wtorek, 17 listopada 2015

Internetowe Biuro Rachunkowe z Madar 7

W modelu internetowego biura rachunkowego dane klientów oraz aplikacje do obsługi lokalnej i zdalnej znajdują się serwerze - biura lub madar, w zależności od wybranego modelu pracy.

Klientom biura

umożliwia się pracę przez przeglądarkę na swoich danych, przy czym klienci mają pełny dostęp tylko do wybranych funkcjonalności, na przykład: gospodarka magazynowa, zaopatrzenie, sprzedaż i dystrybucja, kasa i bank. W pozostałym zakresie - tylko do przeglądania informacji.

Pracownicy biura rachunkowego

mają pełen dostęp do danych wszystkich klientów - prowadząc rachunkowość w wymaganej formie: ksiąg handlowych (rachunkowych) lub ksiąg uproszczonych (podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów).

Tradycyjny model

możliwy jest niezależnie od wdrożenia internetowego biura rachunkowego.

Za co się płaci


Płatni tylko użytkownicy (pracownicy biura)

Licencja na programowanie udzielana jest dla użytkownika systemu, bez względu na ilość obsługiwanych firm. Każdy użytkownik – pracownik biura rachunkowego wymaga wykupienia odrębnej licencji na program (dostępu do konta). Umożliwia się dostęp do danych wszystkich firm bądź ograniczony poprzez wymienienie firm, do których użytkownik ma prawo dostępu.

Bezpłatnie jeden użytkownik dla każdego klienta

W ramach licencji na program internetowy w biurze rachunkowym przyjmuje się, że do programu może mieć dostęp klient biura rachunkowego na zasadach określonych poprzez uprawnienia.


Oprogramowanie


Nasze programy są przystosowane w taki sposób, aby:
  • były sprawnym narzędziem wspomagającym pracę w biurach rachunkowych - firmach świadczących usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, ksiąg uproszczonych oraz ewidencji podatkowej.
  •  wspierały pełną obsługę przedsiębiorstwa, w zakresie rachunkowości wraz ze środkami trwałymi, obsługą płac i kadr, a także gospodarką magazynową i produkcją.
Dzięki temu można stworzyć w łatwy sposób Internetowe Biuro Rachunkowe, przy czym dostępne są dwa podstawowe modele:

Madar 7 "w chmurze"

Aplikacja i dane są przechowywane na serwerach Madar i udostępniane użytkownikom poprzez Internet.

Madar 7 - na serwerze Biura

W oparciu o program: Madar 7 Mobile / Madar 7 desktop. Obie aplikacje pracują na tej samej bazie danych, co daje możliwość równoczesnej pracy stacjonarnej - w lokalnej sieci, jak i zdalnie przez przeglądarkę internetową, bez konieczności przenoszenia danych.


Chmura kontra program instalowany w biurze


Madar 7
w chmurze
Madar 7
desktop
Madar 7
Mobile
Cena50 zł miesięcznie
1 użytkownik *
1440 zł
1 użytkownik *
1440 zł
1 użytkownik *
Dostęp przez przeglądarkę
online
tak nie tak
Przechowywanie danychSerwer Madar Serwer Biura Serwer Biura
Dostęp zdalny użytkownika
klienta Biura
tak
jeden użytkownik
dla klienta w cenie
nie tak
Kopie bezpieczeństwa codziennie
w ramach usługi
samodzielnie samodzielnie

---
*) Zdefiniowany użytkownik w programie w zakresie: loginu i hasła, uprawnień w zakresie dostępu do opcji programu, prawa do modyfikacji, dopisywania i funkcji administracyjnych.


Czytaj więcej na stronie: http:/madar7.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.