piątek, 29 czerwca 2018

Zmiany w płacach - konwersja bazy danych!

W pierwszych dniach lipca zostanie wykonana konwersja bazy danych - dotyczy to klientów usługi Madar7 w chmurze, a także aktualizacji do nowszej wersji naszych programów stacjonarnych.
Konwersja bazy danych jest ściśle związana z modułem płacowym.

Co się zmieni po konwersji?

Konwersja spowoduje zmianę numerów kilkudziesięciu pól w płacach.
121 -> 271 planowe godziny pracy
122 -> 272 godzin pracy
123 -> 273 godzin urlopu
124 -> 274 godzin CH
125 -> 275 godziny dodatkowe
130 -> 193 ul.
131 -> 191 nazwisko
132 -> 192 imię
133 -> 187 PESEL
134 -> 196 numer konta
135 -> 206 podpis
136 -> zlikwidowano stawka
137 -> 267 dział
138 -> 268 stanowisko
139 -> 199 nr karty
141 -> 281 naliczono
142 -> 282 wypłacono
144 -> 284 data wypłaty
145 -> 285 za miesiąc
146 -> 286 okres od
147 -> 287 okres do
148 -> 288 płatnik
150 -> 290 suma potrąceń
151 -> 291 płaca netto
152 -> 292 za czas choroby
153 -> 293 skł ubezpieczonego
154 -> 294 koszt zakładu
155 -> 295 razem netto
156 -> 296 razem brutto
157 -> 297 rozlicz. ZUS
158 -> 298 razem zasiłki
159 -> 299 rodzinne,macierz

Co należy zrobić po konwersji?

W większości miejsc w programie, gdzie użyte zostały opisane pola, ich numeracja zmieni się automatycznie. W kilku miejscach programu jest jednak konieczność ingerencji użytkownika i wyboru na nowo odpowiednich pól. Najbardziej newralgicznym, zmienianym pole jest dotychczasowe 156 razem brutto. Konieczność ręcznego wskazania zmienionych pól występuje w:
  • Analizach kadrowych w opcji Kadry-płace - Analizy - szablon - konfiguracja jeśli stosowano pola ze starą numeracją należy na nowo wybrać nowe numery pól
  • program odnoszący się do pól indywidualnie programowanych w opcji Kadry-płace - Lista płac - konfiguracja - definicje pól jeśli w polu program znajduje się jakiś stary numer należy go zamienić na nowy tzn. jeśli jest tam przykładowo podane pole $156 należy je ręcznie zmienić na $296.
  • definicja księgowania płac w opcji Kadry-płace - Lista płac - konfiguracja - definicje księgowania płac. Problem nie dotyczy pierwszej zakładki księgowanie - na każdej kolejnej trzeba wybrać na nowo pola z opisanego wyżej zakresu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.