czwartek, 21 stycznia 2016

Umowy o pracę - zmiana wzorca od 22 lutego 2016

Od 22 lutego 2016 w myśl Art. 25. § 1. Umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas nieokreślony albo na czas określony. Oznacza to usunięcie umowy o pracę na czas wykonywania określonej pracy.
Dodatkowo przepis art. 29 § 11 Kodeksu pracy będzie nakładał obowiązek określenia w umowie tego celu lub tych okoliczności, przez zamieszczenie informacji o przyczynach obiektywnie uzasadniających zawarcie takiej umowy:
1) w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
2) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
3) w celu wykonywania pracy przez okres kadencji (np. zatrudnienie członków zarządu na okres 4 lat),
4) gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie

W umowie o pracę dodany jest punkt:
3. Przyczyny uzasadniające zawarcie umowy   ………………………………….………………………………………..………
(informacja, o której mowa w art. 29 § 11 Kodeksu
pracy, o obiektywnych przyczynach uzasadniających
zawarcie umowy o pracę na czas określony **)


Zobacz:
Umowy o pracę
Kadry i płace - co, gdzie i jak


Przepisy:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.