poniedziałek, 30 sierpnia 2021

BON NA CYFRYZACJĘ - zrealizuj z Madar!

Bon na cyfryzację to dotacja dla MŚP na realizację działań mających na celu zwiększenie wykorzystania
technologii cyfrowych w przedsiębiorstwie. Organizatorem konkursu Bony na cyfryzację jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczości – do podziału przewidziano środki w wysokości 110mln zł – wydatki kwalifikowane beneficjenta przewidziano w przedziale od 60tyś zł do 300 tyś zł – przy 85% poziomie dofinansowania.

Na co można wykorzystać Bon na cyfryzację?

Bon na cyfryzację można wykorzystać na:

  • zakup usług programistycznych lub/i zakup oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji  (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego), w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny projektu
  • zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, usług doradczych, usług szkoleniowych, w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu
Zrealizuj z nami Bon na cyfryzację! Madar to firma informatyczna, która specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania dla biznesu. Pomożemy usprawnić działalność Twojej firmy poprzez informatyzację realizowanych procesów. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego!

Ogłoszenie konkursu: 6.09.2021
Nabór wniosków: 20.09.2021 - 20.10.2021


Zachęcamy także do zapoznania z dedykowaną stroną dla biur rachunkowych:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.