od takich przesyłek, o wartości rzeczywistej do 150 EUR, utworzono szczególną procedurą – importowy One Stop Shop (IOSS). Jest to procedura dobrowolna. W sytuacji braku wyboru korzystania z VAT-IOSS stosuje się:

  • pobór podatku VAT z tytułu importu towarów od odbiorcy (konsumenta) przez osobę przedstawiającą towary organom celnym, jeżeli ta osoba postanowi skorzystać z procedury USZ (przykładowo operatora pocztowego, firmę kurierską, agencję celną), lub
  • normalne procedury celne i płatność VAT przy imporcie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.