środa, 12 maja 2021

Pracownicze Programy Kapitałowe PPK w programach Madar

Zakończył się ostatni IV etap wprowadzania programu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Proces wdrażania PPK objął w sumie ponad 900 tysięcy podmiotów.

O wdrożeniu programu powinni pamiętać także mikroprzedsiębiorcy, którzy skorzystali z ustawowego zwolnienia. Zwolnienie mikroprzedsiębiorcy ze stosowania ustawy o PPK nie jest bezterminowe i obowiązuje do dnia, w którym pierwsza osoba zatrudniona złoży temu podmiotowi wniosek o dokonywanie wpłat do PPK lub do dnia, w którym mikroprzedsiębiorca zatrudni osobę, która nie zrezygnuje z dokonywania wpłat do PPK. Wprowadzenie PPK będzie również konieczne, gdy firma utraci status mikroprzedsiębiorcy.

W programach Madar, które zawierają moduł kadrowo - płacowy zaimplementowano mechanizmy, które pozwalają na rejestrację pracowników do PPK, naliczanie płac wraz z odpowiednimi składkami na PPK oraz eksport pliku do odpowiednich instytucji - ten ostatni wymaga dokonania odpowiednij konfiguracji systemu zależnie od wybranej instytucji pośredniczącej. 

Więcej na temat obsługi PPK w programach Madar piszemy w poście:
 PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.