czwartek, 24 września 2020

Pracownicze Plany Kapitałowe PPK w programach Madar


Obowiązująca od 1 stycznia 2019 r. ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) zakłada stopniowe wdrażanie programów dla kolejnych grup pracodawców. Z uwagi na pandemię koronawirusa przesunięto termin tworzenia PPK w II grupie zatrudniających. Nowy termin dotyczy firm, które na dzień 30 czerwca 2019 r. zatrudniały minimum 50 pracowników. Przesunięcie terminu o 6 miesięcy dla II grupy spowodowało, iż termin wdrożenia PPK dla tych pracodawców zrównał się z terminem ustalonym dla III grupy (pozostającym bez zmian). W związku z powyższym wielkimi krokami zbliża się termin, kiedy wszyscy pracodawcy zostaną objęci obowiązkiem tworzenia dla swoich pracowników pracowniczych planów kapitałowych.

W związku z licznymi pytaniami w ostatnim czasie pragniemy poinformować wszystkich użytkowników, iż programy Madar od wielu miesięcy są gotowe na PPK. W związku z powyższym zachęcamy do zapoznania z kursem na temat ewidencjonowania w Madarze zgłoszeń do PPK, ujmowania składek na liście płac oraz sporządzania wydruków, który znajduje się w poście PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.