czwartek, 31 października 2019

Mechanizm Podzielonej Płatności (Split Payment)

Od 1 listopada 2019r. mechanizm podzielonej płatności (split payment) jest obowiązkowy dla niektórych podatników.

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (zwany też MPP lub split payment) stosowany jest wobec sprzedaży usług i towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT w sytuacji, gdy wartość brutto transakcji wynosi powyżej 15.000 zł lub równowartość tej kwoty, a sprzedawca i odbiorca są podatnikami VAT.

Obowiązki sprzedawcy

Podatnik VAT dokonujący sprzedaży towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15, spełniający pozostałe warunki do zastosowania MPP, ma obowiązek umieszczenia na fakturze adnotacji "mechanizm podzielonej płatności".
Zobacz...
Jak wstawić adnotację o MPP na fakturę w programie Madar?


Obowiązki nabywcy

Nabywca, który otrzyma fakturę z adnotacją "mechanizm podzielonej płatności" ma obowiązek uregulowania należności w formie MPP (z tytułu nabycia towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT).
Zobacz...
Jak wprowadzić faktury zakupowe z mechanizmem podzielonej płatności w programach Madar?
Jak wygenerować plik do banku uwzględniający MPP?

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.