czwartek, 16 lutego 2017

Zbiorcze przypisywanie stawki w Kartach Pracy

System Madar7 daje możliwość w Kartach Pracy przypisać zbiorczo określoną stawkę. Możliwe jest przypisanie wyselekcjonowanym kartom pracy stałej stawki jak i przepisanie jej z kartoteki pracownika.
W tym celu należy w opcji Kadry-Płace - Karty Pracy dokonać selekcji kart pracy za dany okres.
    W kolejnym kroku należy wybrać opcję:
  • generuj - przepisz stałą stawkę - podać stawkę, która ma być przypisana do wszystkich wyselekcjonowanych kart pracy,
  • generuj - przepisz stawkę z pracownika - przepisana zostanie stawka podana na karcie danego pracownika

Generuj - przepisz stałą stawkę

Po selekcji która wyświetli karty pracy, które mają mieć zmienioną stawkę należy wybrać opcję generuj - przepisz stałą stawkę. Na wyświetlonym okienku podajemy wartość tej stawki i po kliknięciu w ok wszystkie te karty pracy będą miały przypisaną tą nową stawkę.

Generuj - przepisz stawkę z pracownika

Po selekcji która wyświetli karty pracy, które mają mieć zmienioną stawkę należy wybrać opcję generuj - przepisz stawkę z pracownika. Program wyświetli monit o podanie numeru kolumny.
Stawka brana jest z kartoteki danego pracownika w opcji Kadry-płace - Pracownicy - edycja zakładka Płace ze wskazanego pola, podanego w numerze kolumny.


Zobacz także...


Dodawanie kart pracy

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.