czwartek, 31 sierpnia 2017

Czy w Twoim biurze jest za duszno? Za ciepło?

Często ignorowanymi czynnikami mającymi znaczny wpływ na sposób i jakość pracy jest ogólnie panująca duchota i złe warunki termiczne. Praca, nie tylko w biurze, ale także w innych pomieszczeniach zakładu pracy, jest o wiele bardziej efektywna gdy w pomieszczeniu znajduje się odpowiednio wysoka ilość tlenu oraz komfortowe warunki termiczne (nie za ciepło, nie za zimno). Przyjmuje się, iż optymalna temperatura środowiska pracy to 20°C - 25°C. Często pracownicy, którzy pracują poza zakresem optymalnej temperatury, i w niedotlenionym pomieszczeniu, orientują się, iż warunki do pracy są złe kiedy ich efektywność jest na najniższym poziomie i zaczynają się robić senni, bądź robi im się słabo. Przywrócenie optymalnych warunków do pracy jest bardzo proste - często jest to otworzenie okna lub włączenie klimatyzatora, podniesienie lub obniżenie temperatury na grzejniku.

Madar bada warunki fizykochemiczne miejsca pracy!

Bieżące wskazania poziomu dwutlenku węgla CO2 i temperatury w Twoim biurze? To możliwe. Madar stworzył system monitorowania Metium, który potrafi pobierać, zapisywać i prezentować odczyty z różnych czujników jak np. temperatura, dwutlenek węgla, pył zawieszony, wilgotność i wiele innych. Zainstalowanie dowolnego czujnika (czujników) w miejscu pracy lub wielu różnych miejscach pozwala na bieżąco średzić wartości odczytów w Twoim Madarze!


W myśl zasady "Chcesz coś zmienić - zacznij od siebie..."

Madar tworząc dla swoich klientów system monitorowania Metium postanowił sam się oczujnikować ;) zanim zaoferuje instalację czujników u klientów. Pisząc ten tekst mam właśnie za plecami czujnik dwutlenku węgla i czujnik temperatury, który na bieżąco mierzy te parametry. W tej chwili mój Madar "mówi mi", że temperatura na moim stanowisku pracy to 24,8°C natomiast poziom dwutlenku węgla CO2 wynosi 401ppm - czyli jest ok ;) Z resztą jakby wartości były niewłaściwe (poza ustalonym zakresem minimum i maksimum) to prawdopodobnie już otrzymałbym z systemu maila i SMSa na swój telefon ;)

Aby nie być gołosłownym przedstawiam poniżej, wygenerowany bezpośrednio z systemu Metium, wykres odczytów temperatury i poziomu dwutlenku węgla z mojego biura od północy do momentu powstawania tego tekstu.
Poziom CO2 aktualnie wynosi 388ppm - a teraz mały eksperyment - jak czujnik szybko zaktualizuje tą wartość, kiedy na niego dmuchnę (w wydychanym powietrzu jest 10 razy więcej CO2).


To był solidny wydech ;) - czujnik pomierzył CO2, w danej chwili wskazując poziom ponad 12 000ppm!

Metium to nie zabawka - to system monitoringu, nie tylko w biurach, ale przede wszystkim w działalności przemysłowej

Podstawową ideą przyświecającą nam przy tworzeniu systemu monitorowania Metium jest kontrola różnych wskaźników fizykochemicznych w działalności przemysłowej, gdzie konieczne jest monitorowanie różnych charakterystyk w pracy ludzi, pracy maszyn, procesach produkcyjnych bądź składowaniu. Przykładem monitorowanych charakterystyk może być potrzeba monitorowania temperatury (np. w wydziałach lakierniczych), poziomu CO2 emitowanego przez maszyny (np. emisja silników spalinowych) bądź procesy produkcyjne (np. produkcja rolna - emisja przez pogłowie bydła), poziomu pyłu zawieszonego w powietrzu, a także wiele innych. Inne, monitorowane czynniki są zależne od specyficznych potrzeb danego podmiotu i są to przykładowo odczyty z tensometrów, akcelerometrów, geophone'ów i wielu innych. Zaletą systemu jest to, iż czujniki są bezprzewodowe a wszystkie odczyty trafiają do chmury (są dostępne online przez przeglądarkę z dowolnego miejsca, o dowolnym czasie). Stąd istnieje możliwość kontroli wielu różnych czynników fizykochemicznych, z wielu rozproszonych terytorialnie lokalizacji (magazyny, biura, zakłady produkcyjne, place składowe i inne).

W skrócie - jak to działa?Dowiedz się więcej

Metium.pl - strona domowa projektu Metium
Blog Metium - blog opisujący postępy w pracach nad systemem Metium

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.